Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Sveriges första gravidförsäkring för pappor

Pressmeddelande
Stockholm 2016-04-05

Alla föräldrar borde ha rätt att ta lika stort ansvar för sina barn. När ett barn är fött kan alla föräldrar teckna en barnförsäkring, men innan barnet kommit till världen är gravidförsäkringen exklusiv för mödrar. Det här ska Akademikerförsäkring ändra på. Nu kommer Sveriges första gravidförsäkring som inkluderar och kan tecknas av pappan.

Akademikerförsäkrings nya gravidförsäkring kan tecknas både av mamman och hennes partner och ger ett tryggt och bra skydd under graviditet och förlossning. Den gäller redan från graviditetsvecka 22 men kan tecknas när som helst under graviditeten. Helt nytt är att det ingår krishjälp för pappan om han drabbas av förlossningsdepression vilket 3-5 procent av alla pappor/partners i Sverige får.

Försäkringen kan tecknas från och med april 2016 och finns tillgänglig för alla medlemmar i sju Sacoförbund vilket omfattar över 280.000 svenskar och deras partners.

– Det är en självklarhet att pappor ska kunna ta ansvar för sitt föräldraskap, även under graviditeten. Därför inkluderar vi nu partnern i vår nya gravidförsäkring, säger Anders Gillstedt, produktansvarig och upphovsman till den nya gravidförsäkringen på Akademikerförsäkring.

I gravidförsäkringen finns ett liv- och ett invaliditetsmoment vid olycksfall för båda föräldrarna. Därutöver ingår även krishjälp vid dödsfall eller om barnet föds med en allvarlig sjukdom. Precis som övriga gravidförsäkringar på marknaden har Akademikerförsäkring en variant som är kostnadsfri och en som är utökad mot en extra kostnad (täcker exempelvis komplikationer vid förlossningen och krishjälp även för pappan om han drabbas av förlossningsdepression).

Försäkringen är framtagen tillsammans med Moderna Försäkringar.

Fakta om Akademikerförsäkring
Akademikerförsäkring ägs av Akademikertjänst, som i sin tur ägs av Sacoförbunden: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter. Totalt handlar det om över 280.000 medlemmar. Bolagets främsta uppgift är att tillgodose behoven hos medlemmarna i de anslutna fackliga organisationerna. Detta gör Akademikerförsäkring i första hand genom att förmedla grundprodukter med bra villkor och låg premie för många människor. Ambitionen är att alltid prioritera rådgivning över försäljningsresultat för att medlemmarna ska känna förtroende för Akademikerförsäkring som förmedlare.

Akademikerförsäkring är en registrerad försäkringsförmedlare och verksamheten styrs av lagar och förordningar där de viktigaste är: Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och FI:s allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling.
Läs mer på www.akademikerforsakring.se

Fakta om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

För mer information vänligen kontakta:
Anders Gillstedt, produktansvarig Akademikerförsäkring, agi@akademikerforsakring.se, 0706-88 77 51

För pressbilder och eventuella intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, ByströmBalodis, liza@bystrombalodis.se, 0723 50 92 22