Anmäld skada?
Följ ditt skadeärende

Har du anmält en skada hos Skandia? I så fall kan du enkelt följa ditt ärende genom att logga in med BankID på Skandia.se

Logga in på Skandia.se
Tips!
Har du råkat ut för en olycka?

Glöm i så fall inte att uppsöka läkare direkt vid skadetillfället. Vissa försäkringar kräver att du har dokumenterat skadan och eventuellt påbörjat vård. Kom också ihåg att spara kvitton på alla utlägg.