Rådgivning

Rådgivning en gång om året

Jihad Ghaziri är kund hos oss sedan flera år. Han bokar årligen in en rådgivning för att stämma av att de försäkringar han har fortfarande passar honom. Läs hur samtalen har hjälpt honom att känna sig påläst och trygg med sitt skydd.

Hej, berätta lite om dig själv och din bakgrund.

–  Jag är akademiker och numera egenföretagare, men blev kund redan som student. Då ingick en studentförsäkring. Sedan dess har jag bara fortsatt att ha mina försäkringar hos er. Jag gick in i väggen för några år sedan och blev sjukskriven. Då förstod jag att försäkringar gör skillnad. För mig blev det nästan lika mycket i inkomst varje månad trots att jag knappt jobbade.

Jihad Ghaziri.jpg
Jihad Ghaziri är kund hos Akademikerförsäkring

Berätta om din första kontakt med oss.

–  Jag hade varit kund och betalat i ungefär 5–7 år. Jag bestämde mig för att se över min ekonomi och tog kontakt med en rådgivare. Det visade sig att jag var dubbelförsäkrad och betalade för mer än jag kunde få ut. Akademikerförsäkring hjälpte mig att tydliggöra vad jag betalade för och vad jag hade för alternativ.

Var det något i det samtalet som du uppskattade extra mycket?

– Ja, rådgivaren jag pratade med berättade att hon inte jobbade på provision som försäkringsmäklarna via jobbet gjorde. Jag fick så bra service, den bästa jag någonsin har fått av någon. Ingenting var påtvingat utan jag fick en bra förståelse och fick välja själv. Det var det absolut starkaste kortet för mig. Ingenting var påtvingat, utan jag fick en bra förståelse och fick välja själv. Hen berättade även ett försäkringsbelopp är den summa som försäkringsbolaget utgår ifrån när de ska räkna ut hur mycket de ska betala ut när någonting har hänt.

Hur ofta har du kontakt med oss?

– Varje år bokar jag in en avstämning, ibland oftare om det händer något under året. Jag har nyligen blivit egenföretagare och ringde en extra gång för råd om egenföretagarförsäkring.

Blir det inte tjatigt att prata med oss en gång om året?

– Tvärtom, jag vill ha rådgivning för att få hjälp att justera mina försäkringsbelopp varje gång lönen förändras.

På vilket sätt har rådgivningen hjälpt dig?

– Framför allt förstår jag försäkringarna bättre nu. Och sedan har jag fått hjälp att inte vara dubbelförsäkrad och se över så att jag inte har onödiga försäkringar. Överlag känner jag mig trygg. Jag vet vad jag har och vad jag köper. Och jag vet att jag anpassar försäkringarna varje år utifrån min nya situation.

Vilka tips har du till andra kunder?

  • Se till att få en översyn av alla dina försäkringar.
  • Boka en årlig rådgivning och avstämning. 
  • Är det större förändringar i livet så gör en punktinsats och se vad du behöver justera eller komplettera just nu.
  • Ta hjälpen som erbjuds. Är det rådgivning via jobbet, facket eller annat – ta emot den.

Boka en kostnadsfri rådgivning hos oss på Akademikerförsäkring.