Anmäld skada?
Följ ditt skadeärende

Har du anmält en skada hos Skandia? I så fall kan du enkelt följa ditt ärende genom att logga in med BankID på Skandia.se 

Logga in på Skandia.se
Använd hälsoförsäkringen

Har du vår sjukförsäkring och vill använda hälsoförsäkringen som ingår? Ring Skandia på 0771-51 55 10 redan idag så får du stöd och hjälp.