Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring täcker dina utgifter i samband med olycksfall. Den ersätter bland annat läke-,  rese- och tandskadekostnader, kristerapi, sveda och värk, rehabilitering och invaliditet. Försäkringen kan köpas utan hälsokrav och gäller dygnet runt.

De flesta försäkringar som täcker dig under arbetstid gäller inte under ledighet och helg. Genom att teckna en olycksfallsförsäkring hos oss blir du även försäkrad i hemmet, löpspåret, stugan och under din semester.

Korta fakta

 • Invaliditetsersättning
  Upp till max 40 prisbasbelopp (1 892 000 kr).
 • Ålder
  Försäkringen gäller till du fyller 67 år. Därefter fortsätter den i en seniorolycksfallsförsäkring
 • Vem kan teckna försäkringen?
  Du och din partner.
 • Samtalsstöd ingår
  Läs mer här.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen kan vid olycksfall ge ersättning för:
 • Läkekostnad
 • Tandskadekostnad
 • Resekostnad 
 • Merkostnad 
 • Rehabiliteringsersättning 
 • Sveda och värk
 • Dödsfall på grund av olycksfall 
 • Krisförsäkring
 • Medicinsk invaliditet 
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ärrersättning

Premie (per månad)

 • 42 kr oavsett ålder för 20 prisbasbelopp (946 000 kr)
 • 62 kr oavsett ålder för 40 prisbasbelopp (1 892 000 kr)

pbb = prisbasbelopp
1 pbb år 2020 = 47 300 kr
Samtliga försäkringsbelopp är beräkande med 2020 års prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkring för dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet 

Ansökan
Ladda ner
Villkor 2020
Ladda ner
Förköpsinfo 2020
Ladda ner
Om distansavtal
Ladda ner
Skadeanmälan
Ladda ner

Det här får du

 • Ekonomiskt skydd vid olycksfall som leder till bestående skada eller bestående nedsatt arbetsförmåga.
 • Skydd för kostnader i samband med olycksfall.
 • Dödsfallskapital betalas ut om du skulle avlida på grund av olycksfall.
 • Inga begränsningar för riskfyllda aktiviteter.

Boka rådgivning

Osäker på vilket försäkringsskydd du bör ha? Boka rådgivning med en av våra försäkringsrådgivare. Samtalet tar mellan 5-30 minuter och utgår från dina eller ditt företags behov.

Våra rådgivare får ingen provision och har avrådningsplikt.