Vi förklarar försäkringar

En trygg försäkring för ditt barn

Ungefär hälften av alla barn i Sverige har idag en privat barnförsäkring. Den kan ge ersättning om ditt barn får en sjukdom eller råkar ut för en olycka, och kompletterar skyddet får skolan. Men frågorna om barnförsäkringar är många, och i den här artikeln försöker vi reda ut dem, så att det blir tydligare för dig hur du ska tänka när du köper en barnförsäkring till ditt barn.

Varför ska ditt barn ha en barnförsäkring?

Ditt barn har en olycksfallsförsäkring via skolan, men det skyddet gäller bara under skoltid och vid olyckor. Har ditt barn ingen egen barnförsäkring bör du därför skaffa en. Då ser du till att ditt barn är försäkrat dygnet runt och även vid sjukdom. Det är vanligare att barn får bestående skador efter sjukdomar än olyckor, och därför är det viktigt att ditt barn även har ett skydd vid just sjukdom.

Samhällets ersättning är låg om ditt barn får ett bestående men som gör det svårt att arbeta längre fram i livet. Här ger en individuell barnförsäkring ett bättre skydd.

När bör du köpa en barnförsäkring?

Du ska helst köpa en barnförsäkring så snart du kan, gärna så fort du har fått ditt barns personnummer. Har du haft en gravidförsäkring har du ett efterskydd i 6 månader efter förlossningen, men det är inte lika omfattande som det ditt barn får av en barnförsäkring.

Anledningen till att du bör köpa barnförsäkringen tidigt är att den inte gäller för olyckor och sjukdomar som skett eller upptäckts innan försäkringen köptes. Det är inte för sent att köpa en barnförsäkring senare. Men du måste fylla i en hälsodeklaration för ditt barn vid köpet, vilket ökar risken för att du får ett nej ju längre du väntar. Försäkringen kan då också innehålla omfattande undantag.

Vilken nivå ska du välja?

Försäkringsnivån anger vilken maximal ersättning barnförsäkringen kan ge, och det är individuellt vilken nivå som passar bäst. En högre nivå kan ge mer ersättning, men kostar också mer.

Att välja en nivå runt 1 miljon kronor ger ett bra skydd och en bra ekonomisk trygghet för de flesta. Har du möjlighet kan det dock vara bra att välja en högre nivå.

Vill du byta från en barnförsäkring till en annan?

Det är sällan något problem att byta barnförsäkring om ditt barn är fullt frisk och inte har varit sjuk eller råkat ut för en allvarlig olycka. Har ditt barn haft en skada eller varit sjuk kan det dock finnas en risk, då den nya försäkringen inte kommer täcka sjukdomar eller skador som fanns innan den nya försäkringen började gälla.

Det kan också finnas karenstid och undantag för vissa sjukdomar om du köper en försäkring till ett äldre barn. Därför bör du få barnförsäkringen beviljad från det nya försäkringsbolaget innan du säger upp den gamla.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Olika barnförsäkringar gäller olika länge. Den vi erbjuder gäller upp till att ditt barn fyller 25 år. Därefter bör ditt barn köpa en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring, för att ha ett liknande skydd som hen hade med barnförsäkringen.