Vi förklarar försäkringar

Olycksfallsförsäkringen – ett viktigt skydd

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall, det vill säga en plötsligt, oförutsedd och yttre händelse som gör att du skadar dig. Här förklarar vi hur försäkringen fungerar och vad du bör tänka på.

Vad krävs för att du ska få hjälp efter en olycka?

För att få ersättning behöver du för det första ha en olycksfallsförsäkring. Antingen köper du en sådan privat eller så omfattas du av en via din arbetsgivare, ditt fackförbund, ett medlemskap i en förening eller skolan. För det andra behöver olyckan räknas som ett olycksfall.

Vad är ett olycksfall?

De flesta försäkringsföretag definierar ett olycksfall som en plötslig, oförutseddbar och yttre händelse som gör att du skadar dig. Det kan vara att du halkar, snubblar eller blir påkörd i trafiken. Det räknas inte som ett olycksfall om du överanstränger dig när du tränar eller får en förslitningsskada, eftersom dessa händelser är inifrån kroppen kommande.

Vilken ersättning kan du få?

De allra flesta olycksfallsförsäkringar består av tre delar:

  • Ersättning för invaliditet Det finns två typer av invaliditet. Medicinsk invaliditet handlar om bestående men som gör att din kropp inte fungerar på samma sätt som innan olyckan. Den baseras på en procentsats som avgör hur mycket pengar du får. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 miljon kronor och ditt försäkringsföretag bedömer att du har en medicinsk invaliditet på 20 procent kan du få ut 200 000 kronor från försäkringen. Ekonomisk invaliditet handlar om att din förmåga att arbeta minskar med 50 procent eller mer. Ofta kan det ta ett eller flera år innan man kan bedöma om det rör sig om en invaliditet, då grunden för invaliditet är att den gäller livet ut.
  • Direkt ersättning Du kan få ersättning för utlägg du gör i samband med olyckan, till exempel sjukvårdskostnader, transport till vård och hjälpmedel.  Du kan också få ersättning för varje dag du behöver vistas på sjukhus. För vissa olycksfall får du direkt ersättning, till exempel om du får en brännskada eller fraktur. Det är oftast ett på förhand bestämt belopp som försäkringsföretaget betalar ut.
  • Ärrersättning Hur mycket ersättning du får beror på hur stort och framträdande ditt ärr är, och var på kroppen det sitter. Du får mer pengar för ett ärr i ansiktet än ett som sitter på armen och som du lätt kan täcka över. Ärret behöver också ha behandlats av vården för att du ska kunna få ersättning.

Det kan vara bra att veta att en olycksfallsförsäkring som du får via arbetsgivaren eller skolan oftast ger lägre ersättning än en som du köpt privat. 

Vad ska du tänka på om du råkar ut för en olycka?

Råkar du ut för en olycka ska du uppsöka läkarvård. Kom ihåg att spara kvitton på alla utlägg du gör i samband med olyckan, då de kan behövas när du anmäler skadan till försäkringsföretaget.

Sedan ska du anmäla din skada till de försäkringar du har. Gör helst detta så snart som möjligt efter olyckan. Ersättning för utlägg kan du bara få från en olycksfallsförsäkring, men ersättning för invaliditet och ärr kan du få från flera.

Var ska jag anmäla min skada?

Beroende på när olyckan skedde ska du i första hand vända dig till olika försäkringar:

  • Skada kopplad till arbetet Sker olyckan under arbetstid eller till och från jobbet ska du anmäla din skada till arbetsskadeförsäkringen, om du har en sådan via din arbetsgivare. Tänk på att den inte gäller om du gör en avstickare för privata ärenden – då behöver du en privat olycksfallsförsäkring. Är du egenföretagare bör du ha en privat olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.
  • Skada i trafiken Skadar du dig i trafiken ska du anmäla din skada till trafikförsäkringen och din olycksfallsförsäkring.
  • Övriga skador Anmäl direkt till din olycksfallsförsäkring. Har du flera olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning för invaliditet och ärr från flera.

Hur påverkar ålder din olycksfallsförsäkring?

Vissa olycksfallsförsäkringar har en slutålder, medan andra gäller livet ut. Många försäkringsföretag har en seniorolycksfallsförsäkring som riktar sig till dig som är äldre. Den har oftast lite annorlunda innehåll och lägre ersättning.

Vad gör du om du inte har en olycksfallsförsäkring?

Var skedde olyckan? Det kan vara andra försäkringar som ger ersättning. Halkar du till exempel på ett nysåpat golv i en butik kan du få ersättning av butikägarens kundolycksfallsförsäkring. Vänd dig till butiksägaren så snart som möjligt, och tänk på att dessa försäkringar ofta ger lägre ersättning än en egen olycksfallsförsäkring.