Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

2019 års premie- och villkorsförändringar

Förändringarna börjar gälla från den 1 januari 2019.

Nya villkor för 2019

För- och efterköpsinformation 2019


Det här är de viktigaste förändringarna i våra försäkringar 2019.

Nytt samarbete med Skandia

Från 1 januari 2019 har vi ett nytt samarbete med Skandia som innebär bättre villkor och lägre premier för de flesta. Om du har haft försäkringar i Movestic avslutas de och motsvarande försäkringar nytecknas hos Skandia. Försäkringarna hos Trygg-Hansa och Moderna försäkringar påverkas inte. Läs mer om varje försäkring nedan.

Nyhet! Tusen frågor – Ett nummer.

Tusen frågor – Ett nummer, är ett samtalsstöd via telefon som ingår för dig som har någon av följande försäkringar:

 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Trygghetskapitalförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Studentolycksfallsförsäkring

Du kan få samtalsstöd kring problem i vardagen som på sikt kan påverka din hälsa och arbetsförmåga – alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring täcker dina kostnader i samband med olycksfall. Den ersätter bland annat läke- och resekostnader, sveda och värk, rehabilitering och invaliditet samt ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

De flesta försäkringar som skyddar dig under arbetstid gäller inte under ledighet och helg. Du som har en olycksfallsförsäkring hos oss är även försäkrad i hemmet, löpspåret, stugan och under din semester.

Förändringar 1 januari 2019

 • Nu ingår även ersättning för ekonomisk invaliditet, trafikskador och smitta till följd av fästingbett.
 • Försäkringsbeloppet höjs från 1 800 000 kr till 40 pbb (1 860 000 kr).
 • Din premie ökar från 60 till 62 kr/månad
 • Din försäkring upphör vid 67 år, men du fortsätter därefter att vara försäkrad via Trygg-Hansa i en Seniorolycksfallsförsäkring.
 • Skandia är ny försäkringsgivare.

Sjuk och olycksfallsförsäkring

Detta är en utökad olycksfallsförsäkring som täcker dina kostnader i samband med olycksfall. Precis som olycksfallsförsäkringen ersätter den bland annat läke- och resekostnader, sveda och värk, rehabilitering och invaliditet samt ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall. Men till skillnad från Olycksfallsförsäkringen ersätter Sjuk och olycksfallsförsäkringen även medicinsk invaliditet och ärrersättning vid sjukdom. De flesta försäkringar som skyddar dig under arbetstid gäller inte under ledighet och helg. Du som har en Sjuk och olycksfallsförsäkring är även försäkrad i hemmet, löpspåret, stugan och under din semester.

Förändringar 1 januari 2019

 • Nu ingår även ersättning för ekonomisk invaliditet, trafikskador och smitta till följd av fästingbett.
 • Försäkringsbeloppet höjs från 1 800 000 kr till 40 pbb (1 860 000 kr).
 • Din försäkring upphör vid 67 år, men du fortsätter därefter att vara försäkrad via Trygg-Hansa i en Seniorolycksfallsförsäkring.
 • Skandia är ny försäkringsgivare.

Sjukförsäkring

En Sjukförsäkring ger dig extra inkomst vid långvarig sjukskrivning. Den täcker upp en del av gapet mellan ersättningen du får från Försäkringskassan, kollektivavtalet och din ordinarie lön.

En längre sjukskrivning kan påverka ekonomin onödigt mycket. Försäkringen kan anpassas efter hur stor din inkomst är men du kan som mest få ca 90 % av din lön. Det har ingen betydelse om du blir sjukskriven efter ett olycksfall eller en sjukdom.

Förändringar 1 januari 2019

 • Ersättningstiden förlängs från 48 till 60 månader.
 • Hälsoförsäkring med hälso- och rehabvägledning, yrkeslivsplanering och förstärkt medicinskt underlag ingår.
 • Möjlighet till återinträde efter fullt utnyttjad sjukförsäkring. Krisförsäkring vid allvarlig sjukdom (egen, make/makas eller barn) ingår.
 • Försäkringsbeloppet höjs för dig som har ersättningsnivå 500 – 4 000 kr.
 • Sänkt premie för alla.
 • Skandia är ny försäkringsgivare.

Trygghetskapitalförsäkring

Din tidigare Tillval Sjukkapital nytecknas som en Trygghetskapitalförsäkring. Den ger dig en engångsersättning vid varaktig arbetsoförmåga eller långvarig sjukskrivning.

Försäkringen ger dig en skattefri engångsersättning om du blir varaktigt arbetsoförmögen. Det har ingen betydelse om du från början blev sjukskriven efter ett olycksfall eller en sjukdom.

Förändringar 1 januari 2019

 • Trygghetskapitalförsäkringen innehåller även ett diagnosmoment som ger dig ett engångsbelopp på 1 pbb (46 500 kr år 2019) om du drabbas av en diagnos som omfattas av försäkringen.
 • Nytt är också att Trygghetskapitalförsäkringen är en egen produkt som du kan ha utan att behöva ha en Sjukförsäkring samtidigt.
 • Högre ersättningsnivå för de allra flesta
 • Sänkt premie för de flesta
 • Skandia är ny försäkringsgivare

Livförsäkring

En Livförsäkring är ett ekonomiskt skydd som utbetalas om du dör.

Livförsäkringen stöttar dina efterlevande ekonomiskt. Du väljer vem du vill som ska stå som mottagare för utbetalningen. Det kan till exempel vara din partner, dina barn, en nära vän eller en organisation. Utbetalningen är alltid skattefri.

Förändringar 1 januari 2019

 • I livförsäkringen kommer det nu ingå en barnlivförsäkring som ger dig ersättning om ditt barn dör före 20 års ålder.
 • Vid 67 års ålder avslutas din livförsäkring, men du får då en seniorlivförsäkring som gäller fram till att du är 80 år.
 • Vi inför en avtrappning från 60 års ålder då det ursprungliga försäkringsbeloppet reduceras med 10 % per år. Försäkringsbeloppet reduceras med högst 50 %.
 • Om du sedan tidigare har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande (ändrat mottagare för utbetalningen) gäller detta inte efter 1 januari 2019. Du behöver därmed uppdatera med ett nytt förmånstagarförordnande om du inte vill att försäkringsbeloppet ska följa nedan angivna ordning:
  a) make, registrerad partner, sambo eller
  b) arvingar.
 • Skandia är ny försäkringsgivare.

Studentolycksfallsförsäkring

Som student ingår en studentolycksfallsförsäkring i medlemskapet i ditt fackförbund.

Förändringar 1 januari 2019

 • Olycksfallsförsäkring har blivit bättre.
 • Nyhet! Samtalsstödet Tusen frågor – Ett nummer ingår.
 • Vi har tagit bort livförsäkringen.
 • Vi höjer också åldern för studentförsäkringarna från 40 till 45 år
 • Skandia är ny försäkringsgivare.

Barnförsäkring tecknad före 2016-02-01

Barnförsäkringen gäller vid sjukdom och olycksfall till och med året barnen fyller 25 år. Försäkringen fortsätter att gälla även om dina barn flyttar hemifrån. De barn som omfattas är även din sammanboende partners barn om de är folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren. Försäkringen innehåller en krisförsäkring, för barn som är 16-25 år, som erbjuder tio timmars behandling av psykolog vid exempelvis överfall, våldtäkt, förälders eller syskons dödsfall.

Förändringar 1 januari 2019

 • Bättre villkor - Nu ingår även ersättning för trafikskador samt smitta till följd av fästingbett! Inte längre undantag för riskfylld aktivitet eller idrott.
 • När Barnförsäkringen löper ut för de barn som fyllt 25 år erbjuds en Sjuk- och olycksfallsförsäkring samt en Livförsäkring som går att teckna utan hälsokrav.
 • Skandia är ny försäkringsgivare

Förändringar i familjen – tillökning eller har barnen fyllt 25 år?

 • För dig med Ensambarnförsäkring - Om du har en Ensambarnförsäkring och du har fått flera barn, behöver du meddela oss detta så att alla dina barn har rätt försäkringsskydd.
 • För dig med Flerbarnsförsäkring - Har du en Flerbarnsförsäkring och du numera bara har ett barn under 25 år, behöver du meddela oss detta så vi kan omregistrera dig till en Ensambarnsförsäkring.

Barnförsäkring tecknad efter 2016-02-01

Denna försäkring är tecknad hos Moderna försäkringar. Du får information direkt från dem.

Sjukvårdsförsäkring

Inga förändringar 2019. Trygg-Hansa är försäkringsgivare.

Diagnosförsäkring

Inga förändringar 2019. Trygg-Hansa är försäkringsgivare.

Seniorolycksfall

Inga förändringar 2019. Trygg-Hansa är försäkringsgivare.

Förändrad lagstiftning för Trygg-Hansas danska moderbolag

Till följd av en lagändring kommer Garantifonden från den 1 januari 2019 endast att omfatta personer som bor i Danmark. Läs mer om Garantifonden och lagändringen.

In English

Information about changes in products for 2019, read here.

Please contact us for more information: 
0771-111 999, info@akademikerforsakring.se