Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Våra anslutna förbund

Akademikerförsäkring förmedlar försäkringar till medlemmar i våra ägarförbund:

 • Sveriges Ingenjörer
  Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 144 000 medlemmar är de ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd i form av exempelvis råd och hjälp inför löneförhandlingar, vid varsel, uppsägningar och omorganisationer, karriärrådgivning och rådgivning inför studier och arbete utomlands.
 • Akademikerförbundet SSR
  Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Med knappt 72 000 medlemmar är förbundet det fjärde största inom Saco. 
 • Naturvetarna
  Naturvetarna är en facklig organisation som företräder de naturvetenskapliga professionsgrupperna på arbetsmarknaden. I Naturvetarna samlas professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Naturvetarna företräder även studenter, doktorander och egenföretagare.
 • DIK
  DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. De är cirka 22 000 medlemmar och finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. I DIK förenas de som har akademiska utbildningar som fokuserar på informationskompetens, källkritiskt kunnande, digital spetskunskap och kunskap om kommunikation.
 • Svenska Logopedförbundet
  Svenska Logopedförbundet (SLOF) organiserar drygt 85 procent av den svenska logopedkåren och har cirka 2 000 medlemmar, varav 200 är studenter. Sedan den 1 januari 2015 är SLOF en av medlemsföreningarna i SRAT.
 • Sveriges Arbetsterapeuter
  Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och professionsinriktad organisation för arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. Förbundet driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter.
 • Sveriges Farmaceuter
  Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuters, apotekares och receptariers kompetens och stärka farmaceuters professionella villkor samt att stötta medlemmarna i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har cirka 7 500 medlemmar.