Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Nytt avtal med Skandia Förbättrade personförsäkringar som förebygger ohälsa. Med samtalsstöd på köpet!

Har du en eller flera personförsäkringar genom oss? Grattis! Den 1 januari blir de väsentligt bättre till både villkor och pris. Då nytecknas våra liv-, olycksfalls-, sjuk- och olycksfall samt sjukförsäkringar hos Skandia. Du får tillgång till ett förmånligt upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning, exempelvis samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog utan extra kostnad.

Vårt erbjudande inom personförsäkringar blir från och med den 1 januari 2019 förmånligare till pris och villkor jämfört med tidigare.

Det gäller:

  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring (ej Seniorolycksfallsförsäkring)
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapitalförsäkring (heter idag Sjukkapital)

I sjukförsäkringen ingår förebyggande hjälp redan vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

En riktigt bra nyhet är att alla som har någon av dessa försäkringar, får den 1 januari tillgång till ett kostnadsfritt samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog. Det kan handla om frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Vill du säkerställa att du nyttjar denna medlemsförmån fullt ut, kontakta oss på telefon 020 – 51 10 20 eller mejla info@akademikerforsakring.se. Om du redan har en försäkring hos oss, logga in med BankID för att se vilka försäkringar du omfattas av.

Vilka fördelar får medlemmar/kunder genom bytet?

Försäkringserbjudandet blir totalt sett bättre, både till villkor och pris, jämfört med det tidigare erbjudandet. Vi kan till exempel erbjuda en sjukförsäkring som ger förebyggande hjälp vid risk för sjukskrivning pga stress och psykisk ohälsa. Alla kunder får också tillgång till kostnadsfritt samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog vid privata frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Livförsäkring
Livförsäkringen är ett efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet om du dör. Engångsbeloppet kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten. I Skandias livförsäkring ingår även ett moment med barnlivförsäkring som betalar ut 1 prisbasbelopp om ditt barn dör före 20 års ålder. 

Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Om olyckan är framme kan du bland annat få ersättning vid funktionsnedsättning, dödsfall och kostnader för vård, tandskador och rehabilitering. Från och med den 1 januari ingår även trafikskador, ekonomisk invaliditet och smitta från fästingbett (borrelia/TBE) ses som olycksfall.

Sjukförsäkring
Om du blir sjuk så minskar din inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ett skattefritt extrabelopp varje månad om du blir långvarigt sjuk och betalas ut efter en karenstid på 3 månader. Från och med den 1 januari ökar utbetalningstiden från 48 månader till 60 månader. Du har i sjukförsäkringen hos Skandia tillgång till en Hälsoförsäkring och en krisförsäkring vid allvarlig sjukdom. Hälsoförsäkringen kan ge förebyggande hjälp vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

Trygghetskapitalförsäkring med diagnosförsäkring (nu sjukkapital)
Det tidigare sjukkapitalet nytecknas hos Skandia som en trygghetskapitalförsäkring som ger extra ersättning både om du blir långvarigt sjuk och en extra ersättning vid vissa diagnoser som till exempel cancer, hjärtinfarkt och stroke. Ytterligare en förbättring är att ersättning betalas ut om Försäkringskassan beviljat sjukersättning eller när du varit sjukskriven i totalt 3 år under en 5 års period. Trygghetskapitalets storlek baseras på ditt försäkringsbelopp, din ålder samt graden av nedsatt arbetsförmåga.

Samtalsstöd- ”Tusen frågor - Ett nummer”
En nyhet från och med den 1 januari 2019 är samtalsstödet. Om du har någon av ovanstående försäkringar via Akademikerförsäkring har du kostnadsfri tillgång till samtalsstöd kring problem i vardagen, oavsett om det gäller privatliv eller arbetet. Du erbjuds möjlighet att få prata med t.ex. en ekonom, jurist eller psykolog. Kontakten sker via telefon och samtalen omfattas alltid av tystnadsplikt. Det kan t.ex. röra sig om svåra sjukdomar, skilsmässa och dödsfall i familjen. 

Vad behöver jag göra nu?

Ingenting. Mer information om detta byte kommer skickas ut till alla kunder längre fram. 

Hur vet jag vilka försäkringar jag har?

Logga in på Mina sidor för att se vilka försäkringar du har. Om du har några frågor om dina försäkringar är du alltid välkommen att kontakta Akademikerförsäkring eller boka en kostnadsfri rådgivning.

Vilken information skickas ut i samband med bytet av försäkringsgivare?

Akademikerförsäkring kommer att skicka mer information om bytet av försäkringsgivare från Movestic till Skandia till alla kunder/medlemmar under hösten. Under hösten skickar Akademikerförsäkring ut nya försäkringsbesked med mer information till de försäkrade.

Hur gör jag om jag vill teckna någon av de förbättrade försäkringarna?

Ring oss på telefon 020-51 10 20 eller mejla oss på info@akademikerforsakring.se.  

För dig som har ytterligare frågor, se vårt kapitel om frågor och svar. Du kan även läsa mer om vad som gäller för dig som inte är fullt arbetsför.