Våra rådgivare

Sofie Zirath, licensierad försäkringsrådgivare.

Sofie Zirath

Försäkringsrådgivare
Licens
Sakförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska och engelska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2020.
Roligast med mitt yrke
Att ingen dag är den andra lik, och att jag får hjälpa så många medlemmar att bli rätt försäkrade utifrån deras olika livssituationer.
Favoritförsäkring
Barnförsäkringen! Vi behöver ta hand om och skydda nästa generation, och samhällets skydd räcker inte till.
Läs mindre om Sofie
Daniel Sjöborn, licensierad försäkringsrådgivare.

Daniel Sjöborn

Försäkringsrådgivare
Licens
Person-, sak- och företagsförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska och engelska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2018.
Roligast med mitt yrke
Att få guida och hjälpa medlemmarna genom den snåriga försäkringsdjungeln, så att de blir rätt försäkrade utifrån sina behov, men också förstår varför.
Favoritförsäkring
Livförsäkringen. Det är en fin tanke med en försäkring som ger pengar som stöd till de man lämnar efter sig ifall man skulle dö.
Läs mindre om Daniel
Parastoo Akbar Poor, licensierad försäkringsrådgivare.

Parastoo Akbar Poor

Försäkringsrådgivare
Licens
Person- och sakförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska, persiska och kurdiska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2012.
Roligast med mitt yrke
Att få ge kvalitativ rådgivning till alla medlemmar, så att de får hjälp att göra en positiv skillnad i sina liv.
Favoritförsäkring
Diagnosförsäkring, eftersom den ger ett ekonomiskt stöd vid oväntad sjukdom, när man som mest kan behöva det.
Läs mindre om Parastoo
Therese Karlsson, licensierad försäkringsrådgivare.

Therese Karlsson

Försäkringsrådgivare
Licens
Personförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska och engelska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2020.
Roligast med mitt yrke
Att verkligen kunna hjälpa människor att skapa trygghet i livet genom rådgivning, såväl före, under som efter stora livshändelser.
Favoritförsäkring
Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa – för att den ger så många snabb och lättillgänglig hjälp innan problem och besvär blivit för stora.
Läs mindre om Therese
Davor Bojic, licensierad försäkringsrådgivare.

Davor Bojic

Försäkringsrådgivare
Licens
Person-, sak- och företagsförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska, engelska, bosniska, serbiska och kroatiska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2021.
Roligast med mitt yrke
Som rådgivare får jag ge människor viktig information och råd som kan påverka deras ekonomiska trygghet. Det är kul att hjälpa till att hitta den bästa försäkringslösningen för varje person.
Favoritförsäkring
Företagsförsäkringen, där jag kan guida egenföretagaren att utöver företagsskyddet även tänka på sig själv och se till att ha ett bra skydd vid olika livssituationer.
Läs mindre om Davor
Tommy Broberg, licensierad försäkringsrådgivare.

Tommy Broberg

Försäkringsrådgivare
Licens
Sakförsäkringar (licens från InsureSec).
Språk
Svenska och engelska.
Erfarenhet
Arbetat med försäkringar sedan 2021.
Roligast med mitt yrke
Kontakten och rådgivningen som jag har med alla medlemmar. Det är en viktig, ibland utmanande uppgift – men framför allt skoj!
Favoritförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Det är en försäkring som erbjuder ett brett skydd oavsett vem du är eller vad du gör i ditt liv.
Läs mindre om Tommy