Köp försäkring

Du köper din fritidshusförsäkring direkt hos någon av våra samarbetspartner. Priset beror på olika parametrar, till exempel hur stort huset är, vad som ingår i försäkringen, vilka tillägg du köper och vilken självrisk du har. Gå gärna vidare till våra partnerwebbar för att räkna ut ditt pris.

Dina Försäkringar
Trygg-Hansa