Ekonomi

Minska hålet i plånboken om du blir sjuk

Vi människor blir ofta överraskade när vi tar emot ett sjukdomsbesked. Ingen som är frisk kan se sig själv som sjuk. Ändå händer det. Bakom statistiken finns människor. Det är människor vars liv förändras, ibland över en natt.

Sjukdom slår hårt både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt, det vet vi. Men hur hårt det slår beror helt på vilket skydd vi har. Både privat och via våra arbetsgivare. De flesta av oss klarar en ansträngd ekonomi under en begränsad period i livet. Vi har levt på lite pengar förut antingen under studietid, föräldraledighet eller arbetslöshet. Men blir det däremot långvarigt – eller i värsta fall permanent – då kan livskvaliteten försämras ordentligt.

Här förklarar vi hur du själv kan påverka plånboken och hur dina egna försäkringar blir ett tryggt komplement till de pengar du får från arbetsgivare, Försäkringskassan och kollektivavtal.

Hur kan försäkringar hjälpa dig?

Precis när man fått ett allvarligt besked, exempelvis en cancerdiagnos, stroke eller akut hjärtinfarkt, kan det vara skönt att inte behöva tänka på pengar för att klara vardagen på kort sikt. Med en ekonomisk trygghet kan du fokusera på att förstå vad du har drabbats av, och att få en mindre kravfylld tid med dina närmaste.

Blir du sjukskriven under lång tid kommer du inte bara vilja klara vardagen, utan du kommer vilja leva också. Försäkringar är skyddsnätet som kan göra det möjligt – både när läget är akut och på lång sikt.

Det finns så många försäkringar – vilken ska jag välja?

Försäkringarna stöttar vid olika tidpunkter under ett sjukdomsförlopp. Du behöver själv fundera var slaget mot plånboken kan bli som tuffast för dig och din familj. När du vet det, vet du också vilka försäkringar du ska prioritera.

Du kan förstås välja att ha alla försäkringarna vi går igenom här. De jobbar bra ihop. Om du skulle ha en liknande försäkring hos någon annan – till exempel din arbetsgivare – får du ersättning från båda håll. Undantaget är Sjukförsäkringen där ersättningen aldrig kan bli över 90 % av din lön.

Grafik: Tidslinje som visar när olika försäkringar hjälper under en sjukdom

Behöver du snabba pengar direkt?

Med en försäkring som har ett diagnosskydd kan du få pengar så fort en diagnos är fastställd av läkare. Hos oss finns två försäkringar med diagnosskydd: Diagnosförsäkring och Trygghetskapitalförsäkring.

Vår Diagnosförsäkring har tre nivåer att välja mellan: 50 000, 100 000 eller 150 000 kronor som betalas ut så fort du fått en av de 21 diagnoser som ingår. Har du vår Trygghetskapitalförsäkring får du 1 prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022). Du får ersättning från båda dessa försäkringar samtidigt.

Den snabba ersättningen kan hjälpa dig med enkla saker som att köpa färdiglagad mat och städhjälp, eller större projekt som att göra den där resan du alltid drömt om (förutsatt att du klarar en resa fysiskt). Men den ger också en möjlighet att ställa om tillvaron eller hantera att du är så pass sjuk att din levnadstid är begränsad.

Mer i plånboken från sjukdag 91

”Jag är aldrig sjuk mer än några dagar om året”, tänker du kanske. Men tyvärr är det inte så ovanligt som många tror att råka ut för en längre sjukskrivning. Det är här – från sjukdag 91 – som en Sjukförsäkring börjar stötta din ekonomi. Den betalar ut skattefri månadsersättning som kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassa och kollektivavtal. Hur mycket pengar du får beror vilket månadsbelopp du valt och till hur många procent du är sjukskriven.

Exempel: Har du Sjukförsäkring 3500 kronor och blir sjukskriven på 50 % blir din månadsersättning 1750 kronor per månad.

Tänk på när du väljer försäkringsnivå att du aldrig kan få mer än 90 % av din lön. Rekommenderad försäkringsnivå utifrån lön finns på vår sida om Sjukförsäkring.

Långsiktigt stöd

Kan du fortfarande inte jobba efter tre år kan en Trygghetskapitalförsäkring hjälpa dig ekonomiskt. Den betalar ut en klumpsumma som baseras på din arbetsoförmåga i procent och nivån du valt på försäkringen. Du väljer nivå från 5 prisbasbelopp upp till 20 prisbasbelopp. 1 prisbasbelopp = 48 300 kronor år 2022.

Exempel: Kan du arbeta 50 % betyder det att du är arbetsoförmögen till 50 %. Har du en Trygghetskapitalförsäkring med nivån 10 prisbasbelopp, alltså 483 000 kronor får du 241 500 kronor, det vill säga 50 % av försäkringens nivå.

Om du får bestående problem av din sjukdom (det vi kallar medicinsk invaliditet) får du också en klumpsumma från din Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Storleken på ersättningen baseras på din invaliditetsgrad i procent och nivån du valt på din försäkring. Du väljer nivå från 20 prisbasbelopp upp till 40 prisbasbelopp.

Exempel: Om du drabbas av en stroke och får lättare kvarstående problem har du en invaliditetsgrad på 15 %. Har du en Sjuk- och olycksfallsförsäkring med nivån 40 prisbasbelopp, alltså 1 932 000 kronor får du 289 800 kronor som är 15 % av försäkringens nivå.

Flera försäkringar ger ett starkt ekonomiskt skydd

Om vi tänker oss att du valt en Diagnosförsäkring med nivån 100 000 kronor så kan vi summera exemplen ovan och se vad du skulle få totalt.

  • Diagnosförsäkring 100 000 kronor
  • Trygghetskapitalförsäkring 48 300 kronor + 241 500 kronor
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring 289 800 kronor
  • Sjukförsäkring 1750 kronor i maximalt 60 månader = 105 000 kronor

Totalt: 784 600 kronor

Vi ser att ersättningen från försäkringarna är ganska stor. Men den kommer också i olika omgångar. En del av ersättningarna hjälper dig direkt, andra hjälper dig att ställa om vardagen på längre sikt och kompletterar det skydd du har från samhället.

Många försäkringar har även ett krisskydd som ska hjälpa dig att hantera det trauma som plötsligt sjukdom kan skapa. Använd kristerapi om du behöver professionell hjälp att hantera din situation. Här kan du se vilka försäkringar som innehåller krisskydd.

Känns det krångligt?

Vill du ha hjälp att reda ut det här med olika nivåer och förstå olika begrepp. Använd oss så att du förstår vilket skyddsnät du har om du blir sjuk eller skadar dig. Vi har kostnadsfri rådgivning för medlemmar där vi går igenom just din ekonomi och dina förutsättningar. Vi utgår från din lön och dina utgift er, vi väger in ditt kollektivavtal och familjens behov.

Våra tips:

  1. Boka en försäkringsrådgivning så att du har ett bra försäkringsskydd som passar dig och din livssituation.
  2. Även fast det är svårt, våga se att du är sårbar och skydda dig där slaget kan bli som hårdast. När du väl är sjuk är det svårt att köpa försäkringar.
  3. Ta reda på vad du har för skydd. Vad har du via facket? Via jobbet? Genom din partners försäkringar? Samla alla papper och inloggningsuppgifter på en plats för eventuella svåra tider. Att göra det jobbet när du är sjuk blir bara tuffare. Har du det samlat är det också lättare för en anhörig eller vän att hjälpa dig.
  4. Glöm inte att göra en skadeanmälan till ditt/dina försäkringsbolag så att du får ut pengar som du har rätt till. Om du har alla försäkringar hos oss är det enkelt att veta vart du eller din anhörig ska vända sig.
  5. Lyssna på din kropps olika signaler och försök i den mån du kan att bromsa en sjukskrivning. Se till att du aldrig kraschar fullständigt utan ta hand om dig själv. I vår Sjukförsäkring ingår också en förebyggande Hälsoförsäkring med samtalstöd. Använd den i tid.