Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Studentolycksfalls-försäkring

Du som är studentmedlem i något av de fackförbund som är anslutna till Akademikerförsäkring är automatiskt ansluten till vår särskilda Studentolycksfallsförsäkring – helt kostnadsfritt!

Försäkringen omfattar sjukhusvistelse, tandskadekostnader, krisförsäkring, invaliditetsersättning och dödsfallskapital.

För att få försäkringen måste du vara studentmedlem i något av våra medlemsförbund.

Försäkringen gäller upp till 45 års ålder. Därefter erbjuds du att teckna vår ordinarie Olycksfallsförsäkring.

Korta fakta

  • Invaliditetsersättning
    Upp till 10 prisbasbelopp (465 000 kr)
  • Kostnadsersättning
    1 000 kr i ersättning om olyckan medför läkarvård.
  • Övrig ersättning lämnas vid
    Dödsfall, sjukhusvistelse, tandskada, rehabilitering och kris
  • Samtalsstöd ingår Läs mer här.

 

Studentolycksfallsförsäkring för dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet 

Relaterade försäkringar