Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Skadeanmälan

Har du råkat ut för en skada?

Leta upp försäkringen det gäller i listan nedan för att se hur du gör en skadeanmälan.

Om din skada uppstod före 1/1 2019 och omfattas av en försäkring från Movestic - klicka här

Kontakta vår skadehjälp om du har frågor eller är osäker på hur du ska anmäla en skada.

Vad har hänt?

Olycksfall eller sjukdom vuxen >
Olycksfall eller sjukdom barn >
Dödsfall >
Graviditet >
Hem eller bil >

Olycksfall eller sjukdom vuxen

Olycksfallsförsäkring 
Gör din skadeanmälan på Skandias webbplats eller skriv ut och skicka in blanketten skadeanmälan till Skandia: Olycksfallsförsäkring (pdf). Ange "Akademikerförsäkring" i fältet för förbund/företag. Vid frågor om ditt skadeärende ring Skandia på telefon 0771-66 22 44.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Gör din skadeanmälan på Skandias webbplats eller skriv ut och skicka in blanketten skadeanmälan till Skandia: Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf). Ange "Akademikerförsäkring" i fältet för förbund/företag. Vid frågor om ditt skadeärende ring Skandia på telefon 0771-66 22 44.

Sjukförsäkring  - om du blivit sjukskriven
Gör din skadeanmälan på Skandias webbplats eller skriv ut och skicka in blanketten skadeanmälan till Skandia: Sjukförsäkring (pdf). Ange "Akademikerförsäkring" i fältet för förbund/företag. Vid frågor om ditt skadeärende ring Skandia på telefon 0771-66 22 44.

Trygghetskapitalförsäkring
Gör din skadeanmälan på Skandias webbplats eller skriv ut och skicka in blanketten skadeanmälan till Skandia: Trygghetskapitalförsäkring (pdf). Ange "Akademikerförsäkring" i fältet för förbund/företag. Vid frågor om ditt skadeärende ring Skandia på telefon 0771-66 22 44.

Seniorolycksfallsförsäkring
Kontakta Trygg-Hansas skadeavdelning: 0752-432 782

Sjukvårdsförsäkring
Kontakta Trygg-Hansas rådgivning och vårdplanering antingen via telefon 0771-111 670 eller via digital vårdplanering.

Via appen Vårdplanering Trygg-Hansa kan du träffa sjuksköterskorna i videosamtal. I appen kan du också ta kontakt via meddelanden och bifoga bilder och eventuella remisser. Läs mer här

Sjukvård vid olycksfall
Kontakta Trygg-Hansas skadeavdelning: 0771-111 677

Diagnosförsäkring
Kontakta Trygg-Hansas skadeavdelning: 0752-432 782

Olycksfall eller sjukdom barn 

Barnförsäkring 
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Barnförsäkring tecknad före 2016-02-01
Om skadan skett 2019-01-01 eller senare så ska skadeanmälan göras på Skandias webbplats eller skriv ut och skicka in blanketten skadeanmälan för barnförsäkring tecknad före 2016-02-01 (pdf). Vid frågor om ditt skadeärende ring Skandia på telefon 0771-66 22 44. Om du vill anmäla en skada som skett innan 2019-01-01 ska du använda denna skadeblankett

Dödsfall

Livförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan livförsäkring (pdf).

Seniorlivförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan seniorlivförsäkring (pdf).

Anmälan om dödsfall - Barn
Gäller barnförsäkring tecknad före 2016-02-01 eller Livförsäkring. Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan barnförsäkring (pdf).  

Graviditet

Gravidförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Hem eller bil

Fritidshusförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Hemförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Bilförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Studenthemförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Ansökan om premiebefrielse 
Skriv ut och skicka in: Ansökan Premiebefrielse Moderna (pdf)

När ska skadeanmälan skickas in?

Du ska anmäla olycksfallet eller sjukdomen snarast efter att ett försäkringsfall (händelsen) har inträffat. 

Mer information om vad som gäller för varje försäkring hittar du på respektive skadeanmälningsblankett.

Vad händer när skadeanmälan har skickats in?

Du får ett bekräftelsebrev från försäkringsgivaren. I brevet hittar du namn och kontaktuppgifter till den handläggare som ansvarar för ditt ärende.

Själva skaderegleringen görs av det försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen, till exempel Skandia, Trygg-Hansa eller Movestic. Vi på Akademikerförsäkring finns tillgängliga under hela processen om du vill ha stöd i din kontakt med försäkringsbolagen.

Hur går skaderegleringen till?

Vid skaderegleringen gör försäkringsbolagens skadereglerare ett flertal rutinmässiga kontroller. 

Om du lämnade en hälsodeklaration när du tecknade försäkringen jämförs uppgifterna i hälsodeklarationen mot uppgifter i patientjournaler. Det sker också om du anslöts mot full arbetsförhet.

Försäkringsbolagen kan också behöva ta del av patientjournaler för att verifiera att sjukdomen/olycksfallet/dödsfallet är ersättningsbart enligt gällande försäkringsvillkor.

I vissa fall behövs också andra kompletterande uppgifter, till exempel om anställning och inkomst eller släktskapsförhållanden. 

Handläggningstiden beror främst på hur lång tid det tar att få tillgång till de handlingar som är nödvändiga för utredningen.

När ett beslut har fattats får du ett beslutsbrev och eventuell ersättning betalas ut.

Om det av någon anledning inte går att lämna någon ersättning står det en skriftlig motivering i beslutsbrevet. Där finns också information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.