Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Fullständiga villkor för värdechecken

Som ny yrkesverksam medlem hos Akademikerförbundet SSR får medlemmen 1 000 kr i form av en värdecheck hos Akademikerförsäkring. Värdechecken kan användas till utvalda personförsäkringar som Akademikerförsäkring förmedlar*. Erbjudandet innebär att Akademikerförbundet SSR står för medlemmens försäkringspremie till Akademikerförsäkring.

Regler för värdechecken

 • Värdechecken gäller för ny yrkesverksam medlem samt tidigare studentmedlem som omregistreras till yrkesverksam medlem hos Akademikerförbundet SSR, från och med 1 mars 2017 till och med 31 december 2018.
 • Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, men den går att använda som betalning för partners försäkring som medlemmen är premiebetalare för.
 • Välkomsterbjudandet – två försäkringar (Livförsäkring + Olycksfallsförsäkring) kostnadsfritt i tre månader – berörs inte av värdechecken.
 • Ny medlem som vill behålla det förvalda försäkringspaketet (Livförsäkring + Olycksfallsförsäkring) enligt välkomsterbjudandet utan förändringar, måste betala den första fakturan för att ta del av erbjudandet. Värdechecken kommer därefter användas för att betala följande fakturor.
 • Ny medlem som vill fortsätta med försäkringserbjudandet som ny medlem, men med förändringar av försäkringspaketet, meddelar Akademikerförsäkring, som då kan använda värdechecken redan vid första fakturabetalningen.
 • Ny medlem kan endast få en värdecheck inom en period av 36 månader.
 • Medlem som gått med i förbundet innan 20170301 och som träder ur, behöver vara utträdd med en sammanhängande tid av sex månader för att kunna ta del av värdechecken vid återinträde.
 • Värdechecken kan utnyttjas så länge medlemmen fortsätter vara yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR och upphör vid utträde ur förbundet, oavsett saldo. Om personen åter blir medlem i förbundet kan eventuellt kvarvarande värde på checken användas inom checkens giltighetstid.
 • Om medlemmen vidareutbildar sig och därmed omregistreras till studentmedlem hos förbundet, räknas medlemmen som yrkesverksam hos Akademikerförsäkring.
 • Om medlem träder ur förbundet och har en aktiv faktura som inte hunnit betalas med värdecheck behöver medlemmen själv betala fakturan för att försäkringen ska fortsätta gälla.
 • En försäkring betald med värdecheck anses vara betald enligt försäkringsvillkoren.
 • Om försäkringen upphör på grund av bristande betalning när värdecheckens saldo är förbrukat, inträder återupplivningsrätt i enlighet med försäkringsavtalslagen.
 • Försäkring som betalats med värdecheck återbetalas inte, varken tillbaka till värdecheck eller till medlem i form av pengar, oavsett orsak.
 • Avslutsdatum för försäkring är alltid sista betalda premiedag och kan inte justeras i efterhand.
 • Värdechecken kan aktiveras tidigast från första dagen då det förvalda försäkringspaketet börjar gälla och måste förbrukas inom 24 månader från detta datum. Avslutas försäkringar innan värdechecken förbrukats helt, kan medlem endast spara det kvarvarande värdet av värdechecken upp till max 24 månader från första dagen då checken aktiverades.
 • Värdechecken får användas för försäkringar hos Akademikerförsäkring som ny medlem i Akademikerförbundet SSR har sedan tidigare, i egenskap av studentmedlem eller genom medlemskap i annat förbund.
 • Om en medlem har rätt till värdecheck men inte har fått sin värdecheck per automatik, har medlemmen möjlighet att kontakta Akademikerförsäkring upp till 12 månader efter inträdesdag hos förbundet för aktivering av värdecheck. Värdechecken har samma giltighetstid som om den hade varit aktiverad från och med medlems inträdesdatum.
 • Felregistrering av medlemskap hos Akademikerförbundet SSR av ny medlem som hunnit få en värdecheck, medför att värdechecken blir ogiltig. Har värdechecken hunnit användas står Akademikerförbundet SSR för utbetalt belopp samtidigt som fortsatt användning av värdechecken stoppas. Samma regel gäller för studentmedlem som felaktigt registrerats som yrkesverksam.
 • Medlem som är utlandsboende kan endast använda sin värdecheck för försäkringar som utlandsboende kan ansöka om enligt gällande villkor. Värdechecken har samma giltighetstid oavsett medlemmens bostadsort.

 

*Värdechecken kan användas till att betala personförsäkringar från Skandia eller Trygg-Hansa.