Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vår rådgivning

För oss är det viktigt att du som medlem är nöjd och vi genomför kontinuerligt undersökningar för att lyssna och förbättra vårt arbete. Om du av någon anledning inte är nöjd får du gärna höra av dig till oss och berätta vad vi kan göra bättre. Beslut om skador och riskbedömning hanteras av ansvarigt försäkringsbolag men vi ser till att ditt klagomål avseende bolagen vidarebefordras.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Akademikerförsäkring som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd, eller har glömt vem du talat med,  kan du skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Akademikerförsäkring.

När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Akademikerförsäkring du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Akademikerförsäkrings ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende

AB Akademikerförsäkring
Att: Klagomålsansvarig
Box 30120
104 25 Stockholm

eller till e-post: kundklagomal@akademikerforsakring.se

 

Så går du vidare
Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Webbplats: www.arn.se
Telefon: 08-555 017 00

Konsumenternas försäkringsbyrå

Webbplats: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Telefon: 08-22 58 00

Kommunens konsumentvägledning

Webbplats: www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet
Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren

Tvistlösning

Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Akademikerförsäkring finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Akademikerförsäkring är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms tingsrätt.

Stockholms Tingsrätt
Webbplats: www.stockholmstingsratt.se
Telefon: 08-657 50 00