Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Nytt från 1 januari 2019 Personförsäkringar som förebygger ohälsa

Den 1 januari 2019 börjar vårt nya samarbete med Skandia kring personförsäkringar. 

De här försäkringarna omfattas:

  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring (ej Seniorolycksfallsförsäkring)
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Trygghetskapitalförsäkring (tidigare Sjukkapital)

 

NYHET!

Alla som har någon av dessa försäkringar har från 1 januari tillgång till det kostnadsfria samtalsstödet Tusen frågor - Ett nummer.  

 Om du redan har en försäkring hos oss, logga in med BankID för att se vilka försäkringar du omfattas av. Annars kontaktar du oss så hjälper vi dig att utnyttja dina medlemsförmåner fullt ut.

Vilka fördelar får medlemmar/kunder genom bytet?

Försäkringserbjudandet blir totalt sett bättre, både till villkor och pris, jämfört med tidigare . Vi kan till exempel erbjuda en sjukförsäkring som ger förebyggande hjälp vid risk för sjukskrivning pga stress och psykisk ohälsa. Alla kunder får också tillgång till kostnadsfritt samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog vid privata frågeställningar relaterade till livsstress (sorg, missbruk, föräldraskap och relationsproblem), juridiska och ekonomiska frågeställningar i arbete eller privatliv samt ett proaktivt hälsostöd kopplat till kost, hälsa och motion.

Livförsäkring
Livförsäkringen är ett efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet om du dör. Engångsbeloppet kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten. I Skandias livförsäkring ingår även ett moment med barnlivförsäkring som betalar ut 1 prisbasbelopp om ditt barn dör före 20 års ålder. 

Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Om olyckan är framme kan du bland annat få ersättning vid funktionsnedsättning, dödsfall och kostnader för vård, tandskador och rehabilitering. Från och med den 1 januari ingår även trafikskador, ekonomisk invaliditet och smitta från fästingbett (borrelia/TBE) ses som olycksfall.

Sjukförsäkring
Om du blir sjuk så minskar din inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ett skattefritt extrabelopp varje månad om du blir långvarigt sjuk och betalas ut efter en karenstid på 3 månader. Från och med den 1 januari ökar utbetalningstiden från 48 månader till 60 månader. Du har i sjukförsäkringen hos Skandia tillgång till en Hälsoförsäkring och en krisförsäkring vid allvarlig sjukdom. Hälsoförsäkringen kan ge förebyggande hjälp vid risk för sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.

Trygghetskapitalförsäkring med diagnosförsäkring (tidigare sjukkapital)
Det tidigare sjukkapitalet nytecknas hos Skandia som en trygghetskapitalförsäkring som ger extra ersättning både om du blir långvarigt sjuk och en extra ersättning vid vissa diagnoser som till exempel cancer, hjärtinfarkt och stroke. Ytterligare en förbättring är att ersättning betalas ut om Försäkringskassan beviljat sjukersättning eller när du varit sjukskriven i totalt 3 år under en 5 års period. Trygghetskapitalets storlek baseras på ditt försäkringsbelopp, din ålder samt graden av nedsatt arbetsförmåga.

Samtalsstöd- ”Tusen frågor - Ett nummer”
En nyhet från och med den 1 januari 2019 är samtalsstödet. Om du har någon av ovanstående försäkringar via Akademikerförsäkring har du kostnadsfri tillgång till samtalsstöd kring problem i vardagen, oavsett om det gäller privatliv eller arbetet. Du erbjuds möjlighet att få prata med t.ex. en ekonom, jurist eller psykolog. Kontakten sker via telefon och samtalen omfattas alltid av tystnadsplikt. Det kan t.ex. röra sig om svåra sjukdomar, skilsmässa och dödsfall i familjen. 

Vad behöver jag göra nu?

Läs igenom den information du fått i ett brev hem som beskriver vad som händer med dina försäkringar från och med den 1 januari 2019. 

Hur vet jag vilka försäkringar jag har?

Logga in på Mina sidor för att se vilka försäkringar du har. 

Hur gör jag om jag vill teckna någon av de förbättrade försäkringarna?

Ring oss på telefon 0771-111 999 eller mejla oss på info@akademikerforsakring.se.  

För dig som har ytterligare frågor, se vårt kapitel om frågor och svar. Du kan även läsa mer om vad som gäller för dig som inte är fullt arbetsför.