Skräddarsydda försäkringar för fackmedlemmar

Medan du tänker på annat – tänker vi på dig

Med oss är du trygg

Våra försäkringar

Varför ska du välja oss?

 • Vi hjälper dig med helheten

  Med vår kostnadsfria rådgivning får du en helhetsbild av dina behov samt det skydd du redan har från arbetsgivaren, a-kassan, facket och samhället.

 • Vi ger råd och avråder

  Våra försäkringsförmedlare får ingen provision och har dessutom avrådningsplikt. Målet är att du aldrig ska betala för mer än du behöver.

 • Vi kan din bransch

  Du som är medlem i något av våra anslutna fackförbund kan vara trygg med att vi har koll på din bransch och vilket försäkringsskydd du behöver.

Ny fackmedlem?

Då har du fått kostnadsfria försäkringar i tre månader

Logga in och se ditt erbjudande
Snabb hjälp
Slipp telefonkö
Gå till Mina sidor för att
 • Se dina fakturor
 • Få all info om dina försäkringar
 • Kolla din inkorg
 • Bjud in din partner 
 • Ändra betalsätt och period
 • Gör Försäkringskollen

Vanliga frågor

För att du ska komma till rätt vård direkt. Vår partner Trygg-Hansa har avtal med vårdgivare över hela landet. I försäkringen ingår hela vårdkedjan från första rådgivning, till specialistvård, operation och eftervård. Därefter ingår all kommande behandling för att du ska bli bra.

Idag har närmare 700 000 svenskar en vårdförsäkring. Många har den via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Vi på Akademikerförsäkring ser en ökad efterfrågan bland våra kunder, där många är oroliga för att behöva vänta länge på vård. Se gärna hur långa vårdköerna är där du bor.

Ja, uppfyller du full arbetsförhet* kan du byta när du vill. Tänk på att nuvarande besvär inte kommer att ingå i försäkringen förrän du varit behandlingsfri i två år. Går du just nu under någon form av utredning eller medicinering bör du behålla din nuvarande försäkring tills du är frisk. Om din arbetsgivare betalar din nuvarande vårdförsäkring så ska du inte köpa en till av oss.

*Full arbetsförhet

För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte få sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga, exempelvis sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning samt aktivitetsersättning.

Man anses inte heller som fullt arbetsför om man uppbär arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning på grund av hälsoskäl eller har någon av de uppräknade ersättningsformerna beviljad som vilande.

Ja, köper du på ett erbjudande från oss sägs försäkringen upp per automatik.

Du behöver vara medlem i något av följande fackförbund: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet eller Sveriges Farmaceuter.

Om du är partner till en medlem kan du köpa försäkringar med samma villkor och premier förutsatt att den som är medlem har minst en egen försäkring.

Lämnar du ditt fackförbund fortsätter dina försäkringar att gälla som vanligt om du har varit försäkrad längre tid än 6 månader. Skillnaden är att premien, det du varje år betalar för att vara försäkrad, blir högre. Du får då ett försäkringsbesked per post där det tydligt framgår hur premien förändras. Om du inte längre är medlem i något av våra anslutna fackförbund kan du inte höja försäkringsbeloppet på dina försäkringar eller köpa nya försäkringar via oss.

Du kan säga upp en försäkring genom att kontakta oss via formulär, mejl eller på telefon 0771-111 999. Om du ringer för att avsluta en försäkring behöver du legitimera dig med mobilt BankID. Vi behöver veta ditt person- eller kundnummer, vilken försäkring du vill säga upp och när du vill att försäkringen upphör.

Blir du sjuk får du ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan precis om vid vanlig sjukskrivning.

Du kan köpa till en sjukförsäkring via oss som skyddar dig ekonomisk vid sjukskrivning som är längre än 90 dagar. Sjukförsäkringen betalar ut ett skattefritt månadsbelopp. Månadsbeloppet kompletterar ersättningen från Försäkringskassan så att du kan få upp till 90 % av din tidigare lön (arbetsinkomst).

Är det en personskada, det vill säga en kroppslig eller psykisk skada, behöver du fylla i en skadeanmälan. Det gör du här.

Om du har fått en skada på din egendom, till exempel bilen, huset eller båten ska du kontakta försäkringsbolaget direkt. Det gör du här.

Med ett så kallat förmånstagarförordnande styr du hur pengarna ska fördelas om du skulle dö. Om du själv vill välja behöver du fylla i en blankett och ändra förmånstagare för livförsäkringen. Om du inte har fyllt i ett förmånstagarförordnande är det i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner som får pengarna, i andra hand arvingar.

Till alla frågor och svar

Var i livet befinner du dig?

Med Försäkringskollen kan du få en tydligare bild av ditt försäkringsbehov; vilka försäkringar som är viktiga och vilka du faktiskt inte behöver i dagsläget. 

Gör Försäkringskollen här
Det tar bara någon minut