Akademikerförsäkrings Johanna Montalvo är Årets kvalitetsprofil

– Kvalitetsarbete är något man bara kan göra tillsammans, säger Johanna Montalvo på Akademikerförsäkring som korats till Årets kvalitetsprofil av tidningen Kvalitetsmagasinet.

Johanna Montalvo är kvalitets- och hållbarhetschef på Akademikerförsäkring som förmedlar försäkringar och ger råd till 300 000 medlemmar i SACO-sfären. Hon har de senaste fyra åren drivit en kvalitetsresa med tydliga resultat. Förutom att ansvara för företages verksamhetsutveckling och hållbarhetsarbete håller hon också i HR- och arbetsmiljöfrågor.

– Det är min övertygelse att verksamheter mår bra av att belysas ur många olika perspektiv och att alla har något att bidra med. Till en början får man dra ganska mycket själv och vara en stark ambassadör. Men nu är vi många som hjälps åt och ser till att det flyger.

Johanna bekräftar att det kan vara utmanande att utveckla nya arbetssätt i hela företaget och att jobba med beteendeförändringar. Det tar tid och det kräver både tålamod och förståelse för hur viktigt det är att få med sig alla.

Att påverka hur försäkringsbranschen möter människor är viktigt för Johanna som jobbade på If innan hon kom till Akademikerförsäkring.:
– Jag har alltid drivits av att hitta förenklingar, förbättringar och skapa förutsättningar för kunna göra ett bra jobb. Vi är duktiga i försäkringsbranschen men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det sporrar mig, säger Johanna.

Johannas 4 tips för kvalitetsarbete

  1. Ha svar på varför. Då kan du förklara och motivera andra.
  2. Rusta dig med tålamod – det handlar både om struktur och kultur.
  3. Håll koll på helheten, men gör jobbet i etapper så att ni ser framsteg i det lilla.
  4. Följ upp! Det tar lång tid innan allt sätter sig.

Om priset

Priset Årets kvalitetsprofil delas ut av Kvalitetsmagasinet.

Juryns motivering

”Årets Kvalitetsprofil 2020 har jobbat från start med att utveckla ett offensivt kvalitetsarbete i sin organisation. Från processkartläggning, tydligare roller till att införa nya arbetssätt och en förbättringskultur med klar inriktning mot ökad hållbarhet. Med sitt smittande engagemang motiverar hon andra i kvalitetsarbetet. Hon har viljestyrka, mod och en bra pedagogik som skapar resultat.” Läs mer på kvalitetsmagasinets webb. 

Presskontakt Akademikerförsäkring

Cecilia Fochsen
0702-554306 eller e-post cfo@akademikerforsakring.se

Pristagaren Johanna Montalvo
070-3827595 eller e-post johanna.montalvo@akademikerforsakring.se