Information från Trygg-Hansa

Sedan juni 2021 har Trygg-Hansa en ny familj – de ägs nu av danska Tryg. Tillsammans blir de Skandinaviens största försäkringsbolag.

Som en följd av det här byter Trygg-Hansa organisationsnummer och Tryg Forsikring kommer att stå som försäkringsgivare för dina försäkringar. Ändringarna sker den 1:e april 2022 under förutsättning att de svenska och danska tillsynsmyndigheterna har godkänt ägarbytet då.

Det som händer med Trygg-Hansas organisation påverkar inte de försäkringar som du har, varken innehållet, villkoren eller pågående skadeärenden. Det enda som ändras är försäkringsgivaren. Allt annat är som förut.