Diagnosförsäkring

Bättre beredskap vid allvarlig sjukdom

  • Skattefri ersättning
  • Pengar att använda till det som känns viktigast i stunden
  • Kristerapi ingår för dig och familjen

Köp försäkring

Du ser ditt pris när du har loggat in.

Köp försäkring
Du ser ditt pris när du har loggat in.