Klagomål
Är du inte nöjd med oss?

Vi försöker ständigt förbättra vårt arbete. Om du inte är nöjd får du gärna berätta vad vi kan göra bättre. Kontakta främst den medarbetare som du har haft kontakt med. Skulle du fortfarande vara missnöjd, mejla kundklagomal@akademikerforsakring.se.

Klagomål
Är du missnöjd med ett beslut?

Det är de ansvariga försäkringsföretagen som tar beslut om skador och riskbedömning. Kontakta försäkringsgivaren om du är missnöjd med ett beslut. Du hittar denna på ditt försäkringsbesked.