Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Skadeanmälan

Har du råkat ut för en skada?

Leta upp försäkringen det gäller i listan nedan för att se hur du gör en skadeanmälan.

Kontakta vår skadehjälp om du har frågor eller är osäker på hur du ska anmäla en skada. 

Vad har hänt?

Olycksfall eller sjukdom vuxen >
Olycksfall eller sjukdom barn >
Dödsfall >
Graviditet >
Hem eller bil >

Olycksfall eller sjukdom vuxen

Olycksfallsförsäkring
Gör din skadeanmälan via Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Gör din skadeanmälan via Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Studentolycksfallsförsäkring
Gör din skadeanmälan via Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Olycksfallsförsäkring för nyanlända
Gör din skadeanmälan via Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Sjukförsäkring (f.d. Sjukskydd) - om du blivit sjukskriven
Gör din skadeanmälan på Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan för sjukförsäkring (pdf).

Seniorolycksfallsförsäkring
Kontakta Trygg Hansas skadeavdelning: 0752-432 782

Sjukvårdsförsäkring
Kontakta Trygg Hansas rådgivning och vårdplanering antingen via telefon 0771-111 670 eller via digital vårdplanering.

Via appen Vårdplanering Trygg-Hansa kan du träffa sjuksköterskorna i videosamtal. I appen kan du också ta kontakt via meddelanden och bifoga bilder och eventuella remisser. Läs mer här

Sjukvård vid olycksfall
Kontakta Trygg Hansas skadeavdelning: 0771-111 677

Diagnosförsäkring
Kontakta Trygg Hansas skadeavdelning: 0752-432 782

Ansökan om premiebefrielse 
Skriv ut och skicka in: Ansökan Premiebefrielse (pdf)

Ansökan om anhörigstöd
Skriv ut och skicka in: Ansökan Anhörigstöd (pdf)

Olycksfall eller sjukdom barn 

Barnförsäkring tecknad efter 2016-02-01
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Barnförsäkring tecknad före 2016-02-01
Gör din skadeanmälan på Movestics webbplats eller skriv ut och skicka in skadeanmälan för barnförsäkring tecknad före 2016-02-01 (pdf).

Dödsfall

Livförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan livförsäkring (pdf).

Studentlivförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan livförsäkring (pdf).

Graviditet

Gravidförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Hem eller bil

Fritidshusförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Hemförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Bilförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Studenthemförsäkring
Gör din skadeanmälan på Moderna Försäkringars webbplats.

Ansökan om premiebefrielse 
Skriv ut och skicka in: Ansökan Premiebefrielse Moderna (pdf)

När ska skadeanmälan skickas in?

Du ska anmäla olycksfallet eller sjukdomen snarast efter att ett försäkringsfall (händelsen) har inträffat. 

Mer information om vad som gäller för varje försäkring hittar du på respektive skadeanmälningsblankett.

Vad händer när skadeanmälan har skickats in?

Du får ett bekräftelsebrev från försäkringsgivaren inom två veckor från att vi mottagit och vidarebefordrat din skadeanmälan. I brevet hittar du namn och kontaktuppgifter till den handläggare som ansvarar för ditt ärende.

Själva skaderegleringen görs av det försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen, till exempel Movestic eller Trygg-Hansa. Vi på Akademikerförsäkring finns tillgängliga under hela processen om du vill ha stöd i din kontakt med försäkringsbolagen.

Hur går skaderegleringen till?

Vid skaderegleringen gör försäkringsbolagens skadereglerare ett flertal rutinmässiga kontroller. 

Om du lämnade en hälsodeklaration när du tecknade försäkringen jämförs uppgifterna i hälsodeklarationen mot uppgifter i patientjournaler. Det sker också om du anslöts mot full arbetsförhet.

Försäkringsbolagen kan också behöva ta del av patientjournaler för att verifiera att sjukdomen/olycksfallet/dödsfallet är ersättningsbart enligt gällande försäkringsvillkor.

I vissa fall behövs också andra kompletterande uppgifter, till exempel om anställning och inkomst eller släktskapsförhållanden. 

Handläggningstiden beror främst på hur lång tid det tar att få tillgång till de handlingar som är nödvändiga för utredningen.

När ett beslut har fattats får du ett beslutsbrev och eventuell ersättning betalas ut.

Om det av någon anledning inte går att lämna någon ersättning står det en skriftlig motivering i beslutsbrevet. Där finns också information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.