Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Akademikertjänst AB

År 2011 fyllde Akademikertjänst AB 20 år. Bolagsbildningen, som startade med att tre förbundsdirektörer diskuterade hur resekostnaderna skulle kunna sänkas i deras respektive förbund, är 20 år senare moderbolag bakom fackliga företagssuccén Akademikerförsäkring AB. Andra bolag i företagsgruppen är Akademikerresor AB och AkademikerMedia- och Utbildning AB.

Akademikertjänst ägs numera av sex fackliga organisationer som samtliga ingår i Sacosfären. Ägarförbunden är Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Farmaceutförbund. Sammantaget representerar förbunden cirka 290 000 akademiker.

När bolaget startade var det långt ifrån självklart att fackförbund skulle ägna sig åt näringsverksamhet. Idéerna ifrågasattes bland annat av fackliga kollegor. I takt med samhällets förändring under åren har bolagen genomgått en kontinuerlig utveckling. Verksamheterna har blivit allt mer legitima ju tydligare det framgått att akademikerbolagen tar fram affärslösningar som ökar medlemsnyttan i förbunden och ger medlemmarna sociala och privatekonomiska mervärden. Ägarförbunden ser inte bara ekonomiska värden med bolagskonstruktionen utan också fackföreningspolitiska. Genom bolagen kan förbunden utveckla och erbjuda specialiserade och strategiska produkter som medlemmar har nytta av och som förbunden som ägare har inflytande över.

Förbunden behöver inte skaffa egen kompetens i sina organisationer inom företagens affärsområden eftersom bolagen anställer specialister som kan upprätthålla god kompetens inom komplexa områden. Bolagens tjänster blir i sig rekryteringsargument. Fler medlemmar stärker både förbunden och bolagens kundbaser. Bolagen stärker samarbetet mellan förbunden. Till varje företag har knutits förbundsövergripande kvalitetsgrupper som träffas regelbundet och arbetar med produktutveckling och marknadsföring. Förbundsegoistiska intressen har fått stå tillbaka för tillkomsten av kreativa lösningar som gynnar breda medlemsgrupper. Akademikerförsäkring AB är det företag som har det strategiskt viktigaste produktinnehållet sett ur medlemsperspektiv.

Under senare år har AkademikerMedia- och Utbildning tagit fram innovativa produkter för internetgenerationen, bland annat en nätburen facklig grundutbildning, en löneapplikation för smartphones som redan första dagen ledde till 7 000 nedladdningar.