Tips och Råd

Är du försäkrad när du jobbar hemma?

Många företag följer sedan 2020 Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att anställda ska arbeta hemifrån i den mån det går. Kök, vardagsrum och sovrum runtom i landet är numera självklara arbetsplatser. Det många inte vet är att de saknar försäkringsskydd hemma.

Vad blir konsekvenserna?

De flesta som arbetar omfattas av en arbetsskadeförsäkring. Den betalar ut ersättning vid olyckor under arbetstid, eller på resa till och från jobbet. När det gäller arbete hemifrån är inte skyddet lika omfattande som på den ordinarie arbetsplatsen.

AFA som tillhandahåller arbetsskadeförsäkring för många akademiker skriver att ”till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter” (afaforsakring.se, 2020).

– Händer däremot en olycka när du tar en joggingtur på lunchen eller fixar kaffe är det inte säkert att någon arbetsskadeförsäkring gäller, säger Cecilia Fochsen, produktansvarig på Akademikerförsäkring.

Hon fortsätter.

–Det betyder att varje gång du gör något vid sidan om dina ordinarie arbetsuppgifter befinner du dig i en gråzon.


Cia.png
Cecilia Fochsen, produktansvarig, Akademikerförsäkring

I vanliga fall hade arbetsskadeförsäkringen såsom TFA betalat ersättning för skadan. Men eftersom olyckor vid distansarbete måste vare direkt kopplade till arbetsuppgifterna, faller mycket utanför skyddet. Det innebär att du själv måste stå för kostnaderna.

– Därför behöver du själv komplettera din arbetsskadeförsäkring med en egen försäkring som skyddar dygnet runt, alla dagar i veckan, säger Cecilia Fochsen.

Vilket skydd ska jag välja?

– Vi rekommenderar en olycksfallsförsäkring som gäller både under arbetstid och fritid. Ännu bättre är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som även ersätter bestående skador orsakade av sjukdom, fortsätter Cecilia.

Än så länge vet vi för lite om huruvida covid-19 ger bestående skador på inre organ. Däremot är det alltid bra att ha ett skydd vid både olycksfall och sjukdom.

– Sannolikt kommer vi se mycket mer hemarbete i Sverige framöver, på kort sikt för att fortsatt minska smittspridning och på längre sikt för att många upptäckt fördelar för både anställda och verksamhet. Då är det viktigt att ha en försäkring om det händer en olycka, avslutar Cecilia Fochsen.

Både olycksfallsförsäkringar och sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan köpas i olika försäkringsnivåer exempelvis 20 prisbasbelopp och 40 prisbasbelopp. Alla nivåer ger samma ersättning när det gäller kostnader för läkarvård, resor och sjukhusvistelse. Skillnaden är storleken på ersättning man får vid bestående men, så kallad medicinsk och ekonomisk invaliditet. Den som har valt en högre försäkringsnivå får en högre ersättning vid bestående skador.

4 försäkringstips för dig som jobbar hemma

  1. Kolla de försäkringar du redan har. Gäller din olycksfallsförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkring dygnet runt och alla dagar i veckan?
  2. Behöver du köpa olycksfallsförsäkring? Facket har ofta bra erbjudanden på gruppförsäkringar. Börja där.
  3. Priset på försäkringar kan bero på hur gammal du är, men en olycksfallsförsäkring är ofta ganska billig.
  4. Det är ofta värt att ”uppgradera” olycksfallsförsäkringen till en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Då kan du också få ersättning för bestående invaliditet orsakad av sjukdom.

Är du intresserad av att veta mer? Här kan du läsa mer om det skydd som du kan köpa till för att komplettera din arbetsskadeförsäkring.

Information: 1 prisbasbelopp (pbb) motsvarar 48 300 kronor 2022.