Tips och råd

Vad händer om du blir sjuk länge?

Du är sjuk och har varit hemma från jobbet i några dagar. Symtomen släpper inte, och du inser att du nog behöver bli sjukskriven en längre period. Men hur ska du gå till väga? Och hur gör du för att säkerställa din inkomst när du inte kan jobba? Oroa dig inte, vi guidar dig genom alla steg.

Det ska du göra om du blir sjuk – steg för steg 

  1. Besök läkare. Om du varit sjuk i mer än 7 kalenderdagar måste du undersökas av en läkare för att få ett läkarintyg som bekräftar din sjukdom, och hur länge du förväntas vara oförmögen att arbeta. 

    Om du har en vårdförsäkring kan du vid behov få snabb tillgång till privat specialistvård och sjukvårdsrådgivning.

  2. Gör en uppdaterad sjukanmälan. Kontakta din chef så snart som möjligt och meddela hur situationen ser ut. Arbetsgivaren behöver veta hur länge och i vilken grad du förväntas vara borta från jobbet. Du får vanligtvis sjuklön av din arbetsgivare de två första sjukveckorna, men fråga vad som gäller på din arbetsplats. Om du inte får sjuklön ska du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjukskriven.

  3. Ansök om sjukpenning. Om du fortsatt är sjuk efter 14 kalenderdagar bör du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan få sjukpenning på 25, 50, 75 eller 100 procent. En handläggare utvärderar din ansökan och ger dig besked om din sjukpenning.  

    Med ersättningskollen kan du räkna ut hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön.

  4. Ansök om ersättning från ditt försäkringsföretag. Om du har försäkringar som kan ge dig ersättning ska du göra en skadeanmälan till ditt eller dina försäkringsföretag. Logga in på Mina sidor för att få information om vart du ska vända dig.  

Vilka försäkringar kan ge dig pengar vid längre sjukdom?

Det finns en rad försäkringar som kan bli aktuella att använda under olika faser av din sjukskrivning. 

Vilket annat stöd kan du få när du är sjuk?

När du är sjukskriven en längre period ska du få träffa din läkare för regelbunden uppföljning av ditt mående. Nivån på din sjukpenning kan förändras under din sjukskrivning, men du blir tilldelad en handläggare från Försäkringskassan som hjälper dig med allt som rör sjukpenningen. Din chef ska också följa upp med dig under sjukskrivningen, och ni tillsammans bör diskutera om du behöver anpassning eller rehabilitering när du återvänder till arbetet. 

Mår du psykiskt dåligt under din sjukskrivning kan du använda dig av hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa. Den ger dig upp till 6 kostnadsfria samtal med psykolog eller psykoterapeut, och ingår för dig som är yrkesverksam medlem i ett av våra anslutna fackförbund.

I både vårdförsäkringen, sjukförsäkringen, sjuk- och olycksfallsförsäkringen och diagnosförsäkringen ingår dessutom kristerapi. Det innebär att du kan få upp till 10 samtal med psykolog eller psykoterapeut om du drabbas av en krisreaktion.