Ekonomi

Vad ska en livförsäkring kosta egentligen?

Du fyller jämnt och plötsligt ser beloppet på fakturan lite annorlunda ut. Din livförsäkring blev dyrare, ganska mycket dyrare till och med. Varför undrar du?

Eftersom livförsäkringens syfte är att stötta vid dödsfall kan det kännas surt att behöva betala mer i takt med att du blir äldre, och behovet av den faktiskt ökar. Du vill gärna ha kvar den men samtidigt har du en gräns för hur mycket du är villig att betala. Kanske känns det som att du uppmuntras att avsluta den?

Svaret är nej. Vi vill att du har precis det skyddsnät som du behöver idag, imorgon och den dagen du går bort och försäkringen hjälper dina efterlevande. En livförsäkring är oerhört viktig om du har någon du vill skydda i händelse av dödsfall. Det finns olika tankar bakom prissättningen och de förklarar vi gärna för dig. 

Samma pris för alla eller pris baserat på ålder?

Först och främst finns det två olika prissättningar på livförsäkringar: Antingen betalar alla samma kostnad, så kallad rak premie. Det innebär att de yngre kunderna subventionerar priset för äldre. 

Den andra varianten, som vi har, är en åldersdifferentierad premie, där du som kund betalar för din egen risk. Är du ung är risken för att dö lägre och priset lågt. Med åren stiger risken och då börjar din faktura att förändras.

Du som kund föredrar säkert en prissättning över den andra och vi kan alla diskutera vilken som är mest rättvis. Som försäkringsförmedlare kan vi inte påverka valet av prissättning. Däremot har vi tillsammans med försäkringsbolagen bestämt att alla våra försäkringspriser sätts i 10-årsintervaller. På så sätt blir inte höjningen lika stor varje gång du fyller jämnt som den hade blivit med större åldersgrupper. Men ja det blir en höjning efter 40 och igen efter 50 och så vidare. Se våra priser per åldersintervall här.

Vikten av att veta vad du betalar för

Det viktigaste för oss är att du vet vad du betalar för när du får din faktura. Och att du vet precis vilken ersättning dina efterlevande kan förvänta sig den dagen du går bort. Är du minsta osäker vill vi gärna att du använder oss. Kom ihåg att vi inte kan styra allt i dina försäkringar men att vi som din försäkringsförmedlare gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Och är du missnöjd förklarar vi gärna tankarna bakom branschen samt hur vi resonerat när vi har valt våra åldersintervaller.

 

Text: Marie-Theres Eriksson