Trygghet under studietiden

Du som är studentmedlem i något av våra fackförbund är försäkrad medan du pluggar – helt utan kostnad. Ditt fackförbund bjuder dig på en studentolycksfallsförsäkring som skyddar dygnet runt, och ger dig tillgång till ett samtalsstöd när livet dalar. Dessutom kan du trygga ditt hem genom att köpa en hemförsäkring anpassad för din studentlya.

Samtalstöd

I studentolycksfallsförsäkringen ingår ett samtalsstöd, dit du kan ringa helt kostnadsfritt för att få vägledning i frågor som rör privatlivet, studierna eller jobbet.