Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Fullständiga villkor för värdechecken

Som egenföretagare på heltid hos DIK får medlemmen 1 000 kr i form av en värdecheck hos Akademikerförsäkring. Värdechecken kan användas till utvalda personförsäkringar som Akademikerförsäkring förmedlar*. Erbjudandet innebär att DIK står för medlemmens försäkringspremie upp till 1000 kronor per person till Akademikerförsäkring.

Regler för värdechecken

 • Värdechecken gäller för befintliga egenföretagare på heltid hos DIK den 1 juni 2018.
 • Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, men den går att använda som betalning för partners försäkring som medlemmen är premiebetalare för.
 • Värdechecken kan utnyttjas så länge medlemmen fortsätter vara medlem i DIK och upphör vid utträde ur förbundet, oavsett saldo. Om personen åter blir medlem i förbundet kan eventuellt kvarvarande värde på checken användas inom checkens giltighetstid.
 • Om medlemmen vidareutbildar sig och därmed omregistreras till studentmedlem hos förbundet, räknas medlemmen som yrkesverksam hos Akademikerförsäkring.
 • Om medlem träder ur förbundet och har en aktiv faktura som inte hunnit betalas med värdecheck behöver medlemmen själv betala fakturan för att försäkringen ska fortsätta gälla.
 • En försäkring betald med värdecheck anses vara betald enligt försäkringsvillkoren.
 • Om försäkringen upphör på grund av bristande betalning när värdecheckens saldo är förbrukat, inträder återupplivningsrätt i enlighet med försäkringsavtalslagen.
 • Försäkring som betalats med värdecheck återbetalas inte, varken tillbaka till värdecheck eller till medlem i form av pengar, oavsett orsak.
 • Avslutsdatum för försäkring är alltid sista betalda premiedag och kan inte justeras i efterhand.
 • Värdechecken kan aktiveras tidigast från 2018-06-01 och måste förbrukas inom 24 månader från detta datum. Avslutas försäkringar innan värdechecken förbrukats helt, kan medlem endast spara det kvarvarande värdet av värdechecken upp till max 24 månader från första dagen då checken aktiverades.
 • Om en medlem har rätt till värdecheck men inte har fått sin värdecheck per automatik, har medlemmen möjlighet att kontakta Akademikerförsäkring upp till 12 månader efter inträdesdag hos förbundet för aktivering av värdecheck. Värdechecken har samma giltighetstid som om den hade varit aktiverad från och med medlems inträdesdatum.
 • Felregistrering av medlemskap hos DIK av ny medlem som hunnit få en värdecheck, medför att värdechecken blir ogiltig. Har värdechecken hunnit användas står DIK för utbetalt belopp samtidigt som fortsatt användning av värdechecken stoppas.
 • Medlem som är utlandsboende kan endast använda sin värdecheck för försäkringar som utlandsboende kan ansöka om enligt gällande villkor. Värdechecken har samma giltighetstid oavsett medlemmens bostadsort.

 

*Värdechecken kan användas till att betala personförsäkringar från Skandia eller Trygg-Hansa.