Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Nu försäkrar vi även Sveriges nyanlända akademiker!

Pressmeddelande 2018-02-12

Alla borde ha rätt till ett tryggt privatliv och ett tryggt arbetsliv. För nyanlända akademiker i Sverige som saknar svenskt personnummer och inte är inskrivna i svensk försäkringskassa är det mycket svårt att försäkra sig. Det vill Akademikerförsäkring ändra på. Nu lanserar vi en olycksfallsförsäkring för nyanlända som dessutom ingår i medlemskapet!

Akademikerförsäkrings nya olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet för medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK och Sveriges Farmaceuter. Olycksfallsförsäkringen gäller för nyanlända upp till 60 år, gäller dygnet runt i Sverige och innehåller bland annat dödsfallsersättning, krisförsäkring samt invaliditetsersättning. 

– Det är viktigt med trygghet för alla medlemmar! Därför är det självklart för oss att också inkludera den viktiga målgruppen nyanlända som annars inte kan teckna försäkringar, säger Cecilia Fochsen, produktansvarig på Akademikerförsäkring.

Initiativtagare till försäkringen är Akademikerförbundet SSR. Försäkringen är framtagen tillsammans med Movestic Livförsäkring AB.  

Om Akademikerförsäkring

Akademikerförsäkring ägs av Akademikertjänst, som i sin tur ägs av Sacoförbunden: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter. Bolagets främsta uppgift är att tillgodose behoven hos de 280 000 medlemmarna i de anslutna fackliga organisationerna. Detta gör Akademikerförsäkring i första hand genom att förmedla grundprodukter med bra villkor och premier för många människor.

Akademikerförsäkring är en registrerad försäkringsförmedlare och verksamheten styrs av lagar och förordningar där de viktigaste är: Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och FI:s allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling.

Om Movestic Livförsäkring AB

Movestic erbjuder ett heltäckande sortiment av pensionssparande och försäkringar. Med målet att hjälpa sina kunder att göra smarta val för ett aktivt liv. Läs mer på www.movestic.se 

Kontakt

För mer information vänligen kontakta:
Cecilia Fochsen, produktansvarig Akademikerförsäkring, cfo@akademikerforsakring.se, 0702-55 43 06

För pressbilder och eventuella intervjuer vänligen kontakta:
Malin West, Akademikerförsäkring, mwe@akademikerforsakring.se, 0706-88 77 53