Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

De vanligaste frågorna och svaren om att vara ny som kund hos Akademikerförsäkring.

 • Vad är en försäkring?

  En försäkring är ett skydd man skaffar om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis att du blir sjuk, förlorar jobbet, råkar ut för ett olycksfall eller går bort. En försäkring är en möjlighet att få ekonomisk hjälp om något oväntat skulle inträffa.

  Grundidén för en försäkring är att sprida risken mellan ett större antal individer för att gemensamt täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av själv. 

 • Jag har sett att Tusen frågor - Ett nummer ingår, vad är det?

  En försäkring är ett skydd man skaffar om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis att Om du har du en Liv-, Olycksfalls-, Sjuk- & olycksfalls-, Sjuk- eller en Trygghetskapitalförsäkring ingår telefontjänsten Tusen frågor - Ett nummer. Du kan få samtals­stöd kring problem i vardagen som på sikt kan din påverka din hälsa och arbets­förmåga – alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi. 

  Här kan du läsa mer om Tusen frågor - Ett svar

 • Vad är prisbasbelopp?

  Prisbasbeloppet (pbb) är ett fastställt belopp som ofta används för beräkning av försäkringar. Beloppet ändras årligen för att spegla inflationen i samhället. Det gör att du som kund inte behöver oroa dig för att dina försäkringar kommer "tappa i värde" i framtiden.

  2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr. 

 • Kan jag teckna en försäkring med undantag (klausuler)?

  Nej, det kan du som regel inte. Eftersom Akademikerförsäkring arbetar med gruppförsäkringar så kan vi inte göra några individuella lösningar. Undantagen är Sjukvårdsförsäkring och Diagnosförsäkring som i vissa fall kan beviljas med undantag/klausuler.

 • Hur säger jag upp en försäkring?

  Du kontaktar oss via mejl, telefon eller kontaktformulär. Vi behöver veta vilken försäkring du vill säga upp och när du vill att försäkringen ska upphöra. Glöm inte att ange person- eller kundnummer.

 • Vad är en premie?

  Premie är vad du betalar för din försäkring. 

 • Vem kan teckna en försäkring hos Akademikerförsäkring?

  För att kunna teckna försäkringar hos Akademikerförsäkring krävs ett medlemskap i något av följande fackförbund: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet eller Sveriges Farmaceuter.

  Medlemmar kan även försäkra sin familj till samma förmånliga vilkor. 

 • Vilken försäkring gäller vid resa?

  Vid utlandsresor är du skyddad via din hemförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader till följd av olycksfall eller sjukdom i hela världen, i upp till 45 dagar. Tänk på att kontrollera om UD avråder från att åka dit du ska för att vara säker på att försäkringen gäller.

 • Vad händer när jag skickat in min försäkringsansökan?

  Vi går igenom din ansökan om försäkring och gör även en första riskbedömning. Om det är något som behöver bedömas ytterligare skickar vi ansökan vidare till försäkringsgivaren (Skandia eller Trygg-Hansa) för ytterligare riskbedömning.

  Försäkringen börjar gälla från och med dagen efter du skickar in din ansökan, förutsatt att ansökan blir godkänd.

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  Fullt arbetsför är ett begrepp som ofta används i försäkringsbranschen. Vad det innebär är att du kan uppfylla följande beskrivning:

  "Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag

  • inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning

  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande."

 • Vad händer med mina försäkringar om jag lämnar mitt förbund?

  Försäkringarna löper på som vanligt. Skillnaden är att du får en något högre premie om du avslutar ditt medlemskap i ditt förbund. Du kommer att få hem ett försäkringsbesked där det tydligt framgår hur premien förändras.

 • Vad är det för Livförsäkring jag får i friperioden?

  Du får en livförsäkring på 10 prisbasbelopp (465 000 kr, 2019). Beloppet betalas ut till dina anhöriga om du går bort. De som får pengarna i första hand är make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar.

  Du har möjlighet att ändra förmånstagarförordnande om du vill ändra ordningen eller om du vill att beloppet ska gå till en specifik person. Det är förmånstagarförordnande som styr vem som får pengarna i händelse av ditt dödsfall.

 • Vad är det för Olycksfallsförsäkring jag får i friperioden?

  Olycksfallsförsäkringen skyddar dygnet runt och ersätter skador till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter bland annat invaliditet, läke-och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, vanprydande ärr, sveda och värk, rehabilitering och dödsfall på grund av en olycka. Den ger också ersättning för ekonomisk invaliditet om du blir arbetsoförmögen på grund av olycksfallet.  I försäkringen ingår också en krisförsäkring. Det finns inga undantag för riskfyllda aktiviteter eller idrottsskador. Smitta till följd av fästingbett (TBE och borreliainfektion) likställs med olycksfallsskada.

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  Fullt arbetsför är ett begrepp som ofta används i försäkringsbranschen. Vad det innebär är att du kan uppfylla följande beskrivning:

  "Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag

  • inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning

  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande."

 • Hur ändrar jag innehållet i min försäkringar jag fått som ny medlem?

  Under de tre första månaderna kan du som ny medlem anpassa och bygga ditt försäkringspaket så försäkringarna passar din livssituation. Du kan antingen använda ändringsblanketten som du fått i ditt hemskickade välkomstpaket eller ringa vår rådgivning på 0771-111 999 och få hjälp med att se över hela ditt försäkringsbehov.

 • Jag är studentmedlem, vad gäller för mig?

  Om du är studentmedlem i något av våra anslutna fackförbund* ingår en studentolycksfallsförsäkring i ditt medlemskap utan extra kostnad.

 • Kan jag försäkra min partner?

  Ja, det kan du. Till samma förmånliga villkor och dessutom kostnadsfritt så länge du gör det under dina tre frimånader. Kravet är att ni är skrivna på samma adress. Om du vill försäkra din partner kan du använda ändringsblanketten du fick i ditt välkomstpaket från oss eller genom att ringa 0771-111 999. 

 • Vad är det för skillnad på de olika betalningssätten?

  Autogiro: Pengarna dras automatiskt från ett bankkonto som du registrerat (antingen på din internetbank eller via inskickad blankett). Detta sker månadsvis på den sista bankdagen. Läs mer om autogiro. Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

  E-faktura: Du kan anmäla e-faktura via din bank. Du får sedan e-faktura till din internetbank kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis.

  Bankgirofaktura: Du får dina fakturor på posten. Du kan välja på kvartalsvis-, halvårsvis- eller helårsbetalning. Varje faktura har en avgift på 35 kr. 

  Observera att du inte kan ha både autogiro och e-faktura samtidigt. Om du registrerar båda dessa betalningssätt kommer vi att ändra till autogiro som betalningssätt om du inte meddelar annat.

 • Vad behöver jag tänka på om jag har autogiro och vill avsluta mina försäkringar?

  Om det ligger en dragning bokad kommer den att genomföras och månaden därefter avslutas din/dina försäkringar efter en uppsägning från dig. Finns det ingen dragning inbokad avslutas försäkringen/försäkringarna sista dagen på månaden. 

 • Jag har fått en kvartalsfaktura på posten men vill ändra till e-faktura/autogiro. Måste jag betala in kvartalsfakturan?

  Om det har gått ut en kvartalsfaktura (bankgirofaktura) måste den betalas. Därefter kan du börja betala via autogiro eller e-faktura.

 • Kan jag betala en del av fakturan om jag inte vill ha alla försäkringarna?

  Nej.

  Om du vill avsluta någon försäkring eller göra andra ändringar behöver du kontakta oss så skickar vi ut en ny faktura på rätt belopp.

 • Jag vill/ska avsluta mina försäkringar. När görs sista dragningen?

  Om det ligger en dragning bokad kommer den att genomföras och månaden därefter avslutas dina försäkringar efter en uppsägning från dig. Finns det ingen dragning inbokad avslutas försäkringen/försäkringarna sista dagen på månaden.

 • Jag har betalat in för mycket. Vad händer med pengarna?

  Kontakta oss så betalar vi tillbaka dina pengar, alternativt lägger vi motsvarande belopp tillgodo till kommande betalning.


 • Kan jag skjuta fram sista betalningsdag?

  Tyvärr inte.

  Om du inte betalar din faktura skickas det ut en påminnelse och sedan avslutas försäkringarna.

 • Kan jag välja betalperiod?

  Om du har autogiro betalar du som standard månadsvis. Standard för e-faktura och bankgirofaktura är kvartal.

  Du kan välja att betala kvartals-, halvårs- eller helårsvis oavsett betalsätt. Kontakta oss om du vill byta betalperiod. 

 • Hur berörs jag av en faktura- och påminnelseavgift

  Alla pappersfakturor har en fakturaavgift på 35 kr per faktura. Fakturaavgiften läggs på avgiften för dina försäkringar. Du kan välja att byta till autogiro för att slippa fakturaavgiften. Det gör du enklast här.

  Om du inte betalar din faktura kommer du få en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift på 40 kr. Alla påminnelsefakturor skickas postalt. Det betyder att även du som har e-faktura eller autogiro kommer att få en pappersfaktura. Nästkommande betalning kommer ske via e-faktura eller autogiro som vanligt. 

 • Mitt barn har skadat sig. Ska jag eller barnet skriva under skadeanmälan?

  Är barnet över 18 år måste barnet själv skriva under skadeanmälan, är barnet yngre så skrivs skadeanmälan under av föräldrarna.

 • Vem är det som bestämmer över en skada?

  Varje försäkring står det en försäkringsgivare bakom. De är ansvariga för att reglera eventuella skador.

  Vi förmedlar försäkringar från Moderna Försäkringar, Movestic, Skandia, Svedea och Trygg-Hansa.

 • Jag har råkat ut för en skada, vad gör jag nu?

  Gäller det personskador bör du fylla i en skadeanmälan. För skador som rör sakförsäkringar (exempelvis bil, hus, båt), ber vi dig att kontakta försäkringsgivaren direkt.

  Läs mer under vårt avsnitt för skadeanmälan.

 • Hur lång tid tar det innan jag får ersättning för min skada?

  Det beror på. Utbetalning från Livförsäkring och kostnader för utlägg ersätts snabbt men invaliditet och utseendemässiga skadeföljder brukar inte fastställas förrän 1-2 år efter skadan.

 • Måste jag fylla i en separat skadeanmälan för varje försäkring jag har hos er?

  Ja, det behöver du göra.

 • Om jag har fler försäkringar i olika bolag, bör jag anmäla till alla då?

  Ja, det bör du göra.

 • Hur lång tid har jag på mig att anmäla en skada?

  Du har tio år på dig att anmäla en skada.

 • Jag har inga kostnader, bör jag ändå anmäla skadan?

  Om du uppsökt vård för din skada är det alltid bra att skicka in en skadeanmälan, om du exempelvis skulle få besvär i framtiden av skadan eller om den inte läker som den ska.

 • Kan jag teckna en försäkring med undantag (klausuler)?

  Du kan teckna Sjukvårdsförsäkring och Diagnosförsäkring med klausul (undantag för vissa sjukdomar/skador som inte ersätts). Premien är den ordinarie enligt din ålderskategori.

 • Kan jag få krishjälp genom mina försäkringar?

  I flera av våra försäkringar ingår det en krisförsäkring, både för dig och din familj. Läs mer i villkoren för din försäkring eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 • Kan jag få premiebefrielse om jag blir sjuk?

  Om du blir beviljad sjukersättning till 25 % har du möjlighet att få premiefri tid på din sjukförsäkring. Om du blir beviljad hel sjukersättning kan du även ansöka om premiebefrielse på din Diagnosförsäkring. Premiebefrielse betyder att du inte behöver betala för din försäkring.

 • Vad är en olycksfallsförsäkring?

  Olycksfallsförsäkringen skyddar dygnet runt och ersätter skador till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter bland annat invaliditet, läke-och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, vanprydande ärr, sveda och värk, rehabilitering och dödsfall på grund av en olycka. Den ger också ersättning för ekonomisk invaliditet om du blir arbetsoförmögen på grund av olycksfallet.  I försäkringen ingår också en krisförsäkring. Det finns inga undantag för riskfyllda aktiviteter eller idrottsskador. Smitta till följd av fästingbett (TBE och borreliainfektion) likställs med olycksfallsskada.

 • Vad betyder försäkringsbeloppet på olycksfallsförsäkringen?

  Försäkringsbeloppet är det maximala ersättningsbelopp du kan få utbetalt från försäkringen om du får en invaliditet.  Vi har två nivåer på vår olycksfallsförsäkring, 20 prisbasbelopp (930 000 kr, 2019) eller 40 prisbasbelopp (1 860 000 kr, 2019). Ersättning för exempelvis läkekostnader och resekostnader är de samma oavsett vilken nivå du har på försäkringsbeloppet.

 • Vad krävs för att få teckna en olycksfallsförsäkring?

  Det krävs att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Du behöver också vara medlem eller make/maka/sambo/registrerad partner till medlem i något av våra anslutna förbund: Sveriges Ingenjörer, DIK, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Akademikerförbundet SSR eller Svenska Logopedförbundet. Men du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration. Du kan bara ersättas för olycksfall som inträffat efter det att du har tecknat försäkringen.

 • Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

  Ja. Vår olycksfallsförsäkring har inga undantag för riskfyllda aktiviteter.

 • Vad innebär förmånsbeskattningen av Sjukvårdsförsäkringen för mig som arbetsgivare?

  Du har givit dina anställda en av de bästa förmåner man kan få: en sjukvårdsförsäkring. Riksdagen har beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som du betalar från och med då. Försäkrade som betalar hela premien privat påverkas inte av den nya lagen.

  För dig som arbetsgivare betyder det att hela premien för sjukvårdsförsäkringen nu blir avdragsgill för dig oavsett hur stor del av försäkringen som förmånsbeskattas för den anställde

  Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria. Trygg-Hansa uppskattar att 70% av premien för våra försäkringar ska förmånsbeskattas

  Notera att detta är Trygg-Hansas bedömning utifrån den nya lagstiftningen. Vi kan inte ansvara för att bedömningen är korrekt. Därför ska den här indikationen endast ses som en vägledning.

  Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att förmånsbeskattningen för dina anställda blir korrekt.

  Om du har ytterligare frågor om förmånsbeskattningen kan du kontakta Skatteverket.

  Här kan du läsa mer om vår Företagsförsäkring.

 • Varför förmånsbeskattas jag för min Sjukvårdsförsäkring som jag har via arbetsgivaren?

  Riksdagen har beslutat att anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Detta gäller från den 1 juli 2018 och omfattar de försäkringspremier som arbetsgivaren betalar från och med då. Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria.

  Trygg-Hansa uppskattar att premien för våra sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas med 70%.

 • Vad gäller vid köp av läkemedel?

  Försäkringen ersätter dina kostnader för receptbelagd medicin som omfattas av högkostnadsskyddet.

 • Jag har opererat ett knä, kan jag ändå ansöka om försäkringen?

  Ja det kan du. De åkommor du ”har med dig” in i försäkringen är dock undantagna. Har du varit behandlingsfri i 24 månader kommer ditt knä att omfattas av försäkringen igen. 

 • När gäller försäkringen inte?

  Försäkringen gäller inte vid exempelvis skönhetsoperationer, operationer mot fetma, utredning och behandling av snarkning, tandskador, korrigering av synfel.  

 • Kan jag teckna sjukvård för mina barn eller min partner?

  Din partner kan teckna Sjukvårdsförsäkringen hos oss genom att vara medförsäkrad via dig. Förutsättningarna är att ditt partner är fullt arbetsför. 

 • Var ringer jag för att få ersättning för kostnader inom allmänvård?

  Då ringer du Trygg-Hansa på telefon 0771-111 670.

 • Hur fungerar sjukvårdsförsäkringen?

  Försäkringen gäller för privat planerad sjukvård. Via vårdplaneringen får du hjälp med att hitta en specialistläkare för din åkomma på de tider som passar dig.

  Har du akut behov av hjälp får du vända dig till öppenvården eller ringa 112. Alla dina utgifter inom öppenvården samt kostnader för receptbelagda läkemedel får du tillbaka (upp till högskostnadsskyddet). Kontakta Trygg-Hansas skadeavdelning på 0771-111 670 för att få ersättning för dina utlägg.

 • Vilka läkare kan jag få tid hos?

  De vårdgivare som du kan få hjälp av via försäkringen har noggrant valts ut utifrån medicinsk kvalitet och bevisat resultat. I dialog med Vårdplaneringen bokas tid hos den vårdgivare som anses kunna hjälpa dig på bästa sätt. 

 • Vad är ett förmånstagarförordnande?

  Förmånstagarförordnande reglerar vem som får pengarna ur livförsäkringen i händelse av dödsfall. Om du inte gör någon skriftlig ändring är det standardförordnandet som gäller. Då är det i första hand make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar som får pengarna. Om du vill ha en annan fördelning kan du fylla i en blankett för att ändra ditt förmånstagarförordnande.

 • Kan man ändra försäkringsbelopp på livförsäkringen?

  Ja, det går bra att ansöka om att ändra försäkringsbelopp på Livförsäkringen.

  Detta måste göras skriftligt och vill du utöka försäkringsbeloppet måste du vanligtvis fylla i en hälsodeklaration. 

 • Vilka försäkringsbelopp finns?

  Från 1 januari 2019 kan du teckna livförsäkring på följande nivåer: 10 prisbasbelopp (465 000 kr), 15 prisbasbelopp (697 500 kr), 20 prisbasbelopp (930 000 kr), 25 prisbasbelopp (1 162 500 kr), 35 prisbasbelopp (1 627 500 kr) och 45 prisbasbelopp (2 092 500 kr) 

 • Vad är ett försäkringsbelopp?

  Det belopp som betalas ut till förmånstagarna när den försäkrade går bort.

 • Vad gäller vid självmord?

  Vid självmord ska den omkomne ha haft försäkringen i ett år före det att självmordet begås. Dock kan omständigheterna variera avsevärt och därför rekommenderar vi alltid att en anmälan görs. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Jag vill avsluta min Livförsäkring, får jag tillbaka pengar då?

  Nej, detta är endast en riskförsäkring. Inga premier återbetalas.

 • Har det någon betydelse varför jag är sjukskriven?

  Det har ingen betydelse om du är sjukskriven efter ett olycksfall eller sjukdom. För att få ersättning krävs det bara att du är sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan.

 • Vad innebär ett sjukkapital?

  Fram till 2018-12-31 fanns en försäkring som hette Tillval sjukkapital. Om du hade denna försäkring och var fullt arbetsför 2019-01-01 så nytecknades istället en Trygghetskapitalförsäkring i Skandia. 

  Om du blev sjukskriven innan 2018-12-31 och hade Tillval Sjukkapital kan du ha möjlighet att få utbetalning från denna försäkring från Movestic.

  Du får du ett engångsbelopp om du fått utbetalning på din sjukförsäkring i fyra år och efter det har en varaktig arbetsoförmåga till minst 25 procent.

  Ett exempel:

  Lisa har varit sjukskriven 100 procent på grund av utbrändhet i tre år. Lisa har en sjukförsäkring hos Akademikerförsäkring. Hon har då fått ersättning varje månad utom under karenstiden som är 90 dagar. Om Lisas sjukskrivning efter fyra år visat sig vara bestående och hon från försäkringskassan beviljas permanent sjukersättning erhåller hon ett engångsbelopp från Tillval sjukkapital.

  Tillval sjukkapital räknas ut på följande sätt: 1 000 kr x antalet månader tills försäkringstagaren fyller 65 år (förutsatt att den permanenta sjukersättningen också uppgår till 100 procent).

 • Om jag jobbar till 67 års ålder kan jag då utnyttja försäkringen efter 65 års ålder?

  Nej, du kan inte utnyttja din sjukförsäkring efter det att du fyllt 65 år.

 • Vem får kostnadsfria studentförsäkringar?

  Alla registrerade studentmedlemmar i våra anslutna fackförbund som är under 45 år gamla får en studentolycksfallsförsäkring under hela sin studieperiod.

 • Vilket försäkringsbelopp är det på Studentolycksfallsförsäkringen?

  För studentolycksfallsförsäkringen är högsta ersättning vid invaliditet 910 000 kr.

 • När behöver jag bostadsrättstillägg?

  Du behöver ett bostadsrättstillägg när du äger en bostadsrätt. Din bostadsrättsförening kan tillhandahålla ett kollektivt bostadsrättstillägg i bostadsrättsföreningen. Om så är fallet behöver du inte teckna ett eget bostadsrättstillägg.

 • Omfattas mina barn av hemförsäkringen om de studerar på en annan ort?

  Nej, de behöver ha en egen Hemförsäkring. Vi har specialförsäkringar för studenter, både Olycksfall- och Hemförsäkringar.

 • Vad bör jag tänka på om jag ska ut och resa?

  Kontrollera att din hemförsäkring är giltig under den period du är bortrest. Du har ett reseskydd i 45 dagar från och med att resan påbörjats.

  Om du råkar ut för en skada är det viktigt att du sparar kvitton, läkarintyg och eventuella polisanmälningar.

  Vid större skador kontakta SOS International på telefon +4570105055. Kontakta Akademikerförsäkring för att få ett servicekort där vi har samlat viktiga telefonnummer.

 • När börjar Saneringsförsäkringen att gälla när jag nytecknar en Hem-/Villaförsäkring?

  Saneringsskyddet börjar gälla 3 månader efter försäkringens begynnelsedag.

 • Vad innebär saneringsskyddet?

  Saneringsskyddet omfattar:

  Kostnader för invändig sanering av bostadsbyggnad mot insekter, råttor och möss som orsakar smittspridning, sanitär olägenhet eller obehag.

 • Vad menas med begynnelsedag?

  Begynnelsedag är den dag som försäkringen började att gälla.

 • Vad är huvudförfallodag?

  Huvudförfallodag är den dag då försäkringsavtalet förfaller

 • Ändras min adress på försäkringsstället automatiskt om jag flyttar?

  Nej, tyvärr inte. Kontakta rådgivningen på telefon 020-51 10 20 för att ändra adressen.

 • Behöver jag vara skriven på adressen för att omfattas av hemförsäkringen?

  Försäkringstagaren behöver inte vara skriven på adressen. Däremot måste övriga familjemedlemmar vara folkbokförda på adressen för att omfattas av hemförsäkringen.

 • När kan jag avsluta min hemförsäkring?

  Försäkringarna kan avslutas vid huvudförfallodagen eller när behovet av försäkring upphört.

 • Från när kan hemförsäkringen börja gälla?

  Direkt efter att du har tecknat försäkringen, eller från det datum angivit. En försäkring kan aldrig börja gälla retroaktivt

 • När kan jag avsluta försäkringen?

  Försäkringen kan avslutas på huvudförfallodagen eller när behovet av försäkringen har upphört, exempelvis vid ett ägarbyte.

 • Vem ska stå som försäkringstagare på bilförsäkringen?

  Det är bilens ägare som är skyldig att ha en bilförsäkring.

 • Vad ska jag tänka på när jag ställer av min bil?

  Om du ställer av din bil hos Transportstyrelsen ändras bilförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring förutsatt att du har minst en halvförsäkring och att bilen har varit försäkrad hos oss i minst sex månader, annars avslutas bilförsäkringen. Om du sedan ställer på bilen kommer bilförsäkringen gälla automatiskt med samma förutsättningar som innan du ställde av bilen.

 • När börjar försäkringen gälla?

  Direkt efter att du har tecknat bilförsäkringen eller från det datum du angivit. En försäkring kan aldrig tecknas retroaktivt.

 • Vad gäller när jag ska byta ägare på bilen?

  Det är bilägarens ansvar att teckna en bilförsäkring i sitt namn. Säljer du bilen och registrerar det hos Transportstyrelsen avslutas bilförsäkringen automatiskt.

 • Får min partner rabatt på försäkringen när min partner äger bilen och det är jag som är medlem?

  Ja, medförsäkrad har samma rätt till rabatt som gruppmedlem.

 • Vad är skillnaden mellan hel och halv på släpförsäkringen?

  En halvförsäkring skyddar ditt släp för till exempel brand och stöld medan en helförsäkring ersätter skador i trafik när du själv har varit vållande till skadan.

 • Kan jag försäkra mitt släp hos Akademikerförsäkring?

  Ja, det kan du. Du kan teckna den här på webben genom att gå in på bilförsäkring eller kontakta oss på telefonnummer 020-51 10 20 så hjälper vi dig.

 • Kan jag betala med autogiro?

  Ja, kontakta oss så skickar vi ut ett autogiromedgivande till dig.

 • Vad är en helförsäkring?

  Utöver det som omfattas av en trafik- och halvförsäkring ersätter en helförsäkring skador på din egen bil som du är vållande till.

 • Vad är en halvförsäkring?

  Utöver vad en trafikförsäkring ersätter omfattar en halvförsäkring stöld, brand, glas, maskin, räddning och rättsskydd.

 • Vad är en trafikskadeförsäkring?

  En trafikförsäkring skyddar för skador du åstadkommer på andras bilar, egendom och personskador.

 • Varför har premien på min bilförsäkring gått upp?

  Premien påverkas av många olika faktorer, exempelvis rabatter som fallit bort, generella ökningar, hög skadefrekvens eller att klassningar av bilen gjorts om.

 • Kan jag få reducerade premier om jag blir arbetslös?

  Om du tecknat bil-, hem- eller villaförsäkring via Moderna Försäkringar kan du få månadspremien betald i 6 månader vid ofrivillig arbetslöshet.

  Du kan läsa mer om hur du får ut ersättningen på Moderna Försäkringars webbplats.

 • Jag har fått jobb utomlands - vad ska jag tänka på?

  Den reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring gäller bara så länge som du är på privat resa eller semesterresa. Så fort du börjar jobba eller studera gäller helt andra regler. Även om det bara handlar om några timmars inhopp i baren på semesterön.

  Kom ihåg att ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. Och läs gärna mer om att resa, studera eller jobba utomlands i vår Försäkringsskola.

 • Räcker mina försäkringar om jag vill studera utomlands?

  Ska du studera utomlands räcker oftast inte din vanliga hemförsäkring eller reseförsäkring.

  Fråga ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar för dina studier utomlands.

  Vissa universitet och högskolor erbjuder en så kallad "Student ut"-försäkring genom Kammarkollegiet som är relativt omfattande. Kontrollera därför först om ditt universitet eller din högskola ger dig möjlighet att teckna en sådan försäkring.

  Det finns även en motsvarande försäkring "Student in" för utbytesstudenter som ska läsa i Sverige, som vissa universitet och högskolor kan erbjuda.

 • Behöver jag en reseförsäkring?

  I vår hemförsäkring ingår det en reseförsäkring som gäller i upp till 60 dagar.

  Reseförsäkringen täcker bland annat kostnader vid akut sjukdom och olycksfall. Du kan få ersättning om du blir försenad eller om ditt bagage inte dyker upp i tid.

  Hemförsäkringen täcker också avbeställningsskydd och ersättningsresa vid akut sjukdom eller olycksfall, men även vid plötsliga och oförutsedda händelser på hemmaplan (t ex om det skulle börja brinna i din bostad).

  Tänker du vara borta längre än vad ditt reseskydd räcker så är det viktigast av allt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. Läs gärna mer om att resa, studera eller jobba utomlands i vår Försäkringsskola.

 • Jag har fått en värdecheck från mitt fackförbund - hur gör jag?