Vi förklarar försäkringar

Juristförsäkringen tar kostnaden för hjälp av jurist i det privata

Tvister inom privatlivet kan göra att du behöver hjälp av en jurist vid olika tidpunkter i livet. Sedan 2012 har en ny typ av försäkring börjat säljas – juristförsäkringen. Här förklarar vi vad en juristförsäkring är och varför den kan vara bra att ha.

Vad är en juristförsäkring?

En juristförsäkring är en försäkring du kan använda när du behöver juridisk hjälp. I stället för att anlita en jurist på timarvode, vilket kan bli dyrt, betalar du en låg månadskostnad för att få hjälp när du än behöver den.

Det som skiljer juristförsäkringen från det rättsskydd som ingår i många hemförsäkringar är att den inte bara hjälper dig om du hamnar i en domstolstvist, utan också innehåller en rådgivande del som förebyggande kan hjälpa dig i stort och smått.

Vad kan en juristförsäkring hjälpa dig med?

Innehållet varierar, men ofta innehåller en juristförsäkring följande delar:

  • Juridisk rådgivning inom privatlivets olika områden, såsom äktenskap och samboförhållande, skilsmässa, bodelning, vårdnadstvister, arvsfrågor och konsumentfrågor om till exempel bilköp och hantverkstjänster.
  • Rättsskydd om du hamnar i en tvist som måste bedömas i domstol. Rättsskyddet täcker då dina rättegångskostnader och, om du skulle förlora tvisten, även din motparts rättegångskostnader. Ofta finns en övre gräns för den ersättning du kan få per tvist.
  • Förhandling med motpart och andra intressenter om du behöver hjälp att lösa tvister. Juristen tar då över ärendet och driver det vidare åt dig.
  • Hjälp att upprätta korrekta avtal och rådgivning kring dessa, som testamente, samboavtal, äktenskapsförord och skuldebrev. Juridiska dokument är en färskvara som du behöver uppdatera med jämna mellanrum.
  • Hjälp om din identitet blir kapad bland annat med att bestrida lån som tagits eller köp som gjorts i ditt namn.

Fördelar med en juristförsäkring

Med en juristförsäkring kan du känna dig trygg i att den juridiska delen av ditt privatliv är under kontroll. Att få snabb och bra hjälp av en jurist kan göra stor skillnad på utfallet om du skulle få juridiska problem eller behöva rådgivning.

Villkoren varierar mellan olika försäkringsföretag, men försäkringsformen innebär i sig att du slipper hitta en jurist på egen hand och betala det höga timarvode som följer.