Diagnosförsäkring

Pengar direkt vid en allvarlig diagnos

  • Snabb ersättning
  • Pengar att använda till det som känns viktigast i stunden
  • Kristerapi ingår

Köp försäkring

Du ser ditt pris när du har loggat in.

Köp försäkring
Du ser ditt pris när du har loggat in.