Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

A - B - C Liten försäkringsordlista

Här hittar du facktermer och begrepp som är vanliga i försäkringssammanhang. Något vi har missat? Kom ihåg att du alltid kan ringa vår rådgivning, med både stora och små frågor.

 • Affektionsvärde
  Med affektionsvärde menas det upplevda värde som en ägodel kan ha av personliga och känslomässiga orsaker, till skillnad från bruksvärdet som handlar om en rent ekonomisk värdering. Ditt försäkringsbolag kommer dessvärre inte att ta hänsyn till affektionsvärdet när du begär ersättning för en ägodel.
 • Aktsamhetskrav
  Försäkringsbolaget förväntar sig att du tar hand om dina ägodelar, så att du minskar risken för att de skadas eller blir stulna. Om de anser att du brustit i aktsamhet kan ersättningen minskas eller utebli helt.
 • Bruksvärde
  Ett ekonomiskt beräknat värde på en ägodel där affektionsvärdet inte räknats in.
 • Dubbelförsäkring
  Om du har samma försäkring hos två olika bolag, så är du dubbelförsäkrad. Men det innebär inte per automatik att du får dubbel ersättning. Ibland får du det. Om du till exempel har två olycksfallsförsäkringar så kan du få invaliditetsersättning från båda – men du kan bara få ersättning för förstörda kläder och läkemedel från en av dem. Samtidigt betalar du kanske en onödigt hög avgift för det skydd du får om du är dubbelförsäkrad.
 • Fullt arbetsför
  Med uttrycket ”fullt arbetsför” menas att du inte får vara sjukskriven eller få annan ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga när du ansöker om försäkringen.” Används ofta som ett förenklat alternativ till att fylla i en fullständig hälsodeklaration.
 • Förmånstagarförordnande
  Genom att fylla i och skicka in ett förmånstagarförordnande så kan du själv bestämma vem som ska få pengarna från din livförsäkring, när du dör. Om du inte gör ett aktivt val betalas ersättningen ut enligt förmånstagarordningen.
 • Förmånstagarordningen
  Om du inte gör ett aktivt val betalas ersättningen från din livförsäkring ut enligt följande (se försäkringens villkor för mer detaljerad information): 1. make/maka, registrerad partner eller sambo. 2. barn. 3. arvingar.
 • Försäkringsbelopp
  I många personförsäkringar kan du själv välja försäkringsbelopp. Det här gör det möjligt för dig att välja vilken nivå av skydd du behöver och det påverkar också hur mycket din försäkring kommer att kosta per månad.
 • Försäkringspremie
  Vad din försäkring kostar per månad, år eller kvartal.
 • Försäkringsprincipen
  Om vi är många som betalar en liten summa då och då till en gemensam pott, så blir det mycket pengar tillsammans. Om du sedan råkar ut för till exempel ett inbrott eller en olycka, så används de gemensamma pengarna för att täcka dina skador.
 • Gruppförsäkring
  När många människor, till exempel alla medlemmar i ett fackförbund, kommer överens om att köpa en försäkring tillsammans så kallas det för gruppförsäkring. En gruppförsäkring ger ofta förmånligt pris och bra villkor, eftersom många är med och delar på risken.
 • Gruppmedlem
  Du kan till exempel ingå i en grupp i egenskap av anställd, fackförbundsmedlem eller medlem i en idrottsförening.
 • Lösöre
  Alla saker och prylar som du äger kallas för lösöre på försäkringsspråk.
 • Personförsäkring
  En försäkring som skyddar dig som person och ger stöd vid till exempel sjukdom eller olycksfall. Liv-, olycksfall-, Gravid-och Sjukvårdsförsäkring är exempel på personförsäkringar.
 • Premie
  Avgiften du betalar per månad, år eller kvartal för din försäkring.
 • Prisbasbelopp (pBB)
  Aktuellt prisbasbelopp används ofta för beräkning av olika förmåner, försäkringar eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten är att det ska följa inflationen i samhället. Aktuellt prisbasbelopp beräknas av Statistiska centralbyrån, SCB (www.scb.se)
 • Sakförsäkring
  Med sakförsäkring menas en försäkring för de saker du äger. Hem- bil-, katt- och fritidshusförsäkring är exempel på sakförsäkringar.
 • Självrisk
  När du får ut ersättning från din försäkring måste du ofta stå för ett visst belopp själv, en så kallad självrisk. Hur stor självrisken är varierar beroende på bolag, typ av försäkring och skada. De olika självriskerna ska stå i ditt försäkringsbesked och i villkoret för försäkringen.
 • Skadeanmälan
  Om du råkar ut för något som du kan få ersättning för ska du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Det bästa är naturligtvis att göra en skadeanmälan så snart som möjligt. Men enligt försäkringsavtalslagen har du minst tio år på dig att anmäla skadan innan din rätt till ersättning preskriberas.
 • Stöldbegärlig egendom
  En del saker är särskilt attraktiva för tjuvar, och du måste därför vara särskilt aktsam om dem. De ägodelarna kallas för stöldbegärlig egendom. Exempel på stöldbegärlig egendom kan vara tv-apparater, datorer, alkohol, smycken, antikviteter, konstverk, musikinstrument eller kontanter. Många försäkringsbolag har särskilda ersättningsregler för den här typen av ägodelar och ersätter till exempel inte stöldbegärlig egendom som förvarats i förråd, vindsutrymmen eller i bilen.
 • Åldersavdrag
  Försäkringsbolaget ersätter din skadade egendom i det skick den var då skadan inträffade, så när din ersättning beräknas görs därför ett så kallat åldersavdrag för de flesta föremål. Så var beredd på att pengarna du får för din fyra år gamla tv kanske bara blir hälften så mycket som du får betala för en ny.