Tips och Råd

Hjärnhacks – så jobbar du hjärnsmart

I en digital värld får vår analoga hjärna aldrig vila. Oavsett var du jobbar rent fysiskt, i kontorslandskap eller på ett café, behöver du lära dig att stänga av bruset och navigera bland all stimuli. Gabriella Ringvall Bengtsson, förändringsledare och konsult inom ledarskap och kommunikation, ger oss sina fem, främsta hjärnhacks för att jobba hjärnsmart.

1. Försätt dig i fokus

Fokus och koncentration kommer inte av sig självt utan måste skapas. Avsätt en längre stund varje dag. Sök upp en avskild plats, lämna telefonen i ett annat rum och jobba lokalt på din dator. Stäng av Outlook, notiser och ljud och svara inte på mail under denna tid. Tänk tidssjok och arbeta på det sättet under exempelvis 2 timmar åt gången. Du kommer få fler saker gjorda.

2. Singeltaska

Att ha ”många bollar i luften” eller göra flera saker samtidigt är inte eftersträvansvärt utan tvärtom leder det till fler fel, sämre kvalitet och det driver dessutom stresshormonet kortisol. Bestäm dig innan för vad du ska ägna dig åt, gör en sak i taget och gör klart innan du påbörjar nästa uppgift.

3. Slösa inte med den alerta hjärnan!

Studier visar att de allra flesta presterar bättre och tänker klarare under förmiddagen. Planera din tid efter det. Avvara förmiddagen till produktivt arbete och kreativt tänkande medan rutinmöten, mailande, ringande och pratande kan ske på eftermiddagen. Idag gör de flesta tvärt om.

4. Paus

Inför två̊ hjärnstärkande pauser per dag. Gör det lätt för dig och dina medarbetare att ta pauser och uppmuntra till att bryta av! Ett sterilt vilrum med galonklädd säng gynnar inte avslappning ...

5. Rörelse

Stå upp så ofta du kan. Då vaknar både hjärnan och kroppen. Få upp pulsen cirka 30 minuter då och då. Walk and talk kan vara ett bra alternativ vid utvecklingssamtal, avstämningar eller lösa problem-samtal.


Text: Lisa Licheri