Vi förklarar försäkringar

Sjukförsäkringen – hjälp om du blir sjukskriven

En sjukförsäkring kan ge dig ersättning om du blir sjukskriven en längre period och inte kan arbeta. I den här artikeln förklarar vi hur försäkringen fungerar, vad som ingår i den och vad du bör tänka på för att få ut det mesta av din sjukförsäkring.

Varför behövs en sjukförsäkring?

Om du blir sjukskriven en längre period kan du få ett visst ekonomiskt stöd från samhället. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan, och om du har ett kollektivavtal kan det också ge dig rätt till ersättning. En sjukförsäkring fungerar som ett komplement till den ersättning du får från samhället. Den fyller ut delar av glappet i din inkomst, så du fortsatt klarar att täcka dina löpande utgifter under tiden du är sjuk.  

Vad krävs för att få ersättning?

För att få ersättning från din sjukförsäkring behöver du ha varit sjukskriven på minst 25 procent i mer än 90 dagar. De 90 dagarna kan vara sammanhängande, eller utspridda under ett helt år. Du behöver göra en anmälan till ditt försäkringsbolag, i vilken du bland annat uppger anledningen till din sjukskrivning och bifogar läkarintyg. Försäkringsbolaget går sedan igenom din anmälan och fattar ett beslut om din ersättning. 

Hur mycket ersättning kan du få?

Ersättningen från din sjukförsäkring betalas ut varje månad under din sjukskrivning. Vilket belopp du får beror på vilken försäkringsnivå du valt. När du väljer nivå på din försäkring bör du utgå från vad du tjänar, så att din totala ersättning under sjukskrivningen kommer så nära din verkliga lön som möjligt. Du kan få pengar från flera sjukförsäkringar, men din totala ersättning kan aldrig bli högre än din verkliga lön efter skatt. 

Hur höjer du nivån på din sjukförsäkring?

För att höja nivån på din sjukförsäkring behöver du i vanliga fall fylla i en hälsodeklaration. Sjukförsäkringen hos oss har även en så kallad optionsrätt, vilket innebär att du en gång var tolfte månad kan höja ditt försäkringsbelopp en nivå, med 700 kronor. Det gäller under förutsättningarna att du är fullt arbetsför, bosatt i Sverige, har löneutrymme för höjning och kan göras upp tills att du fyller 60 år.  

Hur länge kan du få ersättning från din sjukförsäkring?

Du kan få ersättning från din sjukförsäkring i upp till 5 år om du är fortsatt sjukskriven. Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år. 

Vad mer ingår i sjukförsäkringen?

I sjukförsäkringen ingår en hälsoförsäkring som ger dig tillgång till 6 kostnadsfria samtal med både hälso- och rehabvägledare, yrkeslivsplanerare och psykolog eller psykoterapeut. Hälsoförsäkringen kan du använda redan innan du blir sjukskriven i förebyggande syfte, men även under din sjukskrivning eller när du är tillbaka på jobbet igen.  

I försäkringen ingår också 6 tillfällen kristerapi. De kan nyttjas om du drabbas av en krisreaktion till följd av att du, din partner eller ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom.  

Vad är skillnaden på sjukförsäkringen och sjuk- och olycksfallsförsäkringen?

Sjukförsäkringen och sjuk- och olycksfallsförsäkringen är två helt olika försäkringar. Sjukförsäkringen kan ge dig månatlig ersättning vid långtidssjukskrivning. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en utökad olycksfallsförsäkring, som kan ge dig ett engångsbelopp om du får en bestående kroppslig skada till följd av en sjukdom. Du kan alltså inte ersätta en sjukförsäkring som gäller för sjukskrivning med en sjuk- och olycksfallsförsäkring.