Den här försäkringen har upphört

Försäkringskollen

Var i livet befinner du dig?

Med Försäkringskollen kan du få en tydligare bild av ditt försäkringsbehov; vilka försäkringar som är viktiga och vilka du faktiskt inte behöver i dagsläget.

Gör Försäkringskollen nu
Den här försäkringen har upphört

Vid årsskiftet 2022/2023 flyttades din seniorolycksfallsförsäkring från Trygg-Hansa till Skandia. Men var du med om en olycka innan 2023 ska du skadeanmäla på den här försäkringen. Kontakta Trygg-Hansa på 08-684 125 61.