Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ersätta dina kostnader i samband med olycksfall. Den ersätter bland annat läke-,  rese- och tandskadekostnader, kristerapi, sveda och värk, rehabilitering och invaliditet. Detta är en utökad olycksfallsförsäkring som även omfattar medicinsk invaliditet och ärrersättning till följd av sjukdom.

Korta fakta

 • Invaliditetsersättning
  Upp till max 40 prisbasbelopp (1 860 000 kr).
 • Ålder 
  Försäkringen gäller till du fyller 67 år. Därefter fortsätter den i en seniorolycksfallsförsäkring
 • Vem kan teckna försäkringen?
  Du och din partner.
 • Samtalsstöd ingår
  Läs mer här.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen kan vid olycksfall ge ersättning för:

 • Läkekostnad
 • Tandskadekostnad
 • Resekostnad 
 • Merkostnad 
 • Rehabiliteringsersättning 
 • Sveda och värk
 • Dödsfall p.g.a. olycksfall
 • Krisförsäkring
 • Medicinsk invaliditet 
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ärrersättning

Försäkringen kan vid sjukdom ge ersättning för:

 • Medicinsk invaliditet
 • Ärrersättning

Så uppgraderar du din befintliga Olycksfallsförsäkring

Om du redan har en Olycksfallsförsäkring via oss kan du från och med 1 januari 2019 uppgradera den till en Sjuk- och olycksfallsförsäkring mot att du intygar att du är fullt arbetsför. Olycksfallsförsäkringen uppgraderas automatiskt om du tecknar en Sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet 

Premieberäkning (per månad)

Din ålder:

Ansökan
Ladda ner
Villkor 2019
Ladda ner
Förköpsinfo 2019
Ladda ner
Om distansavtal
Ladda ner
Skadeanmälan
Ladda ner

Det här får du

 • Ekonomiskt skydd vid olycksfall som leder till bestående skada eller bestående nedsatt arbetsförmåga
 • Ekonomiskt skydd vid sjukdom som leder till bestående skada
 • Skydd för kostnader i samband med olycksfall
 • Dödsfallskapital betalas ut om du skulle avlida på grund av olycksfall
 • Inga begränsningar för riskfyllda aktiviteter