Tips och råd

Vad ska du tänka på när du behöver använda din försäkring?

Har du haft inbrott, blivit utsatt för skadegörelse eller ramlat med cykeln och skadat dig? Att vara försäkrad kan ge ekonomisk trygghet om någonting händer dig, dina närstående, ditt hem eller dina saker. Men vad krävs för att du ska få pengar eller stöd från dina försäkringar när någonting händer? Och hur går du till väga för att anmäla en skada? I den här artikeln får du svaren.

Vad gäller för personförsäkringar?

Personförsäkringar kan ge dig stöd och ersättning om något händer dig som person. Till exempel kan en olycksfallsförsäkring ge dig pengar om du råkar ut för en olycka och blir skadad. En sjukförsäkring fungerar på liknande sätt om du blir sjuk och behöver vara sjukskriven en längre tid. Med en livförsäkring har dina närstående ett ekonomiskt stöd om du skulle dö. I många personförsäkringar ingår även ett krisskydd som ger dig tillgång till psykolog eller psykoterapeut om du skulle behöva prata med någon. 

För att använda en personförsäkring behöver du följa några enkla steg: 

  1. Uppsök vård vid behov. Om du blir sjuk eller skadad är prio ett att se till att du får hjälp, och du bör därför söka vård på en gång.
  2. Kontakta försäkringsföretaget. Så fort som möjligt ska du kontakta ditt eller dina försäkringsföretag och anmäla vad som hänt. Du kan hitta skadeanmälan till dina respektive försäkringar på Mina Sidor. Annars kan du vanligtvis göra din anmälan på försäkringsföretagets hemsida eller via telefon. I många fall kan du få ersättning från flera försäkringsföretag.  
  3. Följ instruktionerna. Härifrån kommer ditt försäkringsföretag att guida dig vidare genom processen. Du kan till exempel bli ombedd att lämna in ett samtycke så att de kan hämta medicinska rapporter, läkarintyg, dödsbevis eller andra dokument som är relevanta för hanteringen av ditt ärende. I vissa fall blir du ombedd att skicka in underlagen själv. 

Vad gäller för sakförsäkringar?

Sakförsäkringar skyddar dina tillgångar och saker mot skador och förluster. Om du till exempel har en hemförsäkring kan du få pengar om ditt hem blir skadat, om någon av dina saker går sönder eller blir stulna. Det går även att köpa sakförsäkringar som kan ge ekonomisk ersättning eller reparation om något händer med din bil, fritidshuset, båten eller någon annan av dina viktiga ägodelar.  

Så här för du för att använda dina sakförsäkringar: 

  1. Rapportera skadan. Om din egendom skadas är det viktigt att så fort som möjligt anmäla händelsen till ditt försäkringsföretag, så de kan påbörja sin utredning. Se till att få med allt som blivit skadat, förstört eller stulet i din rapport. Har du blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du börjar med en polisanmälan. 
  2. Samla dokumentation. Försäkringsföretaget kan behöva olika typer av dokumentation för att kunna bedöma skadans omfattning och räkna ut vilket belopp du ska få. Det kan till exempel handla om bilder av skadan, polisrapporter eller kvitton för eventuella reparationsutlägg du gjort. Spara all relevant dokumentation så du är redo ifall du blir ombedd att skicka in något.

När får jag ersättning?

När du genomfört de steg som är nödvändiga går försäkringsföretaget igenom din anmälan för att bedöma om det som hänt omfattas av din försäkring. Om så är fallet får du utbetalning eller ersättning enligt försäkringens villkor. Om det finns en självrisk på din försäkring dras den vanligtvis av från det belopp du får utbetalt.  

Hur lång tid det tar innan du får ersättning varierar från fall till fall, men om du är noggrann med att följa de instruktioner du får av försäkringsföretaget kan du hjälpa till att korta ner handläggningstiden. Försäkringsföretaget ska hålla dig uppdaterad kring status på ditt ärende, men du kan alltid höra av dig om du behöver mer information. 

Tips som underlättar när du ska göra en skadeanmälan

  • Ta hjälp av oss. Du kan vända dig till vår skadehjälp för att ta reda på när och för vad dina försäkringar gäller. Vi ger dig också råd om var du kan vända dig för att ansöka om ersättning. I många fall kan du få ersättning från flera försäkringar. Ring oss på 0771-111 999 eller logga in på Mina Sidor för att få hjälp. 
  • Spara alla kvitton för utlägg som du gör i samband med skada, sjukdom eller annan händelse. I många fall kan du nämligen få ersättning för dina utlägg. Till exempel om du tvingats ta en taxi till sjukhuset efter en olycka, eller behövt bärga din bil från en olycksplats.