Vi förklarar försäkringar

Vad ger samhället för grundskydd?

I Sverige finns flera lagstadgade försäkringar som ger en grundtrygghet för alla medborgare. Du som arbetar eller studerar är dessutom ofta försäkrad via din arbetsgivare eller skolan du går på. Här listar vi vilket skyddsnät som finns och vilka begränsningar det har.

Socialförsäkring som grundskydd

Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas av en socialförsäkring, som innehåller cirka 50 förmåner och bidrag. Dessa finns för att ge ekonomisk trygghet till familjer och barn vid ålderdom, sjukdom och funktionsnedsättning.

I socialförsäkringen ingår bland annat sociala skyddsnät som ger dig rätt till läkarvård, tandvård och sjukhusvård, och som garanterar dig en inkomst även om du tvingas vara borta från arbetet. Råkar du ut för en olycka på arbetsplatsen eller på väg till eller från den är det arbetsskadeförsäkringen som träder i kraft. Försäkringen gäller anställda, egenföretagare, studenter och praktikanter.

Barn har ett grundskydd via sin skola eller förskola om de skulle råka ut för en olycka under skoltid eller till och från skolan. Däremot är de sällan skyddade på helger och under fritid.

Kollektivavtal

Har du koll på om du omfattas av ett kollektivavtal eller inte? Om inte, fråga din arbetsgivare, och kolla samtidigt upp vilket kollektivavtal det är som gäller.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan din arbetsgivare (arbetsgivarorganisation) och en organisation som företräder de anställda (arbetstagarorganisation). Genom ett kollektivavtal regleras dina rättigheter och skyldigheter på arbetet, bland annat anställning, sjuklön, föräldraledighet och pension. Det är ett sätt för fackförbunden att utöka skyddet för sina medlemmar. Kollektivavtalen kompletterar ofta samhällets lagar och regler. Har din arbetsplats ett kollektivavtal har du automatiskt de försäkringar som ingår i avtalet. Läs om vad ett det kan innebära för din ekonomi på avtalat.se

Vad kan du behöva komplettera med?

Det är viktigt att ha koll på att varken staten eller arbetsgivaren skyddar dina privata ägodelar, och att många försäkringsskydd inte gäller på fritiden. Dessutom kan ersättningsnivåerna skilja sig mycket mellan statliga och privata försäkringar. Det skydd som samhället ger är ofta tidsbegränsat, exempelvis i sjukdomsfall. Då är det bra att ha en privat försäkring som tar vid när samhällsskyddet inte längre gäller.

För att få en enkel bild av ditt eget försäkringsbehov – vilka försäkringar som är viktiga och vilka du faktiskt inte behöver – kan du boka försäkringsrådgivning.

Boka en försäkringsrådgivning