Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Livförsäkring

Akademikerförsäkring har bytt försäkringsgivare från Movestic till Skandia och därför är vissa av våra försäkringar inte teckningsbara mellan den 1 november och 31 december 2018. Den 1 januari 2019 lanseras vår nya Livförsäkring men du kan redan nu läsa om den här. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

En livförsäkring är ett ekonomiskt skydd som utbetalas om du dör. Den stöttar din familj ekonomiskt, till exempel genom att göra det möjligt för dem att bo kvar i bostaden. Du väljer själv vem som ska stå som mottagare av utbetalningen, så kallad förmånstagare. Väljer du ingen går pengarna automatiskt till din make/maka/sambo, därefter till dina barn. Utbetalningen är alltid skattefri.

Välj belopp på Livförsäkring utifrån dina behov

Du har möjlighet att teckna Livförsäkring med dödfallsbelopp på 10 prisbasbelopp till 45 prisbasbelopp vilket 2019 innebär 465 000 kr till 2 092 500 kr.  

Din livssituation styr hur högt ersättningsbelopp du behöver. Ofta är det lån på hemmet och om man har barn som bor hemma som påverkar. Dina behov ändras under livet, så kom ihåg att se över dina försäkringar när du exempelvis blir sambo, köper boende eller skaffar barn. Om du har betalat av lånen på huset och barnen har flyttat hemifrån så minskar kanske behovet av en livförsäkring. Om man har ett gemensamt belånat boende är en tumregel att teckna en livförsäkring som motsvarar hälften av beloppet. Då har båda möjlighet att bo kvar om den ene skulle gå bort.

Beloppet på livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från 60 år till 65 år. Kontakta vår rådgivning om du vill få hjälp med att bestämma ett lämpligt belopp. 

Korta fakta

 • Ersättning vid dödsfall
  Ett engångsbelopp betalas ut om du dör. 10 pbb (465 000 kr), 15 pbb (697 500 kr), 20 pbb (930 000 kr), 25 pbb (1 162 500 kr), 35 pbb (1 627 500 kr) eller 45 pbb (2 092 500 kr) beroende på vald nivå.
 • Vem kan teckna försäkringen?
  Du och din partner, upp till 65 års ålder. 
 • Hur länge gäller försäkringen?
  Försäkringen gäller till du fyller 67 år. Därefter fortsätter den i en seniorlivförsäkring som gäller till du fyller 80 år.
 • Höjning av försäkringsbelopp
  Du kan ansöka om att höja ditt försäkringsbelopp mot en hälsodeklaration. Om du har haft försäkringen i minst 1 år och är fullt arbetsför kan du höja försäkringsbeloppet vid vissa familjehändelser, exempelvis om du blir sambo, gifter dig eller får barn.
 • Samtalsstöd ingår

 pbb = prisbasbelopp

Livförsäkring för dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet 

Premieberäkning per månad (Gäller Movestics Livförsäkring)

Din ålder:

Om distansavtal
Ladda ner

Det här får du

 • Möjlighet att ge någon en ekonomisk trygghet om du skulle avlida