Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Information om integritet Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl, till exempel för att du vill bli kund hos oss, är kund eller har varit kund. Du har rätt att veta varför och hur vi använder uppgifterna.

Vi är måna om din personliga integritet och mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och andra bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du:

 • Kräva att vi ska ta bort dina personuppgifter
  Läs mer i vår integritetspolicy om vilka uppgifter vi måste spara på grund av andra lagkrav än GDPR.
 • Få utdrag av dina personuppgifter i form av ett registerutdrag
  Vi tar då fram ett underlag som du får tillgång till via BankID.
 • Kräva rättning av uppgift
  Om uppgiften är felaktig kan du kräva att det ska rättas eller själv korrigera viss uppgift via Mina Sidor.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföring
  Du kan tacka nej till all form av reklam.
 • Återkalla samtycke
  Om vi behandlar dina personuppgifter sker med stöd av samtycke, kan du när som helst meddela oss om att du vill återkalla detta.

För att utnyttja någon av dina rättigheter ovan kan du mejla till info@akademikerforsakring.se  

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kort om hur vi arbetar med integritetsfrågor

 • Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter

  Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Även bilder och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det betyder att redan insamlingen av personuppgifterna räknas som behandling såväl som: registrering; organisering; strukturering; lagring; bearbetning eller ändring; framtagning; läsning; användning; utlämning genom överföring; spridning eller tillhandahållande på annat sätt; justering eller sammanförande; begränsning; radering eller förstöring.

 • Var får ni mina personuppgifter ifrån?

  Vårt uppdrag är att erbjuda, utveckla och förbättra gruppförsäkringslösningar för alla medlemmar i våra ägarförbund. För att göra detta samlar vi personuppgifter om dig från olika källor:

  Dig själv
  Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller köper någon av våra produkter: exempelvis vid ansökan och rådgivning. Ditt fackförbund I och med inträde i ditt fackförbund, samt under tiden du är medlem, skickas regelbundet filer säkert och krypterat med dina personuppgifter till Akademikerförsäkring. Detta för att du som medlem ska kunna få ta del av din medlemsförmån.

  Ditt fackförbund
  I och med inträde i ditt fackförbund, samt under tiden du är medlem, skickas regelbundet filer säkert och krypterat med dina personuppgifter till Akademikerförsäkring. Detta för att du som medlem ska kunna få ta del av din medlemsförmån. 

  SPAR
  Regelbundet uppdaterar vi vårt medlems- och kundregister för att säkerställa att vi har rätt folkbokföringsadress.

  Våra försäkringsgivare
  När du tecknar försäkring direkt via våra försäkringsgivare, samt när någon av dina skador regleras, kan viss data lämnas till oss för att registreras i vårt system. Detta för att vi ska veta hur du hanteras som kund. Exempel på sådan uppgift kan vara notering av skadereglerare eller datum för tecknande eller avslut av försäkring. De försäkringsgivare vi kan få information om ditt försäkringsinnehav ifrån är Moderna Försäkringar, Trygg-Hansa Försäkring filial, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), samt Svedea.

 • Vem är ansvarig för personuppgifterna ni samlar in?

  AB Akademikerförsäkring i Stockholm, org. nr 556463-0035, Box 30120, 104 25 Stockholm, är tillsammans med ovanstående försäkringsgivare personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

  För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas rättslig grund för behandlingen. Det betyder att allt vi gör med dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna
  • fullgöra vårt avtal med dig, eller
  • för att fullgöra en för Akademikerförsäkring rättslig förpliktelse. Vi har en laglig förpliktelse att lagra dina försäkringsuppgifter under en längre tid (10 år). Detta för att du som före detta kund alltid ska kunna utnyttja möjligheten att anmäla en skada utifrån gällande preskriptionsregler enligt Försäkringsavtalslagen.

 • Var behandlas personuppgifterna?

  Akademikerförsäkring behandlar personuppgifterna inom EU/EES-området. Överföring av personuppgifter till tredje land Akademikerförsäkring samarbetar normalt sett endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. I det fall Akademikerförsäkring i undantagsfall väljer att anlita leverantörer eller leverantörer med underleverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Akademikerförsäkring i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder. Detta genom att b.la teckna avtal som inkluderar krav på standardiserade modellklausuler för dataöverföring liknande de som EU-kommissionens tillhandahåller på deras webbplats, alternativt att leverantören upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

 • Delar vi uppgifter med andra?

  För att fullfölja vårt avtal med dig och vårt uppdrag att tillhandahålla försäkringar behöver vi ibland dela uppgifter med externa bolag. Läs mer i vår Integritetspolicy om du vill veta mer.

 • Vem kontaktar jag för att få reda på mer?

  Har du några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

  Brev
  AB Akademikerförsäkring i Stockholm, Attn. Dataskyddsombud, Box 30 120, 104 25 Stockholm

  E-post
  dataskyddsombud@akademikerforsakring.se

 • Vart vänder jag mig om jag vill klaga?

  Har du klagomål eller vill framföra synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande sätt: 

  Brev
  AB Akademikerförsäkring i Stockholm, Attn. Dataskyddsombud, Box 30 120, 104 25 Stockholm

  E-post
  dataskyddsombud@akademikerforsakring.se