Tips och Råd

Kristerapi - en hjälpande hand

Många försäkringar innehåller ett extra skydd som i villkoren kallas kristerapi eller krishjälp. Syftet med kristerapin är att hjälpa dig hantera olika händelser genom samtal hos en legitimerad psykolog.

Kristerapin ser lite olika ut beroende på vilken försäkring den ingår i. Här nedan visar vi vad som ingår i just våra försäkringar och i vilka situationer du kan få hjälp. Är du osäker på vilka försäkringar du har hos oss? Logga in på Mina sidor.

Barnförsäkring via Moderna försäkringar

Har du vår Barnförsäkring via Moderna försäkringar och har antingen Medium eller Large kan både ditt barn och du som vårdnadshavare ha rätt till samtalsstöd i upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog. Det gäller om du eller ditt barn är med om följande:

 • Skada som leder till dödsfall.
 • Organtransplantation.
 • Hjärtoperation.
 • Allvarlig brännskada, minst 15 % av andra graden.
 • Om ditt barn drabbas av en av dessa diagnoser:
  Cancer (ICD C00-C97), cancer in situ (ICD D00-D09).
  Hjärntumör (ICD D32-D33, D35.2-D35.4, D42, D43).
  SLE (ICD M32).
  Multipel skleros (MS) (ICD G35).
  Barnreumatism som blir aktuell före 16 års ålder och som drabbar minst tre leder varav minst två stora leder (ICD M08).
  Allvarlig hjärnskada (ICD I60-I69 och S06.1-S06.9).

Barnförsäkring via Skandia

Om du har vår Barnförsäkring via Skandia (säljs inte längre) så kan ditt barn få behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om hen råkat ut för något av följande:

 • Ett olycksfall som din försäkring ersätter.
 • Barnet rånas, hotas, blir överfallet eller våldtaget och en polisanmälan görs.
 • Våld inom familjen där barnet skadas av en annan familjemedlem.
 • Barnets hel- eller halvsyskon dör.

Bilförsäkring

Har du vår halv- eller helförsäkring ingår upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog. Krishjälpen gäller för försäkringstagaren, dennes make/maka, registrerade partner, sambo, era barn, övriga passagerare i bilen eller annan förare som använder bilen (med ditt tillstånd) som råkar ut för följande:

 • En ersättningsbar personskada som inträffar i Sverige och inom det så kallade Gröna Kortsystemet

Diagnosförsäkring

Kristerapin i Diagnosförsäkringen kan hjälpa alla i din familj; make/maka/sambo, registrerad partner, barn, föräldrar och syskon. Försäkringen kan ge er upp till 10 behandlingstillfällen var hos en legitimerad psykolog om någon av er drabbas av en krisreaktion efter följande händelser:

 • Sjukdom.
 • Olycksfallsskada.
 • Nära anhörigs död (med nära anhörig avses make/ maka/sambo, registrerad partner samt den försäkrades barn).
 • Överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts.
 • Brand, explosion och inbrott i egen bostad. 

Val av psykolog/terapeut sker genom kontakt med Trygg-Hansa. Försäkringen ersätter inte kristerapi senare än ett år efter varje försäkringsfall.

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringen hos oss kan ge upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog om antingen du som är gravid, eller du som är partner till gravid, råkar ut för följande:

 • En nära anhörigs död (får ni missfall före vecka 22 ingår det inte).
 • Om ert barn föds med en allvarlig sjukdom, missbildning eller annan skada.
 • Om en, eller båda av er drabbas av förlossningsdepression. Då ingår däremot upp till 5 behandlingstillfällen med psykolog förutsatt att ni tar hjälp inom 6 månader efter förlossningen.

Hemförsäkring

Har du din Hemförsäkring hos oss kan alla som är skrivna på försäkringen få upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog. Det gäller om någon, eller flera av er råkar ut för följande:

 • Rån, överfall eller våldtäkt.
 • Brand eller inbrott.
 • Naturkatastrof eller terroristhandling.
 • Extra! Försäkringen har även ett mobbingtillägg för skolbarn i hushållet under 18 år. Har något barn utsatts för kränkande behandling i skolan som har anmälts till barn- och elevombudet kan barnet få upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog.

Villaförsäkring

Har du din Villaförsäkring hos oss kan alla som är skrivna på försäkringen få upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog. Det gäller om någon, eller flera av er råkar ut för följande:

 • Rån, överfall eller våldtäkt.
 • Brand eller inbrott.
 • Naturkatastrof eller terroristhandling.
 • Extra! Försäkringen har även ett mobbingtillägg för skolbarn i hushållet under 18 år. Har något barn utsatts för kränkande behandling i skolan som har anmälts till barn- och elevombudet kan barnet få upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog.

Olycksfallsförsäkring

I vår Olycksfallsförsäkring kan du få upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om något av följande händer dig:

 • Du råkar ut för ett olycksfall som din försäkring ersätter.
 • Du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen och har gjort en polisanmälan.
 • Du råkar ut för våld inom familjen och blir skadad av en annan familjemedlem, exempelvis din maka/make/sambo, barn, föräldrar och syskon. Med barn jämställs din partners barn under förutsättning att hen är folkbokförd på samma adress som dig.
 • Din make/maka/sambo eller ditt barn dör.

Seniorolycksfallsförsäkring

Kristerapin i Seniorförsäkringen kan hjälpa alla i din familj; make/maka/sambo, registrerad partner, barn, föräldrar och syskon. Försäkringen kan ge er upp till 10 behandlingstillfällen var hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion efter följande händelser:

 • En nära anhörig dör (med nära anhörig avses make/ maka/sambo, registrerad partner samt den försäkrades barn)
 • Överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts,
 • Brand, explosion och inbrott i egen bostad.

Sjukförsäkring

Vår Sjukförsäkring kan ge dig upp till 6 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om du råkar ut för något av följande:

 • Du får en allvarlig sjukdom.
 • Din maka/make/sambo får en allvarlig sjukdom.
 • Ditt barn får en allvarlig sjukdom.

I Sjukförsäkringen finns även ett förebyggande samtalsstöd som heter Hälsoförsäkring - den kan du använda direkt när du köpt försäkringen. Du behöver inte vara sjukskriven eller diagnostiserad för att använda den. Notera att samtalen i Hälsoförsäkringen sker via telefon.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

I Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan du få upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om något av följande händer dig:

 • Du råkar ut för ett olycksfall som din försäkring ersätter.
 • Du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen och har gjort en polisanmälan.
 • Du råkar ut för våld inom familjen och blir skadad av en annan familjemedlem, exempelvis din maka/make/sambo, barn, föräldrar och syskon. Med barn jämställs din partners barn under förutsättning att hen är folkbokförd på samma adress som dig.
 • Din make/maka/sambo eller ditt barn dör.

Studenthemförsäkring

Har du din Studenthemförsäkring hos oss kan du få upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog. Det gäller om du råkar ut för följande:

 • Rån, överfall eller våldtäkt.
 • Brand eller inbrott.
 • Naturkatastrof eller terroristhandling.

Vårdförsäkring

Har du en Vårdförsäkring hos oss så kan den hjälpa dig även med psykisk ohälsa. Om du har försäkringen med remisskrav så behöver du först vända dig till en allmänläkare för att få en remiss. Har du försäkringen med självrisk kan du direkt ringa till vårdplaneringen för att få komma i kontakt med en legitimerad psykolog.

 

Text: Marie-Theres Eriksson