Vi förklarar försäkringar

Vad ska en livförsäkring kosta egentligen?

Du fyller jämnt och plötsligt ser beloppet på fakturan lite annorlunda ut. Din livförsäkring blev dyrare, ganska mycket dyrare till och med. Varför undrar du?

Varför blir livförsäkringen dyrare?

Eftersom livförsäkringens syfte är att stötta vid dödsfall kan det kännas surt att behöva betala mer i takt med att du blir äldre och behovet av den faktiskt ökar. Du vill gärna ha kvar den, men samtidigt har du en gräns för hur mycket du är villig att betala. 

Vi vill att du har precis det skyddsnät som du behöver idag, imorgon och den dag du går bort och försäkringen hjälper dina efterlevande. En livförsäkring är oerhört viktig om du har någon du vill skydda i händelse av dödsfall. Det finns olika tankar bakom prissättningen och de förklarar vi gärna för dig. 

Samma pris för alla eller pris baserat på ålder?

Först och främst finns det två olika prissättningar på livförsäkringar: antingen betalar alla samma kostnad, så kallad rak premie. Det innebär att de yngre kunderna subventionerar priset för äldre. 

Den andra varianten är en åldersdifferentierad premie. Det är den vi har på vår livförsäkring. Där betalar du som kund för din egen risk. Är du ung är risken för att dö lägre och priset lågt. Med åren stiger risken och då börjar din faktura att förändras.

Du som kund föredrar säkert en prissättning över den andra och vi kan alla diskutera vilken som är mest rättvis. Som försäkringsförmedlare kan vi inte påverka valet av prissättning. Däremot har vi tillsammans med försäkringsbolagen bestämt att alla våra försäkringspriser sätts i tioårsintervaller. På så sätt blir inte höjningen lika stor varje gång du fyller jämnt som den hade blivit med större åldersgrupper. Men ja, det blir en höjning efter 40 och igen efter 50 och så vidare. Se våra priser per åldersintervall här.

Vikten av att veta vad du betalar för

Det viktigaste för oss är att du vet vad du betalar för och vilken ersättning dina efterlevande kan förvänta sig den dagen du går bort. Är du minsta osäker vill vi att du hör av dig till oss. Vi kan som försäkringsförmedlare inte styra allt i dina försäkringar, men vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för så många fackförbundsmedlemmar som möjligt. Är du missnöjd förklarar vi gärna tankarna bakom branschen samt hur vi resonerat när vi har valt våra åldersintervaller.