Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

ALLMÄNT
Om försäkringar i allmänhet, vem som kan teckna försäkringar hos oss, uppsägning etc.

 • Vad är en försäkring?

  En försäkring är ett skydd man skaffar om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis att du blir sjuk, förlorar jobbet, råkar ut för ett olycksfall eller går bort. En försäkring är en möjlighet att få ekonomisk hjälp om något oväntat skulle inträffa.

  Grundidén för en försäkring är att sprida risken mellan ett större antal individer för att gemensamt täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av själv. 

 • Jag har sett att Tusen frågor - Ett nummer ingår, vad är det?

  Tusen frågor – Ett nummer är ett samtalsstöd via telefon som ingår för dig som har någon av följande Skandiaförsäkringar:

  Livförsäkring
  Sjukförsäkring
  Trygghetskapitalförsäkring
  Olycksfallsförsäkring
  Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  Barnförsäkring
  Studentolycksfallsförsäkring

  Du kan få samtalsstöd kring problem i vardagen som på sikt kan påverka din hälsa och arbetsförmåga – alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi.

  Så funkar det:
  Du ringer 0771-65 50 50, vardagar 8.15 - 16.00. Där blir du uppmanad att knappa in ditt personnummer och du kopplas till en hälso- och rehabvägledare på Sophia Rehabcenter.

  När du berättat vad du vill ha hjälp med blir du uppringd av en expert (till exempel en jurist, ekonom, psykolog, hälsopedagog eller kostrådgivare) för ett första samtal. Behöver du fler samtal kan du få upp till två uppföljningssamtal.

  Skulle du därefter behöva mer hjälp (till exempel med juridiska dokument), kan experten hjälpa dig vidare till rätt kontakt. Självklart har den du talar med tystnadsplikt, oavsett om det handlar om privata eller arbetsrelaterade frågor.

  Här kan du läsa mer om Tusen frågor - Ett svar

 • Vad är prisbasbelopp?

  Prisbasbeloppet (pbb) är ett fastställt belopp som ofta används för beräkning av försäkringar. Beloppet ändras årligen för att spegla inflationen i samhället. Det gör att du som kund inte behöver oroa dig för att dina försäkringar kommer "tappa i värde" i framtiden.

  2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr. 

 • Kan jag teckna en försäkring med undantag (klausuler)?

  Nej, det kan du som regel inte. Eftersom Akademikerförsäkring arbetar med gruppförsäkringar så kan vi inte göra några individuella lösningar. 

 • Hur säger jag upp en försäkring?

  Du kontaktar oss via mejl, telefon eller kontaktformulär. Vi behöver veta vilken försäkring du vill säga upp och när du vill att försäkringen ska upphöra. Glöm inte att ange person- eller kundnummer.

 • Vad är en premie?

  Premie är vad du betalar för din försäkring. 

 • Vem kan teckna en försäkring hos Akademikerförsäkring?

  För att kunna teckna försäkringar hos Akademikerförsäkring krävs ett medlemskap i något av följande fackförbund: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet eller Sveriges Farmaceuter.

  Medlemmar som själva har en försäkring kan låta sin make/maka/sambo teckna försäkring till samma förmånliga vilkor och priser. 

 • Vilken försäkring gäller vid resa?

  Vid utlandsresor är du skyddad via din hemförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader till följd av olycksfall eller sjukdom i hela världen, i upp till 45 dagar. Tänk på att kontrollera om UD avråder från att åka dit du ska för att vara säker på att försäkringen gäller.

 • Vad händer när jag skickat in min försäkringsansökan?

  Vi går igenom din ansökan om försäkring och gör även en första riskbedömning. Om det är något som behöver bedömas ytterligare skickar vi ansökan vidare till försäkringsgivaren (Skandia) för ytterligare riskbedömning.

  Försäkringen börjar gälla från och med dagen efter du skickar in din ansökan, förutsatt att ansökan blir godkänd.

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  Fullt arbetsför är ett begrepp som ofta används i försäkringsbranschen. Vad det innebär är att du kan uppfylla följande beskrivning:

  "Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag

  • inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning

  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande."

 • Vad händer med mina försäkringar om jag lämnar mitt förbund?

  Försäkringarna löper på som vanligt. Skillnaden är att du får en något högre premie om du avslutar ditt medlemskap i ditt förbund. Du kommer att få hem ett försäkringsbesked där det tydligt framgår hur premien förändras.

 • Hur vet jag vilka försäkringar jag har?

  Du ser vilka försäkringar du har genom att logga in på Mina sidor. Du ser också hela ditt försäkringsinnehav på försäkringsbeskedet som du får hem på posten. Om du har några frågor om dina försäkringar är du alltid välkommen att kontakta Akademikerförsäkring.

 • Hur vet jag att jag har de försäkringar jag behöver?

  Vilka försäkringar du behöver beror på din livssituation. Det är bra att regelbundet se över sitt försäkringsbehov då livet och behoven förändras. Du kan alltid ringa oss för att få en kostnadsfri rådgivning. Ingen av våra rådgivare har provisionsbaserad lön.

 • Varför höjs priset på min försäkring?

  För vissa personer blir försäkringen dyrare från ett år till ett annat. Det kan till exempel bero på att du fyllt år och bytt åldersgrupp.

 • Kan jag ändra mina försäkringar?

  Ja, du har inte någon bindningstid på personförsäkringar. Du kan avsluta, lägga till eller ändra i dina försäkringar när du vill. Kontakta oss så hjälper vi dig, dock tidigast den dag du kontaktar oss.

 • Vad står det på mitt försäkringsbesked?

  På försäkringsbeskedet framgår de försäkringar du har tecknat och hur mycket du betalar för dem. På baksidan av ditt försäkringsbesked har du kort info om din försäkring. Mer information om dina försäkringar hittar du på för- och efterköpsinformationen.

 • Vilka försäkringar får jag i välkomstperioden?

  Du får 4 försäkringar kostnadsfritt i 3 månader under din välkomstperiod.

  Livförsäkring på 10 prisbasbelopp (473 000 kr, 2020). Beloppet betalas ut till dina anhöriga om du går bort. De som får pengarna i första hand är make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar.

  Du har möjlighet att ändra förmånstagarförordnande om du vill ändra ordningen eller om du vill att beloppet ska gå till en specifik person. Det är förmånstagarförordnande som styr vem som får pengarna i händelse av ditt dödsfall.

  Olycksfallsförsäkringen på 40 prisbasbelopp (1 892 000 kr, 2020).skyddar dygnet runt och ersätter skador till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter bland annat invaliditet, läke-och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, vanprydande ärr, sveda och värk, rehabilitering och dödsfall på grund av en olycka. Den ger också ersättning för ekonomisk invaliditet om du blir arbetsoförmögen på grund av olycksfallet.  I försäkringen ingår också en krisförsäkring. Det finns inga undantag för riskfyllda aktiviteter eller idrottsskador. Smitta till följd av fästingbett (TBE och borreliainfektion) likställs med olycksfallsskada.

  Sjukförsäkring 1400 kr. Även när du är sjuk måste du kunna betala dina räkningar. En viktig del av vår Sjukförsäkring är att den fyller ut en del av inkomsten du förlorar om du skulle bli sjukskriven i mer än tre månader.Att hamna i kris, drabbas av psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom är varken konstigt eller ovanligt. Och det kan ta tid att komma tillbaka om du väl blivit sjukskriven för stress eller utmattning. Därför är det viktigt att kunna ta itu med sin situation, helst innan symtomen blir för kännbara. Ett sätt att förebygga är att ta hjälp av psykolog, samtalsterapeut eller hälsocoach. Det får du hjälp med eftersom Sjukförsäkringen innehåller en Hälsoförsäkring[MB1] [MB2] [MB3]  med förebyggande åtgärder som ska förhindra att du blir långtidssjukskriven. I försäkringen ingår också rehabilitering om du skulle bli sjuk en längre tid, så att du snabbare kan återgå i arbete.

  Trygghetskapitalförsäkring på 10 prisbasbelopp (473 000 kr, 2020).  Trygghetskapital är en försäkring som ger dig en klumpsumma om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och inte kan arbeta. Oavsett anledning – sjukdom eller olycka – får du extra ekonomiskt stöd. Enda kravet är att du varit sjukskriven på minst 25 procent i minst 36 månader under en femårsperiod. Den gäller oavsett anledning till att du blivit sjukskriven.I den här försäkringen ingår även en så kallad händelseförsäkring vilket gör att du får ett engångsbelopp om du skulle få cancer, stroke och hjärtinfarkt. Det ingår också experthjälp och samtalsstöd. Du får dessutom ersättning om du skulle få en diagnos.

   

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  Fullt arbetsför är ett begrepp som ofta används i försäkringsbranschen. Vad det innebär är att du kan uppfylla följande beskrivning:

  "Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag

  • inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning

  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande."

 • Hur ändrar jag innehållet i mina försäkringar jag fått som ny medlem?

  Under de tre första månaderna kan du som ny medlem anpassa och bygga ditt försäkringspaket så försäkringarna passar din livssituation. Du ansöker här.

  Kontakta oss på 0771-111 999 om du behöver hjälp med att se över hela ditt försäkringsbehov.

 • Jag är studentmedlem, vad gäller för mig?

  Om du är studentmedlem i något av våra anslutna fackförbund*och yngre än 45 år  ingår en studentolycksfallsförsäkring och samtalsstöd i ditt medlemskap utan extra kostnad.

 • Kan jag försäkra min partner?

  Ja, under din kostnadsfria period får även din partner teckna utvalda försäkringar utan hälsodeklaration. Den enda regeln är att du som medlem behöver ha tecknat minst en försäkring. Fyll i och skicka in denna blankett. Kom ihåg att även ange ditt namn och personnummer på blanketten.

 • Vad är det för skillnad på de olika betalningssätten?

  Autogiro: Pengarna dras automatiskt från ett bankkonto som du registrerat (antingen på din internetbank eller via inskickad blankett). Detta sker månadsvis på den sista bankdagen. Läs mer om autogiro. Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

  E-faktura: Du kan anmäla e-faktura via din bank. Du får sedan e-faktura till din internetbank kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis.

  Bankgirofaktura: Du får dina fakturor på posten. Du kan välja på kvartalsvis-, halvårsvis- eller helårsbetalning. Varje faktura har en avgift på 35 kr. 

  Observera att du inte kan ha både autogiro och e-faktura samtidigt. Om du registrerar båda dessa betalningssätt kommer vi att ändra till autogiro som betalningssätt om du inte meddelar annat.

 • Jag har fått en kvartalsfaktura på posten men vill ändra till e-faktura/autogiro. Måste jag betala in kvartalsfakturan?

  Om det har gått ut en kvartalsfaktura (bankgirofaktura) måste den betalas. Därefter kan du börja betala via autogiro eller e-faktura.

 • Kan jag betala en del av fakturan om jag inte vill ha alla försäkringarna?

  Nej.

  Om du vill avsluta någon försäkring eller göra andra ändringar behöver du kontakta oss så skickar vi ut en ny faktura på rätt belopp.

 • Jag vill/ska avsluta mina försäkringar. När görs sista dragningen?

  Om det ligger en dragning bokad kommer den att genomföras och månaden därefter avslutas dina försäkringar efter en uppsägning från dig. Finns det ingen dragning inbokad avslutas försäkringen/försäkringarna sista dagen på månaden.

 • Jag har betalat in för mycket. Vad händer med pengarna?

  Kontakta oss så betalar vi tillbaka dina pengar, alternativt lägger vi motsvarande belopp tillgodo till kommande betalning.


 • Kan jag skjuta fram sista betalningsdag?

  Tyvärr inte.

  Om du inte betalar din faktura skickas det ut en påminnelse och sedan avslutas försäkringarna.

 • Kan jag välja betalperiod?

  Om du har autogiro betalar du som standard månadsvis. Standard för e-faktura och bankgirofaktura är kvartal.

  Du kan välja att betala kvartals-, halvårs- eller helårsvis oavsett betalsätt. Kontakta oss om du vill byta betalperiod. 

 • Hur berörs jag av en faktura- och påminnelseavgift

  Alla pappersfakturor har en fakturaavgift på 35 kr per faktura. Fakturaavgiften läggs på avgiften för dina försäkringar. Du kan välja att byta till autogiro för att slippa fakturaavgiften. Det gör du enklast här.

  Om du inte betalar din faktura kommer du få en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift på 40 kr. Alla påminnelsefakturor skickas postalt. Det betyder att även du som har e-faktura eller autogiro kommer att få en pappersfaktura. Nästkommande betalning kommer ske via e-faktura eller autogiro som vanligt. 

 • Varför dras det mer pengar från mitt autogiro?

  Det dras mer pengar från ditt autogiro om du lagt till försäkringar eller om de försäkringar du har nu har fått högre premier, till exempel om du fyllt år och bytt åldersgrupp.

  Om du betalar för en annan person är det bra att veta försäkringstagaren (den person som försäkringen gäller för) har fått information om det.

 • Mitt barn har skadat sig. Ska jag eller barnet skriva under skadeanmälan?

  Är barnet över 18 år måste barnet själv skriva under skadeanmälan, är barnet yngre så skrivs skadeanmälan under av föräldrarna.

 • Vem är det som bestämmer över en skada?

  Varje försäkring står det en försäkringsgivare bakom. De är ansvariga för att reglera eventuella skador.

  Vi förmedlar försäkringar från Moderna Försäkringar, Skandia, Svedea och Trygg-Hansa.

  Du som har råkat ut för en skada innan 1 januari 2019 ska anmäla anmäla denna till Movestic.

 • Jag har råkat ut för en skada, vad gör jag nu?

  Gäller det personskador bör du fylla i en skadeanmälan. För skador som rör sakförsäkringar (exempelvis bil, hus, båt), ber vi dig att kontakta försäkringsgivaren direkt.

  Läs mer under vårt avsnitt för skadeanmälan.

 • Hur lång tid tar det innan jag får ersättning för min skada?

  Det beror på. Utbetalning från Livförsäkring och kostnader för utlägg ersätts snabbt men invaliditet och utseendemässiga skadeföljder brukar inte fastställas förrän 1-2 år efter skadan.

 • Måste jag fylla i en separat skadeanmälan för varje försäkring jag har hos er?

  Ja, det behöver du göra.

 • Om jag har fler försäkringar i olika bolag, bör jag anmäla till alla då?

  Ja, det bör du göra.

 • Hur lång tid har jag på mig att anmäla en skada?

  Du har tio år på dig att anmäla en skada.

 • Jag har inga kostnader, bör jag ändå anmäla skadan?

  Ja det ska du göra. Om du uppsökt vård för din skada är det alltid bra att skicka in en skadeanmälan, om du exempelvis skulle få besvär i framtiden av skadan eller om den inte läker som den ska.

 • Kan jag få krishjälp genom mina försäkringar?

  I flera av våra försäkringar ingår det en krisförsäkring, både för dig och din familj. Läs mer i villkoren för din försäkring eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 • Kan jag få premiebefrielse om jag blir sjuk?

  Om du blir beviljad sjukersättning till 25 % har du möjlighet att få premiefri tid på din sjukförsäkring. Om du blir beviljad hel sjukersättning kan du även ansöka om premiebefrielse på din Diagnosförsäkring. Premiebefrielse betyder att du inte behöver betala för din försäkring.

 • Vad är en olycksfallsförsäkring?

  Olycksfallsförsäkringen skyddar dygnet runt och ersätter skador till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter bland annat invaliditet, läke-och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, vanprydande ärr, sveda och värk, rehabilitering och dödsfall på grund av en olycka. Den ger också ersättning för ekonomisk invaliditet om du blir arbetsoförmögen på grund av olycksfallet.  I försäkringen ingår också en krisförsäkring. Det finns inga undantag för riskfyllda aktiviteter eller idrottsskador. Smitta till följd av fästingbett (TBE och borreliainfektion) likställs med olycksfallsskada.

 • Vad betyder försäkringsbeloppet på olycksfallsförsäkringen?

  Försäkringsbeloppet är det maximala ersättningsbelopp du kan få utbetalt från försäkringen om du får en invaliditet.  Vi har två nivåer på vår olycksfallsförsäkring, 20 prisbasbelopp (946 000 kr, 2020) eller 40 prisbasbelopp (1 892 000 kr, 2020). Ersättning för exempelvis läkekostnader och resekostnader är de samma oavsett vilken nivå du har på försäkringsbeloppet.

 • Vad krävs för att få teckna en olycksfallsförsäkring?

  Det krävs att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Du behöver också vara medlem eller make/maka/sambo/registrerad partner till medlem i något av våra anslutna förbund: Sveriges Ingenjörer, DIK, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Akademikerförbundet SSR eller Svenska Logopedförbundet. Du kan bara ersättas för olycksfall som inträffat efter det att du har tecknat försäkringen.

 • Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

  Ja. Vår olycksfallsförsäkring har inga undantag för riskfyllda aktiviteter.

 • Vad innebär förmånsbeskattningen av Sjukvårdsförsäkringen för mig som arbetsgivare?

  Du har givit dina anställda en av de bästa förmåner man kan få: en sjukvårdsförsäkring. Riksdagen har beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som du betalar från och med då. Försäkrade som betalar hela premien privat påverkas inte av den nya lagen.

  För dig som arbetsgivare betyder det att hela premien för sjukvårdsförsäkringen nu blir avdragsgill för dig oavsett hur stor del av försäkringen som förmånsbeskattas för den anställde

  Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria. 60% av premien för våra försäkringar ska förmånsbeskattas

  Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att förmånsbeskattningen för dina anställda blir korrekt.

  Om du har ytterligare frågor om förmånsbeskattningen kan du kontakta Skatteverket.

 • Varför förmånsbeskattas jag för min Sjukvårdsförsäkring som jag har via arbetsgivaren?

  Riksdagen har beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som arbetsgivaren betalar från och med då. Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria.

  Premien för våra sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas med 60%.

 • Vad gäller vid köp av läkemedel?

  Försäkringen ersätter dina kostnader för receptbelagd medicin som omfattas av högkostnadsskyddet.

 • Jag har opererat ett knä, kan jag ändå ansöka om försäkringen?

  Ja det kan du. De åkommor du ”har med dig” in i försäkringen är dock undantagna. Har du varit behandlingsfri i 24 månader kommer ditt knä att omfattas av försäkringen igen. 

 • När gäller försäkringen inte?

  Försäkringen gäller inte vid exempelvis skönhetsoperationer, operationer mot fetma, utredning och behandling av snarkning, tandskador, korrigering av synfel.  

 • Kan jag teckna sjukvård för mina barn eller min partner?

  Din partner kan teckna Sjukvårdsförsäkringen om du har någon försäkring hos oss. Förutsättningarna är att ditt partner är fullt arbetsför. 

 • Var ringer jag för att få ersättning för kostnader inom allmänvård?

  Då ringer du Trygg-Hansa på telefon 0771-111 670.

 • Hur fungerar sjukvårdsförsäkringen?

  Försäkringen gäller för privat planerad sjukvård. Via vårdplaneringen får du hjälp med att hitta en specialistläkare för din åkomma på de tider som passar dig.

  Har du akut behov av hjälp får du vända dig till öppenvården eller ringa 112. Alla dina utgifter inom öppenvården samt kostnader för receptbelagda läkemedel får du tillbaka (upp till högskostnadsskyddet). Kontakta Trygg-Hansas skadeavdelning på 0771-111 670 för att få ersättning för dina utlägg.

 • Vilka läkare kan jag få tid hos?

  De vårdgivare som du kan få hjälp av via försäkringen har noggrant valts ut utifrån medicinsk kvalitet och bevisat resultat. I dialog med Vårdplaneringen bokas tid hos den vårdgivare som anses kunna hjälpa dig på bästa sätt. 

 • Jag vill avsluta min Livförsäkring, får jag tillbaka pengar då?

  Nej, detta är endast en riskförsäkring. Inga premier återbetalas.

 • Vad är ett förmånstagarförordnande?

  Förmånstagarförordnande reglerar vem som får pengarna ur livförsäkringen i händelse av dödsfall. Om du inte gör någon skriftlig ändring är det standardförordnandet som gäller. Då är det i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar som får pengarna. Om du vill ha en annan fördelning kan du fylla i en blankett för att ändra ditt förmånstagarförordnande.

 • Kan man ändra försäkringsbelopp på livförsäkringen?

  Ja, det går bra att ansöka om att ändra försäkringsbelopp på Livförsäkringen.

  Detta måste göras skriftligt och vill du utöka försäkringsbeloppet måste du vanligtvis fylla i en hälsodeklaration. 

 • Vilka försäkringsbelopp finns?

  Från 1 januari 2019 kan du teckna livförsäkring på följande nivåer: 10 prisbasbelopp (473 000 kr), 15 prisbasbelopp (709 500 kr), 20 prisbasbelopp (946 000 kr), 30 prisbasbelopp (1 419 000 kr), 40 prisbasbelopp (1 892 000 kr) och 50 prisbasbelopp (2 365 000 kr) 

  Samtliga försäkringsbelopp är beräkande med 2020 års prisbasbelopp.

 • Vad är ett försäkringsbelopp?

  Det belopp som betalas ut till förmånstagarna när den försäkrade går bort.

 • Vad gäller vid självmord?

  Vid självmord ska den omkomne ha haft försäkringen i ett år före det att självmordet begås. Dock kan omständigheterna variera avsevärt och därför rekommenderar vi alltid att en anmälan görs. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Måste jag fylla i och skicka in blanketten om Förmånstagarförordnande?

  Om du själv vill bestämma vem som ska få pengarna när du dör ska du fylla i ett förmånstagarförordnande. Om du inte gör det är det i första hand maka, make, registrerad partner eller sambo som får pengarna och i andra hand arvingar.

 • Har det någon betydelse varför jag är sjukskriven?

  Det har ingen betydelse om du är sjukskriven efter ett olycksfall eller sjukdom. Försäkringen ersätter dig efter karenstiden på tre månader när du förlorar arbetsinkomst. För att få ersättning krävs det att du är sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan.

 • Om jag jobbar till 67 års ålder kan jag då utnyttja försäkringen efter 65 års ålder?

  Nej, du kan inte utnyttja din sjukförsäkring efter det att du fyllt 65 år.

 • Vem får kostnadsfria studentförsäkringar?

  Alla registrerade studentmedlemmar i våra anslutna fackförbund som är under 45 år gamla får en studentolycksfallsförsäkring under hela sin studieperiod.

 • Vilket försäkringsbelopp är det på Studentolycksfallsförsäkringen?

  För studentolycksfallsförsäkringen är högsta ersättning vid invaliditet 10 p.risbasbelopp, dvs 473 000 kr år 2020

 • När behöver jag bostadsrättstillägg?

  Du behöver ett bostadsrättstillägg när du äger en bostadsrätt. Din bostadsrättsförening kan tillhandahålla ett kollektivt bostadsrättstillägg i bostadsrättsföreningen. Om så är fallet behöver du inte teckna ett eget bostadsrättstillägg.

 • Omfattas mina barn av hemförsäkringen om de studerar på en annan ort?

  Nej, de behöver ha en egen Hemförsäkring. 

 • Vad bör jag tänka på om jag ska ut och resa?

  Kontrollera att din hemförsäkring är giltig under den period du är bortrest. Du har ett reseskydd i 60 dagar från och med att resan påbörjats.

  Om du råkar ut för en skada är det viktigt att du sparar kvitton, läkarintyg och eventuella polisanmälningar.

  Vid större skador kontakta SOS International på telefon +4570105055. Kontakta Moderna försäkringar på 08-684 125 61 för att få ett servicekort med viktiga telefonnummer.

 • När börjar Saneringsförsäkringen att gälla när jag nytecknar en Hem-/Villaförsäkring?

  Saneringsskyddet börjar gälla 3 månader efter försäkringens begynnelsedag.

 • Vad innebär saneringsskyddet?

  Saneringsskyddet omfattar:

  Kostnader för invändig sanering av bostadsbyggnad mot insekter, råttor och möss som orsakar smittspridning, sanitär olägenhet eller obehag.

 • Vad menas med begynnelsedag?

  Begynnelsedag är den dag som försäkringen började att gälla.

 • Vad är huvudförfallodag?

  Huvudförfallodag är den dag då försäkringsavtalet förfaller

 • Ändras min adress på försäkringsstället automatiskt om jag flyttar?

  Nej, tyvärr inte. Kontakta Moderna försäkringar på telefon 08-684 125 61 för att ändra försäkringsställe.

 • Behöver jag vara skriven på adressen för att omfattas av hemförsäkringen?

  Försäkringstagaren behöver inte vara skriven på adressen. Däremot måste övriga familjemedlemmar vara folkbokförda på adressen för att omfattas av hemförsäkringen.

 • När kan jag avsluta min hemförsäkring?

  Försäkringarna kan avslutas vid huvudförfallodagen eller när behovet av försäkring upphört.

 • Från när kan hemförsäkringen börja gälla?

  Direkt efter att du har tecknat försäkringen, eller från det datum angivit. En försäkring kan aldrig börja gälla retroaktivt

 • När kan jag avsluta försäkringen?

  Försäkringen kan avslutas på huvudförfallodagen eller när behovet av försäkringen har upphört, exempelvis vid ett ägarbyte.

 • Vem ska stå som försäkringstagare på bilförsäkringen?

  Den som är bilens ägare.

 • Vad ska jag tänka på när jag ställer av min bil?

  Om du ställer av din bil hos Transportstyrelsen ändras bilförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring förutsatt att du har minst en halvförsäkring och att bilen har varit försäkrad hos oss i minst sex månader, annars avslutas bilförsäkringen. Om du sedan ställer på bilen kommer bilförsäkringen gälla automatiskt med samma förutsättningar som innan du ställde av bilen.

 • När börjar försäkringen gälla?

  Direkt efter att du har tecknat bilförsäkringen eller från det datum du angivit. En försäkring kan aldrig tecknas retroaktivt.

 • Vad gäller när jag ska byta ägare på bilen?

  Det är bilägarens ansvar att teckna en bilförsäkring i sitt namn. Säljer du bilen och registrerar det hos Transportstyrelsen avslutas bilförsäkringen automatiskt.

 • Får min partner rabatt på försäkringen när min partner äger bilen och det är jag som är medlem?

  Ja, medförsäkrad har samma rätt till rabatt som gruppmedlem.

 • Kan jag försäkra mitt släp hos Akademikerförsäkring?

  Ja, det kan du. Du kan teckna den här på webben genom att gå in på bilförsäkring eller kontakta Moderna försäkringar 08-684 125 61 så hjälper vi dig.

 • Kan jag betala med autogiro?

  Ja, kontakta Moderna försäkringar på 08-684 125 61 så skickar de ut ett autogiromedgivande till dig.

 • Vad är en helförsäkring?

  Utöver det som omfattas av en trafik- och halvförsäkring ersätter en helförsäkring skador på din egen bil som du är vållande till.

 • Vad är en halvförsäkring?

  Utöver vad en trafikförsäkring ersätter omfattar en halvförsäkring stöld, brand, glas, maskin, räddning och rättsskydd.

 • Vad är en trafikskadeförsäkring?

  En trafikförsäkring skyddar för skador du åstadkommer på andras bilar, egendom och personskador.

 • Varför har premien på min bilförsäkring gått upp?

  Premien påverkas av många olika faktorer, exempelvis rabatter som fallit bort, generella ökningar, hög skadefrekvens eller att klassningar av bilen gjorts om.

 • Kan jag få reducerade premier om jag blir arbetslös?

  Om du tecknat bil-, hem- eller villaförsäkring via Moderna Försäkringar kan du få månadspremien betald i 6 månader vid ofrivillig arbetslöshet.

  Du kan läsa mer om hur du får ut ersättningen på Moderna Försäkringars webbplats.

 • Jag har fått jobb utomlands - vad ska jag tänka på?

  Den reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring gäller bara så länge som du är på privat resa eller semesterresa. Så fort du börjar jobba eller studera gäller helt andra regler. 

  Kom ihåg att ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. 

 • Räcker mina försäkringar om jag vill studera utomlands?

  Ska du studera utomlands räcker oftast inte din vanliga hemförsäkring eller reseförsäkring.

  Fråga ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar för dina studier utomlands.

  Vissa universitet och högskolor erbjuder en så kallad "Student ut"-försäkring genom Kammarkollegiet som är relativt omfattande. Kontrollera därför först om ditt universitet eller din högskola ger dig möjlighet att teckna en sådan försäkring.

  Det finns även en motsvarande försäkring "Student in" för utbytesstudenter som ska läsa i Sverige, som vissa universitet och högskolor kan erbjuda.

 • Behöver jag en reseförsäkring?

  I vår hemförsäkring ingår det en reseförsäkring som gäller i upp till 60 dagar.

  Reseförsäkringen täcker bland annat kostnader vid akut sjukdom och olycksfall. Du kan få ersättning om du blir försenad eller om ditt bagage inte dyker upp i tid.

  Hemförsäkringen täcker också avbeställningsskydd och ersättningsresa vid akut sjukdom eller olycksfall, men även vid plötsliga och oförutsedda händelser på hemmaplan (t ex om det skulle börja brinna i din bostad).

  Tänker du vara borta längre än vad ditt reseskydd räcker så är det viktigast av allt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. 

 • Jag har fått en värdecheck från mitt fackförbund - hur gör jag?