Klagomål
Är du missnöjd med ett beslut?

Det är de ansvariga försäkringsföretagen som tar beslut om skador och riskbedömning. Kontakta försäkringsgivaren om du är missnöjd med ett beslut. Du hittar denna på ditt försäkringsbesked.