Tips och råd

Försäkrad under skidsemestern

Semestern är här, du har googlat fjällstugor i veckor tills du hittat den perfekta med bastu, kamin och ski in/ski out. Snöprognosen för veckan ser riktigt bra ut och solen väntas titta fram. Även om vi hoppas på det bästa vill vi ödmjukt påminna dig att packa ner fyra viktiga skydd: hjälmen, ryggskyddet, hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Vad klassas som en resa?

En resa anses påbörjad när du lämnar din bostad och därefter i direkt anslutning även lämnar din hemortskommun. För att reseförsäkringen ska gälla i Sverige och Norden krävs att resen är avsedd att vara mer än två dygn. Resan pågår tills du kommer tillbaka till din bostad. Skulle du råka ut för något under den här perioden täcker hemförsäkringen dina kostnader för läkarvård, mediciner och eventuella transporter.

Ersättning från hemförsäkringen

Kim reser med familjen till Österrike under sportlovet. På resans andra dag inträffar en olycka i skidbacken och Kim behöver akut vård. Hon ringer sitt försäkringsbolag där hon har sin hemförsäkring för att få hjälp. Genom deras alarmcentral blir hon guidad till ett sjukhus för behandling och lokal personal i skidbacken hjälper till med transport till sjukhuset.

Efter en grundlig undersökning av Kims vänstra fot, där smärtan var som värst, visade det sig att Kim hade brutit flera ben i foten. Att åka mer skidor kommer inte på fråga, sa den österrikiska läkaren allvarligt och skrev ett läkarintyg där Kim ordinerades vila inomhus i minst två dygn. Resten av semestern fick Kim tillbringa i stugsoffan.

När Kim och familjen kom tillbaka till Sverige igen var Kim glad att hon hade kontaktat alarmcentralen redan i samband med skadan eftersom hon inte behövde lägga ut pengar för sjukhusvården, läkarkostnaderna eller transporten till sjukhuset. Alarmcentralen hanterade allt eftersom det ingår i reseskyddet i hemförsäkringen.  

Dessutom hade Kim genom sin hemförsäkring ett utökad resetillägg. Det gör att hon utöver betalda vårdkostnader även får en ersättningsresa då hon var sängliggande en stor del av sin semester. Kims ersättning genom hemförsäkringen blev:

  • Sjukhus- och läkarvård 14 900 kronor
  • Sjuktransport och resor för vård och behandling 25 300 kronor
  • Ersättningsresa 12 700 kronor 
  • Totalt slipper Kim betala 52 900 kronor. 

Behövs en olycksfallsförsäkring också?

För att göra det enkelt utgår vi från samma exempel med Kim som skadar sig i skidbacken. I Kims fall kan en olycksfallsförsäkring betala ut ersättning om hon får en bestående funktionsnedsättning, så kallad invaliditet. Beloppets storlek beror såklart på hur stor nedsättningen blir. Kim blir helt återställd och får ingen ersättning för just detta moment.

Däremot får hon ett vanprydande ärr efter sin operation som är så pass stort att Kim får ersättning. Summan hon får bestäms utifrån Skandias ersättningstabell där man tar hänsyn till ärrets storlek och svårighetsgrad. 

Slutligen blir Kim sjukskriven i 8 veckor. Först är hon gipsad i 6 veckor och därefter behöver hon rehabilitering i två veckor. För detta får Kim ytterligare 5 000 kronor för sveda och värk. Kims ersättning genom olycksfallsförsäkringen blev:

  • Ärr 8 000 kronor
  • Sveda och värk 5 000 kronor
  • Kostnader för besök till läkare och sjukgymnast (i Sverige) upp till högkostnadsskydd 1 150 kronor
  • Ingen nedsatt funktion i benet 0 kronor
  • Totalt får Kim 14 150 kronor.

Att tänka på när du anmäler skada

Kom ihåg att anmäla din skada till ditt försäkringsbolag. Se till att få ett läkarintyg efter eventuella sjukhusvistelser. Behåll även kvitton från alla läkarbesök. Ansöker du om ersättning ska detta göras inom 3 år efter skadan och bedömning av invaliditet görs även inom inom 3 år efter skadan.