Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Skadeanmälan Movestic

Har du råkat ut för en skada före 1/1 2019?

Leta upp försäkringen det gäller i listan nedan för att se hur du gör en skadeanmälan.

Kontakta vår skadehjälp om du har frågor eller är osäker på hur du ska anmäla en skada. 

Vad har hänt?

Olycksfall eller sjukdom vuxen >
Olycksfall eller sjukdom barn >
Dödsfall >

Olycksfall eller sjukdom vuxen 

Olycksfallsförsäkring 
Skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Studentolycksfallsförsäkring
Skriv ut och skicka in skadeanmälan: Olycksfall/Sjuk- och olycksfallsförsäkring (pdf).

Sjukförsäkring (f.d. Sjukskydd) - om du blivit sjukskriven
Skriv ut och skicka in skadeanmälan för sjukförsäkring (pdf). 

Olycksfall eller sjukdom barn 

Barnförsäkring tecknad före 2016-02-01
Skriv ut och skicka in skadeanmälan för barnförsäkring tecknad före 2016-02-01 (pdf).

Dödsfall

Livförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan livförsäkring (pdf).

Studentlivförsäkring
Skriv ut och skicka in dödsfallsanmälan livförsäkring (pdf).

När ska skadeanmälan skickas in?

Du ska anmäla olycksfallet eller sjukdomen snarast efter att ett försäkringsfall (händelsen) har inträffat. 

Mer information om vad som gäller för varje försäkring hittar du på respektive skadeanmälningsblankett.

Vad händer när skadeanmälan har skickats in?

Du får ett bekräftelsebrev från försäkringsgivaren. I brevet hittar du namn och kontaktuppgifter till den handläggare som ansvarar för ditt ärende.

Själva skaderegleringen görs av Movestic. Vi på Akademikerförsäkring finns tillgängliga under hela processen om du vill ha stöd i din kontakt med försäkringsbolaget.

Hur går skaderegleringen till?

Vid skaderegleringen gör försäkringsbolagets skadereglerare ett flertal rutinmässiga kontroller. 

Om du lämnade en hälsodeklaration när du tecknade försäkringen jämförs uppgifterna i hälsodeklarationen mot uppgifter i patientjournaler. Det sker också om du anslöts mot full arbetsförhet.

Försäkringsbolaget kan också behöva ta del av patientjournaler för att verifiera att sjukdomen/olycksfallet/dödsfallet är ersättningsbart enligt gällande försäkringsvillkor.

I vissa fall behövs också andra kompletterande uppgifter, till exempel om anställning och inkomst eller släktskapsförhållanden. 

Handläggningstiden beror främst på hur lång tid det tar att få tillgång till de handlingar som är nödvändiga för utredningen.

När ett beslut har fattats får du ett beslutsbrev och eventuell ersättning betalas ut.

Om det av någon anledning inte går att lämna någon ersättning står det en skriftlig motivering i beslutsbrevet. Där finns också information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.