Hälsa

Det syns inte utanpå men känns inuti

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Orsaken är ofta vardagsproblem som kan drabba vem som helst. Risken för sjukskrivning minskar markant om du vågar ta hjälp i tid. För dig som är medlem i facket finns bra hjälp att få.

Varannan sjukskrivning beror på psykisk ohälsa

I slutet av 2019 släppte Skandia en rapport som visar att psykisk ohälsa nu orsakar nära varannan sjukskrivning i Sverige.

Vanligaste faktorerna:

  • Ohälsosam arbetssituation
  • Skilsmässa eller relationsproblematik
  • Oro för barn eller nära anhörig
  • Nedstämdhet eller depression
  • Sömnbesvär


Källa: Skandias telefonstöd, 2019

Dags att ta hjälp?

Det syns inte utanpå, och många som mår psykiskt dåligt tänker nog att det går att kämpa på ett tag till. Men hur vet jag när jag borde ta hjälp?

– Kortvarig stress är i regel ingen fara, men när du får en obalans i tillvaron över längre tid är det skadligt säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Hon berättar att vanliga varningssignaler är sömnproblem, huvudvärk, minnesstörningar, irritation, ångest och olika fysiska besvär med hud, mage, blodtryck och så vidare.

– Upplever du återkommande ett eller flera av dessa symptom bör du ta det på allvar. Det bättre att ta hjälp en gång för mycket, än en för lite.

Ta hjälp tidigt och minska din risk för sjukskrivning

Oavsett orsakerna är det viktigt att ta hjälp tidigt. Få bollen i rullning och prata med någon.

– Bromsa i tid. Det är mycket lättare att förebygga stress än att behandla följder av den, säger Kristina Hagström.

Börja med någon du litar på och hör efter vilken hjälp som finns att få via arbetsgivaren. Kanske finns avtal med företagshälsovård eller andra arrangemang.

Om vi zoomar ut från individen visar siffrorna att tidiga insatser gör stor skillnad. Under de senaste 13 åren har Skandia tillsammans med sina företagskunder kunnat minska sjuktalen med nära 60 procent genom att erbjuda en sjukförsäkring med förebyggande stöd. När personalen fått snabb tillgång till psykolog och annan samtalsvägledning blir tröskeln lägre för att ta hjälp. Mer om sjukförsäkring senare.

Det handlar om att våga och orka

Tillgång till hjälp är en sak. Du som individ måste också våga och orka ta hjälp. Två personer som gjorde just det, och kan berätta om hur viktigt det är för att komma tillbaka till en hälsosam tillvaro är Peter Cedlöf, Sverigechef för ett IT-bolag och Robert Fritz, som arbetar i telekombranschen. Se berättelserna på Skandias webb »

Sjukskrivning kan drabba vem som helst

Faktum är att vem som helst någon gång kan drabbas av sjukskrivning. Utöver psykisk ohälsa är fysiska sjukdomar (exempelvis hjärtinfarkt, stroke och cancer) en stor anledning till längre sjukskrivningar. Därför kan det vara bra att skydda din inkomst med en sjukförsäkring.

Slaget mot plånboken en stress i sig

– Att vara borta en längre tid från arbetet är en påfrestning för ekonomin. Det i sig kan skapa stress och oro, och försvåra tillfrisknandet, säger en av våra rådgivare på Akademikerförsäkring.

– Det är jobbigt nog att vara sjuk och inte orka, då vill du inte få problem med att betala räkningarna eller behöva dra in på barnens aktiviteter, säger hon.

– Om du har små marginaler i ekonomin eller om andra är beroende av dig är det särskilt viktigt att skydda din inkomst. Saknar du kollektivavtal drabbas du också hårdare vid längre tids sjukskrivning.