Akademikerförsäkring väljer Skandia för 290.000 fackliga medlemmar

Akademikerförsäkring, som upphandlar och förmedlar gruppförsäkringar till totalt 290 000 medlemmar i sju Sacoförbund, har efter en upphandling valt Skandia som leverantör av personförsäkringar. I det nya avtalet ingår livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring.

Det nya avtalet innebär att Akademikerförsäkring levererar en förstärkt medlemsförmån till förbundens medlemmar i form av förbättrade personförsäkringar till både villkor och pris jämfört med tidigare.

– I en tid då psykisk ohälsa är något av en folksjukdom valde vi Skandia, mycket tack vare deras spännande upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Vi är särskilt nöjda med att kunna erbjuda alla försäkrade ett samtalsstöd med ekonom, jurist eller psykolog vid både arbetsrelaterade och privata frågeställningar, säger Lisen Thulin, vd på Akademikerförsäkring.

Försäkringarna erbjuds till medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet. Medlemmens partner kan också teckna försäkringarna till samma förmånliga villkor.

– Vi är fantastiskt glada och stolta att Akademikerförsäkring efter en omfattande upphandling väljer Skandias gruppförsäkring. Vi märker att vårt långsiktiga arbete med att koppla genomtänkta förebyggande hälsotjänster till våra försäkringar ger effekt och att kunderna uppskattar det. Akademikerförsäkring och de anslutna fackliga organisationerna får ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som kommer att vara förmånligt både för befintliga och nya medlemmar, säger Tina Elfsson, kundansvarig på Skandia.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2019 då 110 000 försäkrade flyttas över till Skandia.