Nu försäkrar vi även Sveriges nyanlända akademiker!

Alla borde ha rätt till ett tryggt privatliv och ett tryggt arbetsliv. För nyanlända akademiker i Sverige som saknar svenskt personnummer och inte är inskrivna i svensk försäkringskassa är det mycket svårt att försäkra sig. Det vill Akademikerförsäkring ändra på. Nu lanserar vi en olycksfallsförsäkring för nyanlända som dessutom ingår i medlemskapet!

Alla borde ha rätt till ett tryggt privatliv och ett tryggt arbetsliv. För nyanlända akademiker i Sverige som saknar svenskt personnummer och inte är inskrivna i svensk försäkringskassa är det mycket svårt att försäkra sig. Det vill Akademikerförsäkring ändra på. Nu lanserar vi en olycksfallsförsäkring för nyanlända.

Akademikerförsäkrings nya olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet för medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK och Sveriges Farmaceuter. Olycksfallsförsäkringen gäller för nyanlända upp till 60 år, gäller dygnet runt i Sverige och innehåller bland annat dödsfallsersättning, krisförsäkring samt invaliditetsersättning.

– Det är viktigt med trygghet för alla medlemmar! Därför är det självklart för oss att också inkludera den viktiga målgruppen nyanlända som annars inte kan teckna försäkringar, säger Cecilia Fochsen, produktansvarig på Akademikerförsäkring.

Initiativtagare till försäkringen är Akademikerförbundet SSR och är framtagen tillsammans med Movestic Livförsäkring AB.