Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Information om integritet Vi fortsätter precis som vanligt att värna om din trygghet

GDPR

Den 25 maj 2018 träder GDPR - Allmänna Dataskyddsförordningen - i kraft (läs mer om den nya förordningen på Datainspektionens webbplats). Den har som syfte att ytterligare skydda dig, dina personuppgifter och din integritet. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Din trygghet har alltid varit i fokus för hur vi arbetar och din integritet kommer även fortsättningsvis att vara vår prioritetet. Utifrån denna nya reform har vi förtydligat hur vi arbetar med dina personuppgifter i vår Integritetspolicy som beskriver hur vi sparar, använder och analyserar din personliga information.

Bättre skydd för dig som individ

Det fina med GDPR är att du får ett bättre skydd som enskild individ inom EU. Alla företag som arbetar inom EU:s gränser har skyldighet att följa den nya förordningen. 

Några nyheter i dataskyddsförordningen, du kan nu:

 • Kräva att vi ska ta bort dina personuppgifter
  (läs mer i Integritetspolicyn om vilka uppgifter vi måste spara på grund av andra lagkrav när det kommer till försäkringar).
 • Få utdrag av dina personuppgifter i form av ett registerutdrag
  Vi tar då fram ett underlag som du får access till via bank-ID
 • Kräva rättning av uppgift
  Om uppgiften är felaktig kan du kräva att det ska rättas eller själv korrigera viss uppgift via Mina Sidor.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföring
  Du kan tacka nej till all form av reklam.
 • Återkalla samtycke
  I den mån som dina personuppgifter sker med stöd av samtycke, kan du när som helst meddela oss om att du vill återkalla detta.

För att utnyttja någon av dina rättigheter ovan kan du mejla till info@akademikerforsakring.se  

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kort om hur vi arbetar med integritetsfrågor

 • Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter

  Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Även bilder och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det betyder att redan insamlingen av personuppgifterna räknas som behandling såväl som: registrering; organisering; strukturering; lagring; bearbetning eller ändring; framtagning; läsning; användning; utlämning genom överföring; spridning eller tillhandahållande på annat sätt; justering eller sammanförande; begränsning; radering eller förstöring.

 • Var får ni mina personuppgifter ifrån?

  Vårt uppdrag är att erbjuda, utveckla och förbättra en riktigt bra förmån i form av gruppförsäkringslösning för alla våra ägarförbunds medlemmar. För att göra detta samlar vi personuppgifter om dig från olika källor:

  Dig själv
  Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller köper någon av våra produkter: exempelvis vid ansökan och rådgivning. Ditt fackförbund I och med inträde i ditt fackförbund, samt under tiden du är medlem, skickas regelbundet filer säkert och krypterat med dina personuppgifter till Akademikerförsäkring. Detta för att du som medlem ska kunna få ta del av din medlemsförmån.

  SPAR
  Regelbundet uppdaterar vi vårt medlems- och kundregister för att säkerställa att vi har rätt folkbokföringsadress.

  Våra försäkringsgivare
  När du tecknar försäkring direkt via våra försäkringsgivare, samt när någon av dina skador regleras, kan viss data lämnas till oss för att registreras i vårt system. Detta för att vi ska veta hur du hanteras som kund. Exempel på sådan uppgift kan vara notering av skadereglerare eller datum för tecknande eller avslut av försäkring. De försäkringsgivare vi kan få information om ditt försäkringsinnehav ifrån är Moderna Försäkringar, Trygg-Hansa Försäkring filial, Movestic Livförsäkring AB samt Svedea.

 • Vem är ansvarig för personuppgifterna ni samlar in?

  AB Akademikerförsäkring i Stockholm, org. nr 556463-0035, Box 30120, 104 25 Stockholm, är tillsammans med ovanstående försäkringsgivare personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

  För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas rättslig grund för behandlingen. Det betyder att allt vi gör med dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna
  • fullgöra vårt avtal med dig, eller
  • för att fullgöra en för Akademikerförsäkring rättslig förpliktelse. Vi har en laglig förpliktelse att lagra dina försäkringsuppgifter under en längre tid (10 år). Detta för att du som före detta kund alltid ska kunna utnyttja möjligheten att anmäla en skada utifrån gällande preskriptionsregler enligt Försäkringsavtalslagen.

 • Var behandlar ni mina personuppgifter?

  Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området.

 • Delar vi uppgifter med andra?

  För att fullfölja vårt avtal med dig och vårt uppdrag att tillhandahålla försäkringar behöver vi ibland dela uppgifter med externa bolag. Läs mer i vår Integritetspolicy om du vill veta mer.

 • Vem kontaktar jag för att få reda på mer?

  Har du några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

  Brev
  AB Akademikerförsäkring i Stockholm, Attn. Personuppgiftsansvarig, Box 30 120, 104 25 Stockholm

  E-post
  info@akademikerforsakring.se