Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Om att fylla i en hälsodeklaration

Att tänka på

Uppgifterna i hälsodeklarationen ska lämnas personligen av dig som ska försäkras. Ta god tid på dig när du fyller i hälsodeklarationen och tänk på att besvara alla frågor och följdfrågor noggrant.

Varför riskbedömning?

Personförsäkring bygger på att många personer går samman och delar på risken för skador, sjukdomar eller dödsfall som kan inträffa i framtiden. För att försäkringen ska fungera behövs en balans mellan inbetalda premier och utbetald ersättning.

När försäkringsbolaget beräknar kostnaden för försäkringen tar man hänsyn till sannolikheten att de försäkrade kommer att drabbas av skadefall och behöva ersättning från försäkringen i framtiden. Med hjälp av riskbedömningen kan man uppskatta risken att en enskild person kommer att behöva ersättning från försäkringen i framtiden.

Hur går det till?

När försäkringsbolaget får in hälsodeklarationen från dig behöver de ibland hämta in ytterligare upplysningar i form av kompletterande frågor eller ett frågeformulär. I de fallen kontaktar de dig snarast när de fått in din hälsodeklaration. Ibland kan de även behöva inhämta journalanteckningar från någon vårdgivare som du har besökt. Om de behöver ta del av journalanteckningar återkommer de till dig och ber dig fylla i en fullmakt som ger dem möjlighet att ta del av dessa.

Hänsyn till personlig integritet

Alla uppgifter som vi och försäkringsbolaget får från dig behandlas strikt konfidentiellt och med hänsyn till din personliga integritet.

Om du i framtiden behöver använda din försäkring

Om du i framtiden skulle drabbas av något som kan medföra rätt till ersättning från din försäkring, kommer försäkringsbolaget att inhämta upplysningar från dina vårdgivare för att kontrollera rätten till ersättning. De uppgifter de får in jämförs med de uppgifter som du lämnat om din hälsa vid ansökan om försäkring. Om de då upptäcker att uppgifterna i din hälsodeklaration var ofullständiga eller oriktiga kan det finnas risk att ersättningen minskar eller uteblir helt. Därför är det viktigt att du besvarar frågorna i hälsodeklarationen så noggrant som möjligt.