Ekonomi

Minska hålet i plånboken om du blir sjukskriven

Vi människor blir ofta överraskade när vi tar emot ett sjukdomsbesked. Ingen som är frisk kan se sig själv som sjuk. Ändå händer det. Bakom statistiken finns människor. Det är människor vars liv förändras, ibland över en natt.

Att sjukskrivningar slår hårt både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt vet vi. Men hur hårt de slår beror helt på vilket skydd vi har. Både privat och via våra arbetsgivare. De flesta av oss klarar en ansträngd ekonomi under en begränsad period i livet. Vi har levt på lite pengar förut antingen under studietid, föräldraledighet eller arbetslöshet. Men blir det däremot långvarigt, eller i värsta fall permanent. Ja då kan livskvaliteten försämras avsevärt.

Här förklarar vi hur du själv kan påverka plånboken och hur dina egna försäkringar blir ett tryggt komplement till de pengar du får från arbetsgivare, Försäkringskassan och kollektivavtal.

Hur kan försäkringar hjälpa till?

Precis när man fått ett allvarligt besked, exempelvis en cancerdiagnos, stroke eller akut hjärtinfarkt, kan det vara skönt att inte behöva tänka på pengar för att klara vardagen. Med en ekonomisk trygghet kan du fokusera på att förstå vad du har drabbats av, och att få en mindre kravfylld tid med dina närmaste.

Blir du sjukskriven under lång tid kommer du inte bara vilja klara vardagen, utan du kommer vilja leva också. Försäkringar är skyddsnätet som kan göra det möjligt – både när läget är akut och på lång sikt.

Det finns så många försäkringar - vilken ska jag välja?

Det finns försäkringar som stöttar vid olika tidpunkter under en sjukskrivning. Du behöver själv fundera var slaget mot plånboken kan bli som tuffast för dig och din familj. När du vet det, vet du också vilka försäkringar du behöver.

Behöver du snabba pengar direkt?

Med en försäkring som har ett diagnosskydd kan du få pengar så fort en diagnos är fastställd av läkare. Hos oss finns två försäkringar med diagnosskydd: Diagnosförsäkring och Trygghetskapitalförsäkring.

Du måste själv välja försäkringsnivå:
Vår Diagnosförsäkring har tre nivåer: 50 000, 100 000 eller 150 000 kronor som betalas ut så fort du fått en av 21 diagnoser. Har du vår Trygghetskapitalförsäkring får du 47 600 kronor under 2021 (1 prisbasbelopp).

Det är bra att veta att Diagnosförsäkringen och Trygghetskapitalförsäkring kompletterar varandra och att du kan få ersättning från båda samtidigt. En buffert kan hjälpa dig med enkla saker som att köpa färdiglagad mat och städhjälp eller större projekt som att göra den där resan du alltid drömt om (förutsatt att du klarar en resa fysiskt). Men också en möjlighet för att ställa om tillvaron eller kunna hantera att du är så pass sjuk att din levnadstid är begränsad.

Mer i plånboken från sjukdag 91

”Jag är aldrig sjuk mer än några dagar om året”, tänker du kanske. Men tyvärr är det inte så ovanligt som många tror, att råka ut för en sjukskrivning i tre månader eller längre. Det är här en Sjukförsäkring börjar stötta din ekonomi. Den betalar ut skattefri månadsersättning som kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassa och kollektivavtal. Hur mycket pengar du får beror på vilket månadsbelopp du valt och hur många procent du är sjukskriven.

Exempel: Har du Sjukförsäkring 1400 kronor och blir sjukskriven på 50 % blir din månadsersättning 700 kronor.

Långsiktigt stöd när du har varit sjukskriven i minst tre år

Kan du fortfarande inte jobba efter tre år kan en Trygghetskapitalförsäkring hjälpa dig ekonomiskt. Den betalar ut en klumpsumma som baseras på din arbetsoförmåga i procent. Trygghetskapitalet går att köpa på nivåer från 238 000 kronor upp till 952 000 kronor (5–20 prisbasbelopp under 2021).

Exempel: Kan du arbeta 25 % betyder det att du är arbetsoförmögen till 75 %. Då får du ersättning för 75 % arbetsoförmåga x 238 000 kronor som minst och 75 % x 952 000 kronor som mest.

Krångligt?

Vill du ha hjälp att reda ut det här med olika nivåer och förstå olika begrepp. Använd oss så att du förstår vilket skyddsnät du har om du blir sjuk eller skadar dig. Vi har kostnadsfri rådgivning för medlemmar där vi går igenom just din ekonomi och dina förutsättningar. Vi utgår från din lön och dina utgift er, vi väger in ditt kollektivavtal och familjens behov.

Våra tips!

  1. Boka en försäkringsrådgivning så att du har ett bra försäkringsskydd som passar dig och din livssituation.
  2. Även fast det är svårt, våga se att du är sårbar och skydda dig där slaget kan bli som hårdast. När du väl är sjuk är det svårt att köpa försäkringar.
  3. Ta reda på vad du har för skydd. Vad har du via facket? Via jobbet? Genom din partners försäkringar? Samla alla papper och inloggningsuppgifter på en plats för eventuella svåra tider. Att göra det jobbet när du är sjuk blir bara tuffare. Har du det samlat är det också lättare för en anhörig eller vän att hjälpa dig.
  4. Glöm inte att göra en skadeanmälan till ditt/dina försäkringsbolag så att du får ut pengar som du har rätt till. Om du har alla försäkringar hos oss är det enkelt att veta vart du eller din anhörig ska vända sig.
  5. Lyssna på din kropps olika signaler och försök i den mån du kan att bromsa en sjukskrivning. Se till att du aldrig kraschar fullständigt utan ta hand om dig själv. I vår Sjukförsäkring ingår också en förebyggande Hälsoförsäkring med samtalstöd. Använd den i tid.

 

Text: Marie-Theres Eriksson